Project detail

Vývoj a výzkum nových hmot pro polymerní sanační nástřiky

Duration: 01.01.2021 — 31.12.2024

Funding resources

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- whole funder (2021-04-29 - not assigned)

On the project

Projekt je orientován na výzkum a vývoj speciálních polymerních kompozitních materiálů, použitelných pro sanace inženýrských sítí metodou nástřiku. Nově vyvinuté kompozity se budou aplikovat formou bezvýkopové technologie odstředivého dvousložkového plně strukturálního nástřiku, kde pojivem je obvykle polyuretanová či epoxidová hmota.

Keywords
polymerní hmoty, sanace, nástřik, kompozit, plnivo

Mark

FW03010107

Default language

Czech

People responsible

Hodná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-06-08 - 2020-06-16)
Technology of Building Materials and Component AdMaS
- (2021-01-01 - 2024-12-31)

Results

HODUL, J.; ŽLEBEK, T. Chemicky odolné nátěrové hmoty aplikovatelné i jako nástřiky s využitím druhotných surovin. Zpravodaj WTA CZ, 2022, č. 1-2/2022, s. 16-21. ISSN: 1213-7308.
Detail

HERMANN, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, VeveříIN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polymerní kompozit pro sanaci vodovodních řadů, zejména metodou stříkání. 37514, užitný vzor. (2023)
Detail

HERMANN, R.; HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, VeveříIN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polymerní kompozit pro sanaci potrubí pro odvod dešťových vod, zejména metodou stříkání - STANDARD. 37519, užitný vzor. (2023)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří IN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany: Polymerní kompozit pro sanaci kanalizačních řádů pro aplikaci nástřikem. 37518, užitný vzor. (2023)
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: FW03010107-V1; Kompaktní mikroplnivo pro polymerní kompozity aplikovatelné stříkáním. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.: V2-VLI+VLO; Vysoce kvalitní mikroplnivo pro polymerní stříkané kompozity do chemicky agresivního prostředí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail