Ing.

Tomáš Veselý

FME, LFFHT – Researcher

+420 54114 4901
vesely.t@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Tomáš Veselý

Creative activities

 • RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; ASTROUSKI, I.: P01/09/2013; Prototyp tepelného výměníku. LPTP/ D5/0428. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; ASTROUSKI, I.: P04/LPTP/12/2017; Prototyp teplosměnných ploch pro testování firmou HTS. Zkušební laboratoře partnerů projektu - LPTP a HTS. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; ASTROUSKI, I.; KŮDELOVÁ, T.; VESELÝ, T.: 2019-PHFHE-RG015; Prototyp kondenzačního výměníku na bázi dutých vláken pro testy do teploty 120 °C. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; BROŽOVÁ, T.; ASTROUSKI, I.; VESELÝ, T.: Teplosměnný svazek; Prototyp výměníku s chaotickým uspořádáním vláken. LPTP. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; KŮDELOVÁ, T.; VESELÝ, T.: Polymerní tepelný výměník; Prototyp výměníku se strukturou uspořádaných oddělených vláken. LPTP. (prototyp)
  Detail

 • RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; BARTULI, E.; KŮDELOVÁ, T.; DYNTERA, P.; VLACHOVÁ, M.: OT01 13620 09 2019; Ověřená technologie výroby polymerních dutých vláken pro HVAC. OT01 13620 09 2019 technická dokumentace potvrzená partnerem je v archivu \\lab4\Heatlab\Projekty. (ověřená technologie)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.