Patent detail

Polymerní kompozit pro sanaci kanalizačních řádů pro aplikaci nástřikem

HODUL, J. DROCHYTKA, R. SEIDLOVÁ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Předmětem předkládaného technického řešení je polymerní hmota na epoxidové bázi s plnivy na bázi druhotných surovin, která je určena především pro aplikaci nástřikem. Vysoce odolný stříkaný polymerní kompozit s obsahem druhotných surovin podle předkládaného technického řešení je vhodný zejména pro sanaci kanalizačních řádů, které jsou vystaveny vysokému chemickému namáhání, takže je možné kompozit podle technického řešení aplikovat v chemicky agresivních podmínkách, které vytváří odpadní vody v betonovém, litinovém nebo kameninovém potrubí. Receptura polymerního kompozitu určuje tento kompozit pro aplikaci stříkáním (SIPP – spray-in-place pipe) a je založena na vysoce odolné epoxidové pojivové bázi. Vysoce odolný stříkaný polymerní kompozit pro sanaci kanalizačních řádů obsahuje složku A, složku B a plnivo. Složky A a B tvoří dvousložkové epoxidové pojivo. Použitá pojiva a jejich složky jsou v oboru dobře známy a jsou komerčně dostupné. Plnivo obsahuje druhotnou a primární surovinou. Druhotnou surovinou je odpadní sklovláknitý vlies, primární surovinou jsou skleněné vločky. Odpadní vlies se před použitím s výhodou namele ve vysokorychlostním víceúrovňovém mlýně na frakci pod 250 µm, a následně se zhomogenizuje se skleněnými vločkami. Plnivo je v polymerním kompozitu obsaženo v množství 25 až 30 hmotn. %. Polymerní kompozit je rychle-vytvrzující, čímž snižuje časovou prodlevu při odstavení kanalizačních řádů. Dále je vysoce odolný vůči mechanickému zatížení, chemickému namáhání (např. žíravinám, anorganickým kyselinám, silně zásaditému prostředí, rozpouštědlům, saponátům apod.) a vykazuje krátkodobou teplotní odolnost až do +80 °C. Kompozit dále vykazuje výbornou adhezi na betonový, kovový a kameninový podklad, požadovanou viskozitu pro nanášení stříkáním, minimální zápach a rychlou polymeraci. Polymerní kompozit podle technického řešení je šetrný k životnímu prostředí, neboť obsahuje druhotné suroviny.

Keywords

sanace kanalizačních řádů; stříkaný polymerní kompozit; epoxidová pryskyřice; chemická odolnost; druhotné suroviny; přilnavost

Patent number

37518

Date of application

7. 11. 2023

Date of registration

28. 11. 2023

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří IN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result