Patent detail

Polymerní kompozit pro sanaci vodovodních řadů, zejména metodou stříkání

HERMANN, R. HODUL, J. HODNÁ, J. DROCHYTKA, R. SEIDLOVÁ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Předkládané technické řešení se týká receptury stříkaného polymerního kompozitu pro sanaci a reprofilaci vodovodních řádů. Jedná se o polymerní kompozit, který je za pomoci stříkacího zařízení aplikován na zkorodované či jiným způsobem degradované vodovodní potrubí, případně jako primární či sekundární ochrana tohoto potrubí. V rámci systému sanace vodovodních řádů je kladen vysoký důraz na nezávadnost materiálového složení a možnost obnovy provozu vodovodních přípojek v krátkém časovém horizontu. Nový produkt eliminuje nedostatky stavu techniky díky možnosti aplikace polymerního kompozitu jako tenkovrstvého nástřiku (0,5 až 2,0 mm), čímž dochází k výrazně menšímu omezení účinného průřezu potrubí, a díky kompletnímu zreagování složky pryskyřice a složky tvrdidla se odstraňuje nutnost využívání horké vody, páry či UV pro sekundární vytvrzování, a to v téměř neomezených průřezech. Lze takto sanovat například také potrubí o průměru více než 2000 mm. Polymerní kompozitní materiál je vhodný pro aplikaci metodou stříkání (SIPP – spray-in-place pipe), obsahuje 80 až 82 hmotn. % pojiva a 18 až 20 hmotn. % plniva. Plnivo obsahuje 88 až 94 hmotn. % drceného odpadního pěnového skla o zrnitosti do 125 µm a/nebo odpadu z výroby skelné perlinky o zrnitosti do 125 µm, a 2 až 5 hmotn. % zušlechťující přísady na bázi nereaktivních inertních organických pigmentů a 3 až 7 hmotn. % reologické přísady na bázi fylosilikátů o zrnitosti do 63 µm.

Keywords

sanace vodovodních řadů; stříkaný polymerní kompozit; epoxidová pryskyřice; nezávadnost pro pitnou vodu; druhotné suroviny; přilnavost

Patent number

37514

Date of application

1. 11. 2023

Date of registration

28. 11. 2023

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, VeveříIN-CHEMIE Technology s.r.o., Olomouc, Hodolany

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result