Ing.

Andrea Němcová

Ph.D.

FEEC, UBMI – Assistant professor

+420 54114 6837
nemcovaa@vut.cz

Send BUT message

Ing. Andrea Němcová, Ph.D.

Publications

 • 2022

  NĚMCOVÁ, A.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; KRÁLÍK, M.; ŠACLOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Chytrá zařízení pro zdravé srdce. 2022.
  Detail

  HUBÁLEK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; ARM, J.; MYŠKA, V.; NĚMCOVÁ, A.; HARVÁNEK, M.; KRÁLÍK, M.; KOLAŘÍK, M.; SMÍŠEK, R.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M. Nový způsob hodnocení kondice a zdraví pomocí nositelných zařízení. 2022.
  Detail

  KRÁLÍK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; KOZUMPLÍK, J.; CHLÍBKOVÁ, D.; KOLÁŘOVÁ, J.; MYŠKA, V.; KOLAŘÍK, M.; HARVÁNEK, M.; ARM, J.; BAŠTÁN, O.; POSPÍŠIL, M.; HUBÁLEK, J. Ohad dechové frekvence pomocí wearables. Praha: 2022.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; RONZHINA, M. Reliable P wave detection in pathological ECG signals. Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠACLOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; RONZHINA, M. A new database with annotations of P waves in ECGs with various types of arrhythmias. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2022, vol. 43, no. 10, p. 1-5. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

 • 2021

  KOZUMPLÍK, J.; SMITAL, L.; NĚMCOVÁ, A.; RONZHINA, M.; KRÁLÍK, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; ŠACLOVÁ, L. Respiratory Rate Estimation Using the Photoplethysmogram: Towards the Implementation in Wearables. In Computing in Cardiology 2021. Computing in Cardiology. Brno, Czech Republic: IEEE, 2021. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; SMÍŠEK, R.; MÉZL, M.; HESKO, B.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; MAXERA, P.; SEITL, M.; DOMINIK, T.; SEMELA, M.; ŠUCHA, M.; KOLÁŘ, R. Multimodal Features for Detection of Driver Stress and Fatigue: Review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2021, vol. 22, no. 6, p. 3214-3233. ISSN: 1558-0016.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NĚMCOVÁ, A.; VARGOVÁ, E.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Brno University of Technology Smartphone PPG Database (BUT PPG): Annotated Dataset for PPG Quality Assessment and Heart Rate Estimation. BioMed Research International, 2021, vol. 2021, no. 9, p. 1-6. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NOVÁKOVÁ, M. Pathologies affect the performance of ECG signals compression. Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; NOVÁKOVÁ, M. Complex study on compression of ECG signals using novel single-cycle fractal-based algorithm and SPIHT. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 1-15. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SMITAL, L.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Robust QRS Detection Using Combination of Three Independent Methods. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SMÍŠEK, R.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J. Cardiac Pathologies Detection and Classification in 12-lead ECG. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NĚMCOVÁ, A.; JORDÁNOVÁ, I.; VAŘEČKA, M.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Monitoring of heart rate, blood oxygen saturation, and blood pressure using a smartphone. Biomedical Signal Processing and Control, 2020, vol. 59, no. May 2020, p. 1-10. ISSN: 1746-8108.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Single-Feature Method for Fast Atrial Fibrillation Detection in ECG Signals. In Computing in Cardiology 2020. Computing in Cardiology. Rimini, Italy: IEEE, 2020. p. 1-4. ISSN: 2325-887X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  SMITAL, L.; HAIDER, C.; VÍTEK, M.; LEINVEBER, P.; JURÁK, P.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; FELTON, C.; GILBERT, B.; HOLMES, D. Real-Time Quality Assessment of Long-Term ECG Signals Recorded by Wearables in Free-Living Conditions. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, 2020, vol. 67, no. 10, p. 2721-2734. ISSN: 1558-2531.
  Detail | WWW

 • 2019

  JINDRA, J.; NĚMCOVÁ, A. Stress detection on non-EEG physiolog. data. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 203-206. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 18582, p. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

 • 2018

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L. Assessment of ECG Signal Quality After Compression. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; GOLDMANN, T.; VÍTEK, M.; SMITAL, L. Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. p. 381-385. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Multi-stage SVM approach for cardiac arrhythmias detection in short single-lead ECG recorded by a wearable device. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2018, vol. 39, no. 9, p. 1-14. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression. BioMed Research International, 2018, no. 2018, p. 1-26. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  KAČNÍKOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, A. Comparison of data from smartphones and specialised devices. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. p. 28-30. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

 • 2017

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; NOVÁKOVÁ, M. ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study. Scientific Reports, 2017, no. 7, p. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R. Detection of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block in Ecg Signals. In Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 655-659. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Application of SWT for Heart Rate Monitoring Using Smartphone Camera. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 49-52. ISBN: 978-80-214-5526- 9.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Testing of features for fatigue detection in EOG. BIO- MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING, 2017, vol. 28, no. 4, p. 379-392. ISSN: 0959-2989.
  Detail | WWW

  VÍTEČEK, J.; NĚMCOVÁ, A. Heart rate measurement using smartphone accelerometer. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. p. 21-23. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

  VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; NĚMCOVÁ, A. Měření tepové frekvence s využitím chytrého telefonu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, vol. 19, no. 2, p. 66-72. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; VYKYDAL, V.; VAŘEČKA, M.; KAČNÍKOVÁ, D.; KARMAZINOVÁ, I.; KOČENDOVÁ, K.; MARTINKOVÁ, T.; MARŠÁNOVÁ, L.; VÍTEK, M. Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2017. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-4099- 4.
  Detail

 • 2016

  NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R. Recommendations for ECG Acquisition Using BITalino. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 543-547. ISBN: 978-80-214-5350-0.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Evaluation of Distortion of ECG Signals after Compression. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 370-374. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Compression of ECG signals using SPIHT – alternatives to wavelet transform. Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. p. 67-70. ISBN: 978-80-214-5389-0.
  Detail

  SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; NOVÁKOVÁ, M. CSE database: extended annotations and new recommendations for ECG software testing. Medical and Biological Engineering and Computing, 2016, vol. 54, no. 12, p. 1-10. ISSN: 0140-0118.
  Detail | WWW

 • 2015

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. ECG signal compression based on fractals and RLE. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 486-490. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M. Aplikace pro hodnocení únavy z elektrookulogramu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 17, no. 5, p. 161-166. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

 • 2014

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M. Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 16, no. 5, p. 170-181. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.