Patent detail

Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - PREMIUM

HODUL, J. DROCHYTKA, R. JAKUBÍK, A.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o spárovací hmotu s využitím nebezpečných odpadů řady PREMIUM, kterou lze využít pro spárovaní prvků z taveného čediče i jiných objektů v průmyslové, občanské i bytové výstavbě, a vzhledem k vysoké chemické, ale i mehanické odolnosti jej lze spolehlivě využít i v kanalizačních stokách. Stanoveného cíle je dosaženo polymerní spárovací hmotou, která je tvořena dvousložkovým pojivem na epoxidové bázi a plnivem, kterým je solidifikát, tvořen práškovým nebezpečným odpadem a druhotnou surovinou. Nebezpečný odpad může představovat tzv. end-produkt jako vedlejší produkt ze spalování tuhého komunálního odpadu, nebo odprašky z cementárny. Solidifikáty by měly vykazovat velikost částic do 700 µm, výhodněji do 500 µm. Po řádném promíchání a následném vytvrzení těchto složek vznikne vysoce odolná spárovací hmota určená pro spárovaní všech možných druhů dlažeb, včetně prvků z taveného čediče, které se vyskytují v kanalizačních stokách, kde působí silné agresivní prostředí

Keywords

nebezpečný odpad, chemická odolnost, polymerní spárovací hmota, kanalizace

Patent number

33967

Date of application

9. 1. 2020

Date of registration

12. 5. 2020

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result