Patent detail

Polymerní kompozit pro sanaci potrubí pro odvod dešťových vod, zejména metodou stříkání - STANDARD

HERMANN, R. HODUL, J. HODNÁ, J. DROCHYTKA, R. SEIDLOVÁ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Předkládané technické řešení eliminuje nedostatky stavu techniky díky aplikaci tenkovrstvého nástřiku (0,5 až 2,0 mm), čímž dochází k výrazně menšímu omezení účinného průřezu potrubí a díky kompletnímu zreagování složky pryskyřice a složky tvrdidla odstraňuje nutnost využívání horké vody, páry, či UV pro sekundární vytvrzování a to v téměř neomezených průřezech, lze takto sanovat například také potrubí o průměru více než 2000 mm. Stříkaný polymerní kompozit podle technického řešení je zejména vhodný pro sanaci a reprofilaci potrubí pro odvod dešťových vod. Jedná se o polymerní kompozit, který je, za pomoci stříkacího zařízení, aplikován na zkorodované či jiným způsobem degradované potrubí pro odvod dešťových vod, případně jako primární či sekundární ochrana tohoto potrubí. V rámci systému sanace potrubí pro odvod dešťových vod jsou kladeny standardní nároky pro nakládání s povrchovými vodami a jedná se především o nezávadnost řešení, zamezení uvolňování nebezpečných látek, či vyluhování nebezpečných látek do takto odváděných povrchových vod. Receptura polymerního kompozitního materiálu je určena pro aplikaci metodou stříkání (SIPP – spray-in-place pipe) a je založená na vysoce odolné epoxidové pojivové bázi, která je plněna vysokým obsahem druhotných surovin na bázi odpadního skla ze solárních panelů o zrnitosti do 125 µm nebo odpadu z výroby skelného vliesu o zrnitosti do 125 µm. Polymerní kompozit obsahuje 80 až 85 hmotn. % pojiva a 15 až 20 hmotn. % plniva.

Keywords

sanace dešťových svodů; stříkaný polymerní kompozit; epoxidová pryskyřice; dlouhodobá trvanlivost; druhotné suroviny; přilnavost

Patent number

37519

Date of application

7. 11. 2023

Date of registration

28. 11. 2023

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, VeveříIN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result