Ing.

Vratislav Harabiš

Ph.D.

FEEC, UBMI – Assistant professor

+420 54114 6625
harabis@vut.cz

Send BUT message

Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D.

Creative activities

 • ODSTRČILÍK, J.; KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.; JAN, J.; GAZÁREK, J.; NOVOTNÝ, A.: RNFL_detection_v2.0; Software pro detekci výpadku ve vrstvě nervových vláken na sítnici. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 4
  Detail

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.; JIŘÍK, R.; KOLÁŘ, R.: RegSeq; RegSeq - Registration of image sequences. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 4
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; BARTOŠ, M.: ImportCit; Import DICOM a AVI sekvencí. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/import_cit.zip http://www.dce-mri.cz/. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/import_cit.zip, number of downloads: 3
  Detail

 • KRATOCHVÍLA, J.; JIŘÍK, R.; MÉZL, M.: VizualizaceCit; Vizualizace perfúzních map. ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4, E340 612 00 Brno Česká republika. URL: http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/visual_cit.zip http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://projects.ubmi.feec.vutbr.cz/software/visual_cit.zip, number of downloads: 3
  Detail

 • JIŘÍK, R.; MÉZL, M.; KRATOCHVÍLA, J.; BARTOŠ, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; SLÁVIK, V.: CitPerf; Perfusion Analysis. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno (E340). URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • BARTOŠ, M.; MÉZL, M.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.; HARABIŠ, V.: BroUS-DCE; DCE-US data browser. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. URL: http://www.dce-mri.cz. (software)
  http://www.dce-mri.cz, number of downloads: 1
  Detail

 • MÉZL, M.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.; JIŘÍK, R.; KRATOCHVÍLA, J.; SLÁVIK, V.: ManualReg; Software for manual registration of DCE-US data. E340. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.: Registration OCT B-scans; Registrace OCT B-skenů. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • PODLIPNÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘ, R.: Hodnocení registrace; Hodnocení registrace obrazů sítnice. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • KOLÁŘ, R.; HARABIŠ, V.: HRIR; Hybrid Retinal Image Registration. Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT, VUT v Brně.. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • HARABIŠ, V.; MÉZL, M.; KOLÁŘ, R.: PerfMod; Modelování dilučních křivek. E-330. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • RONKOVÁ, P.; HARABIŠ, V.; KOLÁŘOVÁ, J.: Optimalizace registrace HybGA; Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu Optimalizace pro lícování snímků sítnice založená na hybridním genetickém algoritmu. http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ČMIEL, V.; HARABIŠ, V.: PERFUSNI PUMPA; Programovatelná perfuzní pumpa. SE3-148. (prototyp)
  Detail

 • ČMIEL, V.; ZUMBERG, I.; SMÍŠEK, R.; HARABIŠ, V.: SPECTROLL; Chytrý spektrometr v blízké IR oblasti s implementovanou klasifikací měřených látek. SE3.148. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.