Project detail

iNETME - International NET for Mechanical Engineering

Duration: 01.06.2019 — 31.12.2022

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-INFORM

- whole funder (2019-07-04 - 2022-12-31)

On the project

Projekt rozšiřuje a prohlubuje činnost odborné projektové kanceláře pro podporu mezinárodních, zejména evropských projektů s důrazem na rámcové programy EU v oblasti strojního inženýrství i na oborově spřízněné výzkumné organizace (VO) v ČR a odbornou veřejnost za účelem podpory oborově zaměřených konsorcií. Záměrem je vytvořit takové prostředí, které vnímá zvýšení účasti českých výzkumných institucí v mezinárodních programech VaV a také v bilaterálních aktivitách v širších souvislostech a poskytuje promyšlený komplex služeb. Důraz je v projektu kladen na vysoce odbornou a specializovanou podporu, která zahrnuje komplexní podporu.

Keywords
strojní inženýrství, projektová kancelář, mezinárodní projekty, výzkumné organizace

Mark

LTI19001

Default language

Czech

People responsible

Hlinka Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

NETME Centre
- (2018-12-09 - not assigned)

Results

HNÍZDIL, M. WaterWiper - Combined work roll cooling, coolant evacuation and wiper actuator for advanced process control and future roll grades in the cold strip mill. 2019.
Detail

KOUTNÝ, D. AM SLIM center. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. CLIM-NEW FOOD. 2021.
Detail

KOTRBÁČEK, P. SmartCool - Smart controlled actuator to homogenize the temperature at the transfer bar. 2019.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M. CoolControl - Innovative Concepts for Control of Heat Transfer during Secondary Cooling to Minimize Oxide Scale and Surface Defects during Continuous Casting. 2019.
Detail

POHANKA, M. HiPerScale II. 2019.
Detail

POHANKA, M. ReduHeatLoss - Reduction of heat losses in hot rolling. 2019.
Detail

KLEMEŠ, J. WATer and Energy Reuse Smart GRID. 2019.
Detail

KLEMEŠ, J. SmartTwin. 2019.
Detail

JEDELSKÝ, J. VÝVOJ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO DVOUMÉDIOVÉHO ATOMIZERU PRO ÚČINNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ CO₂ A NOx Z PRODUKTŮ SPALOVÁNÍ. 2019.
Detail

HADAŠ, Z. ODIN-Optimising Design for Inspection. 2019.
Detail

SVOBODA, P. Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology. 2021.
Detail

VRBKA, M. Vývoj bioimplantátů s využitím různých přístupů aditivní technologie výroby. 2019.
Detail

DOČKAL, K.; ŠKAROUPKA, D. FAB4SE - FabLabs for Social Entrepreneurship. 2019.
Detail

DLOUHÝ, I. GLOBE - Glasses, ceramics and composites for sustainable industries and a low carbon future. 2020.
Detail

RUDOLF, P.; ŠTEFAN, D. SciFSI - Scientific Investigation of Fluid Structure Interactions. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. RESHeat - Renewable Energy System for residential building heating and electricity production. 2020.
Detail

SVOBODA, P. Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology. 2020.
Detail

POPELA, R. Moon Drone. 2020.
Detail

POSPÍŠIL, J. International V4 research network for increasing the efficiency of energy and industrial processes. 2020.
Detail

MATOUŠEK, R. Open ODR - Online Dispute Resolution. 2020.
Detail

RUDOLF, P. SOLFIEE - Steady Oscillatory Liquid Flows in Energy Exploitation. 2020.
Detail

PAVLAS, M. Sustainable Waste Management Optimization under Uncertainty for Circular Economy. 2020.
Detail

CHARVÁT, P. CLEANAIR. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. Development of methodology for intelligent transaction sharing and optimal dispatching in a nanotechnology-integrated multi-energy system. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. Assessment of the chemical footprint for microplastics: modeling its fate and concentration in environmental compartments. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. Waste to Energy. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. PWF-COVID19. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. ProHeat. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. Process Integration. 2020.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M. CoolControl. 2020.
Detail

POHANKA, M. DeNoRoll. 2020.
Detail

KOTRBÁČEK, P. SmartCool. 2020.
Detail

KLEMEŠ, J. Human-nature relations. 2020.
Detail

SEDLÁK, J. Československá spolupráca v oblasti inovatívnych prístupov vzdelávania pre technológie obrábania kovových a nekovových materiálov. 2021.
Detail

VAŠÍK, P.; LOUČKA, P.: Computer Graphics International 2021. Geneva (06.09.2021)
Detail

KLEMEŠ, J.; VARBANOV, P.; FAN, Y.; GHOLAMZADEH CHOFREH, A.; JIA, X.; CHIN, H.; GAI, L.; ZEMANOVÁ, Š.; WANG, B.: 3rd SPIL international scientific conference. Brno (21.11.2019)
Detail

KLEMEŠ, J.; VARBANOV, P.; FAN, Y.; GHOLAMZADEH CHOFREH, A.; JIA, X.; WANG, B.; CHIN, H.; GAI, L.; ZEMANOVÁ, Š.: 4th SPIL International Scientific conference. Brno online (18.11.2020)
Detail

VAŠÍK, P.: Modelling and Simulation for Autonomous Systems, MESAS 20. Prague (21.10.2020)
Detail