Project detail

Progresivní polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů do chemicky silně agresivního prostředí

Duration: 01.07.2017 — 30.06.2021

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2017-10-13 - not assigned)

On the project

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového druhu stavebních hmot, založených na polymerních materiálech, které rozšíří portfolio společnosti Redrock Construction s.r.o. o materiály na polymerní bázi. Tyto hmoty s optimalizovaným využitím druhotných surovin, zejména pak solidifikovaných nebezpečných odpadů, budou použitelné pro ochranu a sanaci konstrukcí vystavených silně chemicky agresivnímu prostředí.

Keywords
Polymery, solidifikace, odpady, druhotné suroviny, sanace

Key words in English
Polymers, solidification, waste, secondary raw materials, remediation

Mark

FV20303

Default language

Czech

People responsible

Hodná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-07-01 - 2021-06-30)

Results

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. p. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R. Use of Specially Treated Hazardous Waste as Filler in Polymer Coatings. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Lenka Mészárosová. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. p. 49-55. ISBN: 978-3-0357-1810-2. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.; STRUHÁROVÁ, A. Polymer repair products containing fly ash contaminated by denitrification process. Construction and building materials, 2021, vol. 267, no. 120641, p. 1-14. ISSN: 0950-0618.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, vol. 9, no. 12, p. 1-24. ISSN: 2079-6412.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 20-27. ISSN: 1757-8981.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Nátěrový systém s využitím nebezpečných odpadů - PREMIUM. 34966, užitný vzor. (2021)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - PREMIUM. 33967, užitný vzor. (2020)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; JAKUBÍK, A.: E-40-H9; Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; SEIDLOVÁ, M.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.: NS-E; Nátěrový systém s využitím nebezpečných odpadů - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J.: H8; Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail