Ing.

Andrea Němcová

Ph.D.

FEEC, UBMI – Assistant professor

+420 54114 6837
nemcovaa@vut.cz

Send BUT message

Ing. Andrea Němcová, Ph.D.

Creative activities

  • NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M.: Hodnocení únavy pomocí EOG; Aplikace pro detekci únavy ze signálu EOG. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT, VUT v Brně Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
    http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.