Patent detail

Nátěrový systém s využitím nebezpečných odpadů - PREMIUM

HODUL, J. JAKUBÍK, A. DROCHYTKA, R.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o vysoce kvalitativní nátěrový systém, s vynikajícími funkčními parametry, vhodného do prostředí s extrémním chemickým namáháním. Předpokládaným užitím je realizace ochranné vrstvy navazujících stavebních konstrukcí, jako jsou betonové, železobetonové a kovové konstrukce, které jsou vystaveny permanentně vysokému chemickému namáhání. Každá vrstva nátěrového systému obsahuje složku A, složku B a plnivo. Složky A a B tvoří dvousložkové pojivo na bázi epoxidové pryskyřice. Taková pojiva a jejich složky jsou v oboru dobře známy a jsou komerčně dostupné. Plnivo tvoří 20 až 30 % hmotn. kompozice každé vrstvy nátěrového systému. Plnivo je tvořeno kombinací primární a druhotné suroviny a také solidifikátem obsahujícím nebezpečný odpad.

Keywords

nátěr, vrstva, nebezpečný odpad, přilnavost, polymerní matrice, chemická odolnost

Patent number

34966

Date of application

16. 12. 2020

Date of registration

30. 3. 2021

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result