prof. Ing. et Ing.

Stanislav Škapa

Ph.D.

FBM, ÚE – Professor

+420 54114 3741
skapa@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Vliv ESG na rozhodování v behaviorální ekonomii, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Analýza metodiky pro zavedení shody s VKB (Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti) do organizace, zahájení: 09.05.2022, ukončení: 31.01.2023
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Digitální transformace v období pandemie Covid-19 a její vliv na ekonomické řízení podniku, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Vnímání rizik spojených s investicemi generací Y a Z, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Výzkum pracovních podmínek a zaměstnaneckých výhod v kreativních průmyslech v České republice, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Predikce vývoje developerských projektů v ČR v kontextu soudobé ekonomické krize, zahájení: 15.05.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Model pro měření inovační výkonnosti podniků ve vybraných subsektorech kreativních průmyslů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Vícefaktorové měření výkonnosti podniků a managementu ve vybraných odvětvích kreativních průmyslů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Public and Private Equity in CEE countries, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Vícefaktorové měření výkonnosti podniků ve vztahu k udržitelnosti, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.09.2022
  Detail

 • 2017

  GA17-23448S, Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Competitiveness Evaluation of Polish and Czech Economies - a Comparative Study, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Analysis of Relations among Capital Markets of European Union Countries, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Výzkum ekonomických faktorů a jejich dopad na konkurenceschopnost podniku, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-38047S, Strategie IPO - specifické přístupy v regionu CEE, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace studijního programu Rizikové inženýrství a tvorba systému řízení kvality ve vzdělávání, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 30.06.2014
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a realizace rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů, zahájení: 01.09.2010, ukončení: 28.02.2013
  Detail

  Informační podpora proveditelnosti inovací, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Obsahová a metodická inovace předmětu Microeconomics, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  GP402/05/P571, Verifikace dopadu FDI na hospodářský cyklus ČR, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2001

  Využití Elliottových vln při odhadu vývoje ekonomiky a kapitálového trhu - H, zahájení: 01.01.2001
  Detail

 • 1999

  MSM 265100017, Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2004
  Detail