doc. Ing.

Antonín Záděra

Ph.D.

FME, IMT DFE – Head of sub-department

+420 54114 2656, +420 54114 3185
zadera@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Publications

 • 2020

  ZÁDĚRA, A. et al. The Effect of Simultaneous Si and Ti/Mo Alloying on High-Temperature Strength of Fe3Al-Based Iron Aluminides. MOLECULES, 2020, vol. 25, no. 18, p. 1-11. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; ČAMEK, L.; KAŇA, V.; MYŠKA, M. Návrh, vývoj a ověření materiálu a technologie výroby protirozstřikové izolace kartuše teplotní sondy. Brno: 2020. p. 1-31.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; JANSKÝ, V.; KAŇA, V.; PERNICA, V. ANALÝZA VAD ODLITKŮ LOPATEK WJ 1000 V MÍSTĚ ČEPU LOPATKY. Brno: 2020. p. 1-10.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; PÍŠTĚK, V.; PERNICA, V.; KAŇA, V.; MYŠKA, M. VÝVOJ KLIKOVÝCH LISŮ NA VÝROBU BRIKET Z DŘEVĚNÝCH PILIN. Brno: 2020. p. 1-27.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; MÜLLER, P.; KRUTIŠ, V.; MYŠKA, M.; PERNICA, V.; KAŇA, V. Hodnocení objemu staženin v exotermických nálitcích pro ocel typu MX51, P1215 a P47. Brno: 2020. p. 1-26.
  Detail

  MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; ZÁDĚRA, A.; FRIES, J.; KAŇA, V. WEDM used for machining high entropy alloys. Materials, 2020, vol. 13, no. 21, p. 1-20. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MORAVČÍK, I.; KUBÍČEK, A.; MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; ADAM, O.; KAŇA, V.; POUCHLÝ, V.; ZÁDĚRA, A.; DLOUHÝ, I. The Origins of High-Entropy Alloy Contamination Induced by Mechanical Alloying and Sintering. Metals, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-15. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KAŇA, V.; KRUTIŠ, V.; BOŘIL, P.; ZÁDĚRA, A.; RIMKO, M. Influence of heat treatment and nickel content on the properties of GX4CrNi13-4 steel. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2020, vol. 66, no. 1, p. 37-41. ISSN: 1733-3490.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ROUČKA, J.; KAŇA, V.; KRUTIŠ, V.; PERNICA, V.; MYŠKA, M.; ZÁDĚRA, A. Ověření technologie výroby odlitku válce. Brno: 2020. p. 1-17.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MÜLLER, P.; PERNICA, V.; KRUTIŠ, V.; MYŠKA, M. Hodnocení objemu staženin v exotermických nálitcích pro litinu. Brno: 2020. p. 1-19.
  Detail

  MORAVČÍKOVA DE ALMEIDA GOUVÊA, L.; MORAVČÍK, I.; OMASTA, M.; VESELY, J.; ČÍŽEK, J.; MINÁRIK, P.; ČUPERA, J.; ZÁDĚRA, A.; JAN, V.; DLOUHÝ, I. High-strength Al0.2Co1.5CrFeNi1.5Ti high-entropy alloy produced by powder metallurgy and casting: A comparison of microstructures, mechanical and tribological properties. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2020, vol. 159, no. 110046, p. 1-16. ISSN: 1044-5803.
  Detail | WWW

 • 2019

  KAŇA, V.; PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V. Comparison of methods for determining the ferrite content in duplex cast steels. Archives of foundry engineering, 2019, vol. 19, no. 2, p. 85-90. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  ČAMEK, L.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MYŠKA, M. Ovlivňování vlastností martenzitických korozivzdorných ocelí na odlitky. Slévárenství, 2019, no. 9-10, p. 299-302. ISSN: 0037-6825.
  Detail | WWW

  ČAMEK, L., KAŇA, V., ZÁDĚRA, A., MYŠKA, M. Vliv tepelného zpracování na vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí na odlitky. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů® – Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. p. 170-176. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; MOKRÝ, J. Výroba a vlastnosti legovaných litin. In Sborník přednášek z 56. slévárenských dnů® – Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., 2019. p. 216-221. ISBN: 978-80-02-02882-6.
  Detail | WWW

 • 2018

  ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; KRUTIŠ, V.; PERNICA, V.; DULAVA, M. MANUFACTURING OF CORROSIVE-RESISTANT Cr-Ni STEELS AND Ni-BASED ALLOYS IN VACUUM FURNACES. In 73rd World Foundry Congress "Creative Foundry". Congress Proceedings. Krakow, Poland: World Foundry Society, 2018. p. 451-452. ISBN: 978-83-904306-3-8.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŘIHÁČEK, J.; KRUTIŠ, V. SOUHRNNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU - PROBLEMATIKA LISOVÁNÍ SEGMENTŮ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU. FSI, VUT v Brně, Brno: 2018. p. 1-40.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; MAROŠ, B.; BLAŽÍK, P.; ČECH, J.; KAŇA, V. Prediction of the mechanical properties of chrome-nickel austenitic stainless steels with respect to their chemical composition. Archives of foundry engineering, 2018, vol. 18, no. 1, p. 217-221. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  MYŠKA, M.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Vliv licí teploty na zabíhavost a vlastností austenitických Cr-Ni ocelí. Slévárenství, 2018, no. 1-2, p. 33-38. ISSN: 0037-6825.
  Detail | WWW

  ČAMEK, L.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; MYŠKA, M. Influence of heat treatments and Ni content on properties of martensitic stainless steel. Archives of foundry engineering, 2018, vol. 18, no. 2, p. 220-225. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  ŠENBERGER, J.; PERNICA, V.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A. Prediction of Ferrite Content in Austenitic Cr-Ni Steel Castings During Production. Archives of foundry engineering, 2018, vol. 18, no. 3, p. 91-94. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V. Effect of alloying elements on properties and structure of high chromium cast irons. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2018, vol. 2, no. 63, p. 609-614. ISSN: 1733-3490.
  Detail

 • 2017

  ZÁDĚRA, A.; BLAŽÍK, P. Hodnocení nástavců exotermických nálitků pro LKG. 2017.
  Detail

  TUČKOVÁ, E.; VIRGL, V.; LETOVANEC, J.; MALATIN, R.; ZÁDĚRA, A. Provozní zkoušky bentonitů. 2017.
  Detail

 • 2016

  ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V. Honocení zkoušky těles po creepové zkoušce u materiálu ET45 Micro a 1. 4859. 2016.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; BLAŽÍK, P. Struktura a vlastnosti ADI litiny experimentálních taveb na VUT v Brně. 2016.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; DULAVA, M.; PERNICA, V.; KAŇA, V. Oxygen activity in melts of Fe-C-Cr-Ni based alloys. Archives of foundry engineering, 2016, vol. 16, no. 4, p. 181-186. ISSN: 1897-3310.
  Detail | WWW

 • 2015

  ZÁDĚRA, A.; BABICA, J.; PEŠEK, J. Posouzení procesu sušení jader v podmínkách S+C ALFANAMETAL, s.r.o., koncern. 2015.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; BLAŽÍK, P. Ověření průtočnosti keramický filtrů. Brno: 2015.
  Detail

  PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A. Record about the course of melts for the firm FONDINOX S.p.a. Brno: 2015.
  Detail

  BLAŽÍK, P.; ZÁDĚRA, A. Ověření průtočnosti keramických filtrů 50x50 mm. Brno: 2015.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; SCHAFFER, R. Použití sekundární metalurgie pro zvýšení jakosti oceli. Slévárenství, 2015, no. 1/ 2, p. 20-25. ISSN: 0037-6825.
  Detail

 • 2014

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; HALUZA, J. Využití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků. Slévárenství, 2014, vol. 62, no. 3- 4, p. 80-84. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Výrobní degradace materiálu masivních ocelových odlitků. Slévárenství, 2014, vol. 62, no. 1- 2, p. 7-10. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.; PLUHÁČEK, J. Tuhnutí a struktura masivních ocelových odlitků. Slévárenství, 2014, vol. 62, no. 1- 2, p. 11-15. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ROUČKA, J.; ZÁDĚRA, A. Umlaufverhalten bentonitgebundener formsande. Brno: 2014.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z. Makrosegragace v ocelových odlitcích a jejich vliv na strukturu a vlastnosti odlitků. In Sborník přednášek z 51. slévárenských dnů Blok A – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty. Brno: Česká slévárenská společnost, 2014. p. 45-51. ISBN: 978-80-02-02566- 5.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.; PERNICA, V. Segregace uhlíku a síry v masivních ocelových odlitcích. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2014. p. 59-67. ISBN: 978-80-02-02562- 7.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; DULAVA, M.; ŠENBERGER, J. Zpráva o přetavbě oceli 1. 4852. Brno: 2014.
  Detail

  PLUHÁČEK, J.; CARBOL, Z.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Vývoj technologie velmi těžkých odlitků pro energetiku včetně ekonomického přínosu. Slévárenství, 2014, vol. 62, no. 1- 2, p. 23-25. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2013

  ČECH, J.; SOCHOR, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Výroba hmotných a masivních odlitků v ŽĎAS a.s. In Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2013. p. 26-33. ISBN: 978-80-02-02507- 8.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A. Morfologie vměstků v masivních odlitcích. In Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2013. p. 21-25. ISBN: 978-80-02-02507- 8.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; HALUZA, J. Příspěvek k výpočtu masivních chladítek. In Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2013. p. 35-45. ISBN: 978-80-02-02507- 8.
  Detail

  KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Použití filtrace při odlévání odlitků z austenitických niklových litin. Slévárenství, 2013, vol. 2013, no. 3- 4, p. 95-98. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A. Vliv vlastností pěnokeramického filtru na rychlost odlévání. In Sborník přednášek z 50. slévárenských dnů Blok A - Sekce technologická. Brno: Česká slévárenská společnost, 2013. p. 14-29. ISBN: 978-80-02-02491- 0.
  Detail

  DULAVA, M.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J. Dezoxidace žáruvzdorných ocelí. Slévárenství, 2013, vol. 61, no. 9- 10, p. 314-317. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  LUKEŠ, R.; ZÁDĚRA, A. Nově navrhnuté technologické zkoušky pro korozivzdorné oceli. Slévárenství, 2013, vol. 61, no. 9- 10, p. 318-321. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A. Vakuové indukční pece. In Sborník přednášek z 50. slévárenských dnů Blok E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty. Brno: Česká slévárenská společnost, 2013. p. 13-16. ISBN: 978-80-02-02495- 8.
  Detail

 • 2012

  DULAVA, M.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Vady odlitků z vysokolegovaných chromových ocelí způsobené reoxidací. In 49. Slévárenské dny - sborník přednášek - sekce metalurgie litin. Brno: 2012. p. 12-17. ISBN: 978-80-02-02405- 7.
  Detail

  KAŇA, V.; ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J. Výroba a vlastnosti austenitických litin. In 49. Slévárenské dny - sborník přednášek - sekce metalurgie litin. Brno: 2012. p. 62-71. ISBN: 978-80-02-02405- 7.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Příspěvek ke vzniku lasturových lomů po dezoxidaci Al, Zr, Ti a KVZ. In 49. Slévárenské dny - sborník přednášek - sekce metalurgie litin. Brno: 2012. p. 62-71. ISBN: 978-80-02-02405- 7.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Influence of compound deoxidation of steel with Al, Zr, rare earth metals, and Ti on properties of heavy castings. Archives of foundry engineering, 2012, vol. 12, no. 1, p. 99-104. ISSN: 1897- 3310.
  Detail

  BOUŠKA, O.; HEUNISCH, J.; ZÁDĚRA, A.; NEDĚLOVÁ, K.; KOBĚRSKÝ, F. Development of a manufacturing technology of compacted graphite iron castings from a cupola furnace. Archives of foundry engineering, 2012, vol. 12, no. 1, p. 125-129. ISSN: 1897- 3310.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J. Hodnoty mechanických vlastností materiálu v masivních tloušťkách ocelových odlitků. In Oceláři 28. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli - Sborník přednášek. 2012. p. 39-46. ISBN: 978-80-87294-28- 4.
  Detail

  DULAVA, M.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Dezoxidace duplexních korozivzdorných ocelí. Slévárenství, 2012, vol. 60, no. 7- 8, p. 284-288. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  BOUŠKA, O.; HEUNISCH, J.; ZÁDĚRA, A.; NEDĚLOVÁ, K.; KOBĚRSKÝ, F. Výroba odlitků z litiny s červíkovitým grafitem ve Slévárně HEUNISCH Brno, s.r.o. In 49. slévárenské dny. Brno: Česká slévárenská společnost, 2012. p. 52-61. ISBN: 978-80-02-02405- 7.
  Detail

  PERNICA, V.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Izolace nálitků masivních ocelových odlitků. In 49. slévárenské dny. Brno: Česká slévárenská společnost, 2012. p. 37-42. ISBN: 978-80-02-02405- 7.
  Detail

  ČECH, J.; SOCHOR, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Výroba hmotných a masivních odlitků v ŽĎAS a.s. In Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2012. p. 6-10. ISBN: 978-80-02-02408- 8.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; KUZMA, Z.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J. Použití těžkých chladítek k dosažení usměrněného tuhnutí u odlitků kruhů cementářských pecí. In Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2012. p. 18-23. ISBN: 978-80-02-02408- 8.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J.; STRÁNSKÝ, K. Příspěvek ke studiu lomových ploch na vzorcích z masivních odlitků. In Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2012. p. 26-32. ISBN: 978-80-02-02408- 8.
  Detail

  ČECH, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Výroba masivních odlitků z uhlíkových ocelí. In Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2012. p. 34-43. ISBN: 978-80-02-02408- 8.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; STRÁNSKÝ, K. Příspěvek ke vzniku lasturových lomů v masivních ocelových odlitcích. In Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2012. p. 44-54. ISBN: 978-80-02-02408- 8.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Doplnění Bůžkovy klasifikace vměstků. In XX. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Brno: Česká slévárenská společnost, 2012. p. 56-63. ISBN: 978-80-02-02409- 5.
  Detail

 • 2011

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. SEGREGACE V MASIVNÍCH ODLITCÍCH A JEJÍ VLIV NA VLASTNOSTI MATERIÁLU. In Teorie a praxe výroby a zpracování oceli Sborník přednášek. Ostrava: TANGER spol. s.r.o., 2011. p. 63-69. ISBN: 978-80-87294-21- 5.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J. SEGREGACE UHLÍKU, SÍRY A DUSÍKU V MASIVNÍCH ODLITCÍCH. In IRON AND STEELMAKING Conference Proceedings. Ostrava: TANGER spol. s.r.o., 2011. p. 149-153. ISBN: 978-80-248-2484- 0.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Vliv dezoxidace na vlastnosti oceli odlité do masivních odlitků. In Sborník abstraktů 48. slévárenské dny , CD sborník přednášek. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. p. 10-16. ISBN: 978-80-02-02337- 1.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; PLUHÁČEK, J.; CARBOL, Z. Solidification of heavy castings. Archives of foundry engineering, 2011, vol. 11, no. 1, p. 109-112. ISSN: 1897- 3310.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J. Degradace vlastností ocelí během tuhnutí masivních odlitků. In Sborník abstraktů 48. slévárenské dny , CD sborník přednášek. Brno: Česká slévárenská společnost, 2011. p. 17-24. ISBN: 978-80-02-02337- 1.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Checking the metallurgy with the aid of inclusion analysis. Archives of foundry engineering, 2011, vol. 11, no. 1, p. 118-122. ISSN: 1897- 3310.
  Detail

 • 2010

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; RYBIČKA, P.; CARBOL, Z. Využití simulačních programů při řešení problematiky tuhnutí ocelových odlitků. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2010. p. 72-77. ISBN: 978-80-02-02264- 0.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. Zvýšení jakosti těžkých odlitků s pomocí sekundární metalurgie a simulace tuhnutí. In Teorie a praxe výroby oceli. Ostrava: Tanger s.r. o, 2010. p. 120-126. ISBN: 978-80-87294-14- 7.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; STRÁNSKÝ, K.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J. Problematika vad struktury u masivních ocelových odlitků. Technológ, 2010, vol. 2, no. 2, p. 193-198. ISSN: 1337- 8996.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ČECH, J.; SOCHOR, J.; DOLEŽAL, P. Dezoxidace oceli pro masivní odlitky. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2010. p. 80-86. ISBN: 978-80-02-02264- 0.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J. Determination of eutectic and liquidus temperature of austenitic nickel cast irons. In 47th Foundry Days with Accompanying Exhibition and 7th International PhD Foundry Conference. 1. Brno: Česká slévárenská společnost, 2010. p. 51-54. ISBN: 978-80-904020-6- 5.
  Detail

  ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; DOLEŽAL, P.; SOCHOR, J. Vady masivních ocelových odlitků. Slévárenství, 2010, vol. 58, no. 5- 6, p. 141-144. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V. EFFECT OF METALLURGICAL QUALITY OF CAST IRON ON GRAPHITIZATION. In 47th Foundry Days with Accompanying Exhibition and 7th International PhD Foundry Conference. 1. Brno: Česká slévárenská společnost, 2010. p. 51-58. ISBN: 978-80-904020-6- 5.
  Detail

  TOMEK, L.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.; VESELÝ, P. Izolace nálitků masivních ocelových odlitků. 2010. p. 88-93. ISBN: 978-80-02-02264- 0.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J. Podmínky tuhnutí těžkých odlitků a jejich vliv na vlastnosti odlitků. Slévárenství, 2010, vol. 58, no. 5- 6, p. 136-140. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

 • 2009

  VESELÝ, P.; HŘEBÍČEK, L.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V. Analýza vad ocelových odlitků. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 9/ 10, p. 327-331. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Influence of Cast Iron Cleanness on Graphite Morphology and its Size. In WTF International PhD Foundry Conference. 1. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009. p. 34-41. ISBN: 978-80-214-3871- 2.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; BREYER, J.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. Použití simulace tuhnutí při výrobě těžkých odlitků. Hutnické listy, 2009, vol. LXII, no. 5, p. 81-86. ISSN: 0018- 8069.
  Detail

  ČECH, J.; KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Vlastnosti austenitických niklových litin při výrobě masivních odlitků. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, vol. 52, no. 2, p. 33-40. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Studium grafitizace litin ve vakuu. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, vol. 52, no. 2, p. 177-183. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Výroba litiny s červíkovitým grafitem. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, vol. 52, no. 2, p. 319-326. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; ŠENBERGER, J.; KOVÁČ, M.; KOLDA, V. Experimentální ověření modelu reoxidace. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, vol. 52, no. 2, p. 355-362. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J. Fyzikálně chemické základy metalurgických operací prováděných během tavby v EOP. In XIX. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a tvárné litiny s kuličkovým grafitem. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2009. p. 100-105. ISBN: 978-80-02-02179- 7.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Teoretické základy metalurgických pochodů pro taviče. In XIX. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a tvárné litiny s kuličkovým grafitem. Žďár nad Sázavou: Česká slévárenská společnost, 2009. p. 24-36. ISBN: 978-80-02-02179- 7.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ELBEL, T. Reoxidační pochody při odlévání slitin železa. ČSS. ČSS. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009. 135 p. ISBN: 978-80-02-02192- 6.
  Detail

  LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A. Studium vlivu dezoxidace litiny uhlíkem ve vakuu na její vlastnosti. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 9/ 10, p. 321-326. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  CARBOL, Z.; BREYER, J.; PLUHÁČEK, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M. Zvyšování jakosti těžkých ocelových odlitků ve slévárně Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 9/ 10, p. 332-336. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V. Výroba těžkých odlitků z austenitických niklových litin. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 9/ 10, p. 337-341. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  BŘINČIL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Bubliny v ocelových odlitcích jako důsledek reoxidace oceli. Slévárenství, 2009, vol. LVII, no. 7/ 8, p. 252-256. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  VESELÝ, P.; HŘEBÍČEK, L.; VAVRINEC, P.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V. Vady ocelových odlitků způsobených reoxidací. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2009, vol. 52, no. 2, p. 349-354. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

 • 2008

  OPUSTILOVÁ, L.; VESELÝ, P.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Vliv reoxidačních pochodů na vznik sekundární struskovitosti. Žďár nad Sázavou: 2008. p. 108-116. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; VESELÝ, P.; OPUSTILOVÁ, L.; BŘINČIL, T. Vnitřní a povrchové vady ocelových odlitků. Žďár nad Sázavou: 2008. p. 108-116. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; HAMPL, J. Behaviour of oxygen in cast irons. Archives of materials Science and Engineering, 2008, vol. 33, no. 2, p. 111-116. ISSN: 1897- 2764.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J. Modelování reoxidačních pochodů. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. p. 56-66. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Vliv chemického složení litiny na morfologii grafitu - návrh experimentu. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. p. 118-127. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  ČECH, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V. Možnosti výroby austenitických niklových litin ve slévárně ŽĎAS a.s. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. p. 162-170. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Výsledky filtrace odlitků z austenitických Ni litin. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. p. 188-195. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; ČECH, J. Litiny pro speciální použití vyráběné ve slévárnách oceli. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. p. 150-161. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ČECH, J. Upřesnění podmínek pro odlévání austenitických niklových litin. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. 2008. p. 180-187. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  KAŇA, V.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ČECH, J. Vliv metalurgie na vlastnosti austenitických niklových litin. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: 2008. p. 172-179. ISBN: 978-80-02-02075- 2.
  Detail

  KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ČECH, J. Research and starting the production of heavy castings from high- alloy ductile cast iron. In 45th FOUNDRY DAYS and 5th International PhD Foundry Conference. 2008. p. 1-10. ISBN: 978-80-214-3646- 6.
  Detail

 • 2007

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠAJGAL, J.; LÁNA, I. Výroba litiny s kuličkovým grafitem z kuplovny za použití sekundární metalurgie. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2007, vol. 50, no. 1, p. 221-8. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; VAVRINEC, P. Reoxidace kovu během odlévání a vznik vad odlitků. Technologické inžinierstvo, 2007, vol. 4, no. 1, p. 45-47. ISSN: 1336- 5967.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; VAVRINEC, P.; VESELÝ, P.; BŘINČIL, T. Reoxidační pochody při odlévání a vznik některých vad u odlitků z oceli. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2007, vol. 50, no. 1, p. 261-268. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  ČECH, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Výroba těžkých odlitků z vysokolegovaných austenitických niklových litin s kuličkovým grafitem. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2007, vol. 50, no. 1, p. 15-22. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; ŠAJGAL, J.; LÁNA, I. The future of producing ductile iron from metal melted in cupola furnace. Slévárenství, 2007, vol. 55, no. 10, p. 444-452. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; VLADÍK, R. State of the art of metal reoxidation study of iron castings. Archives of materials Science and Engineering, 2007, vol. 28, no. 11, p. 649-652. ISSN: 1897- 2764.
  Detail

  ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Study of the occurrence and suppression of metal reoxidation in ferrous castings. International Foundry Research, 2007, vol. 59, no. 4, p. 32-37. ISSN: 0046- 5933.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ŠAJGAL, J.; SLEZÁKOVÁ, R.; LÁNA, I. Sekundární metalurgie litin. In Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava: TANGER, s.r.o., Ostrava, 2007. p. 187-194. ISBN: 978-80-86840-32- 1.
  Detail

 • 2006

  ZÁDĚRA, A.; KOCIÁN, L.; MUSILOVÁ, I. Oxygen in cast irons and measurement of oxygen activity in cast iron. In 13th International Students Day of Metallurgy. 2006. p. 20-26. ISBN: 3-901-384-18- 9.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; LÁNA, I. Aplikace chemického ohřevu při výrobě litiny s kuličkovým grafitem. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, 2006, vol. 49, no. 1, p. 255-262. ISSN: 1210- 0471.
  Detail

  MUSILOVÁ, I.; ŠENBERGER, J.; STRÁNSKÝ, K.; BAŽAN, J.; DOBROVSKÁ, J.; BELKO, J.; ZÁDĚRA, A. Vliv legujících prvků a grafitizačního očkování na strukturní charakteristiky litiny s kuličkovým grafitem. In Metal 2006. 15. Tanger Ostrava, Keltičkova 62, 710 00 Ostrava: Tanger Ostrava, 2006. p. 1-8. ISBN: 80-86840-18- 2.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; LÁNA, I. Chemický ohřev při výrobě litiny s kuličkovým grafitem. Slévárenství, 2006, vol. 54, no. 6, p. 207-212. ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ELBEL, T.; KOCIÁN, L.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Výzkum reoxidačních procesů kovu ve slévárenské formě. Materiálové inžinierstvo, 2006, vol. 13, no. 3, p. 6-9. ISSN: 1335- 0803.
  Detail

  ELBEL, T.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KOCIÁN, L. Study of the occurrence suppression of metal reoxidation in ferrous castings. In World foundry congress casting the future. Harrogate: Institut of Cast Metals Engineers, 2006. p. 94/ 1 (94/10 p.)
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Aktivita kyslíku ve slitinách železa desoxidovaných křemíkem při teplotách likvidu. In Teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Ostrava: 2006. p. 10-17. ISBN: 80-86840-15- 8.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A. Aktivita kyslíku v litinách během chladnutí ve formě. In Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské VŠB - TU Ostrava. Ostrava: 2006. p. 10-17. ISBN: 80-248-1072- 7.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; LÁNA, I. Výroba malých množství LKG ze studenovětrné kuplovny. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: ŽĎAS, a.s., 2006. p. 25-33. ISBN: 80-02-01848- 6.
  Detail

  ŠENBERGER, J.; BŮŽEK, Z.; ZÁDĚRA, A. Perspektivy výroby odlitků z tvárné litiny a z oceli v České republice. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: ŽĎAS, a.s., 2006. p. 19-24. ISBN: 80-02-01848- 6.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J. Dezoxidace oceli a reoxidační pochody. In Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Ždár nad Sázavou: ŽĎAS, a.s., 2006. p. 41-45. ISBN: 80-02-01848- 6.
  Detail

 • 2005

  MUSILOVÁ, I.; ZÁDĚRA, A.; DOLEŽAL, P. Studying of influence of manganese and copper on basic Tmechanical properties of ductile cast iron (LKG). In 5th International conference of PhD Students. 1. 5th International Conference of PHF Students, August 2005, Miskolc, Hungary: 2005. p. 139-144. ISBN: 963-661-678- 7.
  Detail

  MUSILOVÁ, I., ZÁDĚRA, A. ADI V Influence of manganese and copper on its structure and basic mechanical properties. In Proceedings of the 12th International Students Day of Metallurgy 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 69 ( p.)ISBN: 80-248-0760- 2.
  Detail

  MUSILOVÁ, I., ZÁDĚRA, A., DOLEŽAL, P. Studying of influence of manganese and copper on basic mechanical properties of ductile cast iron. In 5th International conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, 2005. p. 139 ( p.)ISBN: 963-661-673- 6.
  Detail

  MUSILOVÁ, I., ŠENBERGER, J., STRÁNSKÝ, K., ZÁDĚRA, A. Optimalizace výroby ADI litiny pro odlitky pracující v abrazivním prostředi. In Výzkum a vývoj ve slévárenství. 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 95-103. ISBN: 80-248-0899- 4.
  Detail

  MUSILOVÁ, I. Závislost mechanických vlastností ADI litiny na chemickém složení a podmínkách tepelného zpracování. In Vědecko-výzkumné prezentace vysokých škol - obor slévárenství, 42. slévárenské dny. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Česká slévárenská společnost, 2005. p. 34 ( p.)ISBN: 80-214-2967- 4.
  Detail

  ELBEL, T., ŠENBERGER, J., ZÁDĚRA, A. Reoxidation phenomena in ferrous castings. In Conference Proceedings International 45th Foundry Conference. Ljubljana: Društvo Livarjev Slovenije, 2005. p. 47 ( p.)
  Detail

  ŠENBERGER, J., ZÁDĚRA, A., LÁNA, I., ELBEL, T. Sekundární oxidace ocelí a litin. Acta Metallurgica Slovaca, 2005, vol. 11, no. 3/ 2005, p. 23 ( p.)ISSN: 1335- 1532.
  Detail

  ŠENBERGER, J., ZÁDĚRA, A. Aktivita kyslíku v litinách během tavení a odlévání. Slévárenství, 2005, vol. LIII, no. 7- 8, p. 308 ( p.)ISSN: 0037- 6825.
  Detail

  ZÁDĚRA, A.; MUSILOVÁ, I.; LÁNA, I. Tepelná bilance při chemickém ohřevu litin v pánvi. In Výzkum a vývoj ve slévárenství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 132 ( p.)ISBN: 80-248-0899- 4.
  Detail

  ZÁDĚRA, A., MUSILOVÁ, I., LÁNA, I. Vliv oxidace taveniny na vlastnosti litin. In Vědecko-výzkumné prezentace vysokých škol - obor slévárenství, 42. slévárenské dny. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Česká slévárenská společnost, 2005. p. 36 ( p.)ISBN: 80-214-2967- 4.
  Detail

  ZÁDĚRA, A., MUSILOVÁ, I. Základy metalurgie litin s kuličkovým grafitem. In XVII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a tvárné litiny s kuličkovým grafitem. Žďár nad Sázavou: ŽĎAS, a.s., 2005. p. 77 ( p.)ISBN: 80-02-01764- 1.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.