Publication detail

POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

HODUL, J. ŽLEBEK, T. MÉSZÁROSOVÁ, L. DROCHYTKA, R.

Original Title

POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

English Title

POLYMER COATING MATERIAL WITH FLY ASH AND HAZARDOUS WASTE UTILIZATION

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Snahou tohoto výzkumu bylo využít určité množství vhodně upravených nebezpečných odpadů jako plniva do polymerních nátěrových hmot na epoxidové bázi. Vzhledem k možnému uvolnění nebezpečných složek do okolního prostředí, je potřeba nebezpečný odpad solidifikovat/stabilizovat. Jako solidifikační činidlo byl použit fluidní filtrový popílek z tepelné elektrárny Kladno. Byly zvoleny dvě solidifikační cesty, přičemž jednou byla suchá homogenizace surovin a druhou bylo mokré sbalkování. Takto připravené plnivo bylo použito do polymerní nátěrové hmoty a stanovením vybraných mechanických parametrů byla ověřována jeho vhodnost.

English abstract

The aim of presented research was utilization of a certain amount of suitable treated hazardous waste as fillers to polymer coatings based on epoxy resin. Due to a potential release of hazardous components to surrounding environment, the hazardous waste needs to be solidified/stabilized. The fly ash from a fluidized bed combustion, Kladno thermal power plant by-product, was used as a solidifying agent. Two solidification ways were chosen, one of which was the dry homogenisation of input raw materials and the other was wet granulation. The filler prepared by this way was used in the polymer coating and its suitability was verified by a determination of selected mechanical parameters.

Keywords

Epoxidová pryskyřice, solidifikační technologie, nebezpečný odpad, popílek, nátěrové hmoty

Key words in English

Epoxy resin, solidification technology, hazardous waste, fly ash, coating materials

Authors

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R.

Released

23. 5. 2019

Publisher

Fakulta stavební VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5751-5

Book

Popílky ve stavebnictví

Edition

Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.

Pages from

109

Pages to

116

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT157066,
  author="Jakub {Hodul} and Tomáš {Žlebek} and Lenka {Mészárosová} and Rostislav {Drochytka}",
  title="POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ",
  booktitle="Popílky ve stavebnictví",
  year="2019",
  series="Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.",
  pages="109--116",
  publisher="Fakulta stavební VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5751-5"
}