doc. Ing.

Antonín Záděra

Ph.D.

FME, IMT DFE – Head of sub-department

+420 54114 2656, +420 54114 3185
zadera@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Creative activities

 • ČECH, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; SOCHOR, J.: PP75012MHM; Technologie výroby odlitků z vysokolegovaných austenitických niklových litin. Ždas a.s. Strojírenská 6 P.O.BOX 145 591 71 Ždár nad Sázavou. URL: http://www.zdas.cz. (ověřená technologie)
  http://www.zdas.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠENBERGER, J.; ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; KARPÍŠEK, Z.; MARTIŠEK, K.: Ni-resist; Výpočet licí teploty litin Ni-resist. ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 P.O. BoX 145 591 71 Ždár nad Sázavou. URL: http://www.zdas.cz. (software)
  http://www.zdas.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M.: TI-330-434; Technologie výroby masivních odlitků horních beranů lisů. Vítkovice Heavy Machinery a.s. Ruská 101 706 02 OSTRAVA - Vítkovice. URL: http://www.vitkovicemachinery.com/. (ověřená technologie)
  http://www.vitkovicemachinery.com/, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; ČERMÁK, L.; KRUTIŠ, V.: Model reoxidace; Model reoxidace. Ing. Antonín Záděra, Ph.D ÚST Odbor slévárenství VUT FSI Technická 2 Brno. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/vyzkum/produkty. (software)
  http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/vyzkum/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; LAŠTOVICA, J.; ŠENBERGER, J.; MARTIŠEK, K.: TVL 2010; Termodynamické výpočty aktivity kyslíku a síry v litinách. odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně kontaktní osoba Ing. Antonín Záděra, Ph.D ÚST Odbor slévárenství, FSI, VUT v Brně Technická 2 Brno. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/vyzkum/produkty. (software)
  http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; KRUTIŠ, V.: TI-330.00-438; Technologie výroby masivních ocelových odlitků spodních beranů lisů. Vítkovice Heavy Machinery a.s. Ruská 101 706 02 OSTRAVA – Vítkovice. URL: http://www.vitkovicemachinery.com/. (ověřená technologie)
  http://www.vitkovicemachinery.com/, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.; KRUTIŠ, V.: TI-442.00-437; Technologie výroby odlitků nosných kruhů cementářských pecí. Vítkovice Heavy Machinery a.s. Ruská 101 706 02 OSTRAVA – Vítkovice. URL: http://www.vitkovicemachinery.com/. (ověřená technologie)
  http://www.vitkovicemachinery.com/, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; POLZER, S.: Vypocet forem; Výpočet napjatosti ve slévárenské formě. Doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D ÚST Odbor slévárenství VUT FSI Technická 2 Brno. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/. (software)
  http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/, number of downloads: 2
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.: Oxidace v EOP; Výpočet oxidace v elektrické obloukové peci. Doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D ÚST Odbor slévárenství VUT FSI Technická 2 Brno. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/. (software)
  http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/, number of downloads: 1
  Detail

 • HADAŠ, Z.; SINGULE, V.; VETIŠKA, V.; ZÁDĚRA, A.: MZ/TACR/2014; Magnetické zařízení. FSI VUT v Brně, ÚST odbor slévárenství, technická 2896/2 Brno. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/clanky/funkcni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/clanky/funkcni-vzorky, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.; PERNICA, V.; BARTUŠEK, P.: Výpočty v soustavě Fe-C-Cr-X; Výpočet aktivit prvků, rovnovážné aktivity kyslíku a rozpustnosti plynů. doc.Ing. Antonín Záděra, Ph.D ÚST Odbor slévárenství VUT FSI Technická 2 Brno. URL: ttp://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi. (software)
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; CARBOL, Z.: TP-485.20-5/14; Výroba korozivzdorné oceli GX4CrNi13-4 způsobem EOP+LF+VOD. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 Ostrava. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/produkty/overene-technologie. (ověřená technologie)
  http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/produkty/overene-technologie, number of downloads: 1
  Detail

 • CARBOL, Z.; ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; KAŇA, V.; PERNICA, V.: TNCZ-30-VP 024/13; Kvalifikace opravného svařování odlitků z materiálu GX4CrNi QTI pro výrobce. Vítkovice Heavy Machinery a.s. Ruská 101 706 02 OSTRAVA – Vítkovice. URL: http://www.vitkovicemachinery.com/. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.vitkovicemachinery.com/, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; PERNICA, V.; KAŇA, V.: VUT/FSI/UST/OS TP 1/15; Technologie výroby nízkolegované oceli GRADE 420 na vakuové indukční peci. Odbor slévárenství, Ústav strojírenské technologie Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/produkty/overene-technologie. (ověřená technologie)
  http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/produkty/overene-technologie, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; ŠENBERGER, J.; PERNICA, V.; KAŇA, V.; CARBOL, Z.; JAROLÍM, J.: TI - 444.10-451; Výroba odlitku spojovacího uzlu příhradové konstrukce z materiálu Grade 420 č.zn. 03.8774. Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 Ostrava. URL: http://www.vitkovice.cz. (ověřená technologie)
  http://www.vitkovice.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; PERNICA, V.; KAŇA, V.; BARTUŠEK, P.: SWT-Výpočty vsázek; Výpočet vsázky slitin na bázi Fe. doc.Ing. Antonín Záděra, Ph.D ÚST Odbor slévárenství VUT FSI Technická 2 Brno. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/produkty. (software)
  http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; PERNICA, V.: 09.157.331; Kvalifikace opravného svařování odlitků z materiálu GX5CrNIMo19112 pro výrobce. ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 Žďár nad Sázavou. URL: http://www.vitkovicemachinery.com/. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.vitkovicemachinery.com/, number of downloads: 1
  Detail

 • ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; PERNICA, V.; BLAŽÍK, P.: 10.732.785; Kvalifikace opravného svařování odlitků z materiálu A351CF3M pro výrobce. ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 Žďár nad Sázavou. URL: http://www.vitkovicemachinery.com/. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.vitkovicemachinery.com/, number of downloads: 1
  Detail

 • ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; ŠENBERGER, J.; PERNICA, V.: VUT/FSI/UST/OS TP 1/16; Technologie výroby austenitických korozivzdorných ocelí. Vysoké technické učení v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; PERNICA, V.: 238/2-1; Kvalifikace opravného svařování odlitků z materiálu A995 GR4A v litém stavu. ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 Žďár nad Sázavou. URL: http://www.vitkovicemachinery.com/. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.vitkovicemachinery.com/, number of downloads: 0
  Detail

 • ČECH, J.; ZÁDĚRA, A.; KAŇA, V.; PERNICA, V.: 240/2-1; Kvalifikace opravného svařování odlitků z materiálu A995 GR4A po tepelném zpracování. ŽĎAS, a.s. Strojírenská 6 Žďár nad Sázavou. URL: http://www.vitkovicemachinery.com/. (metodika certifikovaná uplatněná)
  http://www.vitkovicemachinery.com/, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.