Project detail

Digital transformation during the Covid-19 pandemic and its effect on the economic management of the company

Duration: 01.03.2022 — 28.02.2025

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2022-01-01 - 2023-12-31)

On the project

Pandemie Covid-19 akceleruje proces digitální transformace a bezprostředně tak ovlivňuje ekonomické řízení podniků. Oslabování dosud platných makro- i mikroekonomických premis v důsledku digitální transformace naznačil výzkum již období před nástupem pandemie. Podstatou projektu je na základě nejnovějších poznatků identifikovat vliv Covid-19 a digitální transformace na vybrané oblasti ekonomického řízení podniků.

Mark

FP-S-22-7944

Default language

Czech

People responsible

Bartes František, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Holendová Petra, Ing. - fellow researcher
Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Malíř Jan, Mgr. - fellow researcher
Oklešťková Sára, Ing. - fellow researcher
Oulehla Jiří, Ing., MBA - fellow researcher
Pavláková Dočekalová Marie, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Jakub, Ing. - fellow researcher
Svobodová Klára, Mgr. Ing. - fellow researcher
Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Urbánek David, Ing. - fellow researcher
Vejmělková Lada, Ing. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Zinecker Marek, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Economics
- (2022-01-01 - 2024-12-31)
Faculty of Business and Management
- (2022-01-01 - 2024-12-31)

Results

SKALICKÝ, R.; ROGALSKA, E.; PIETRZAK, M.; ZINECKER, M.; MELUZÍNOVÁ, J. Optimal Farm Size and Effectiveness of Agriculture in the EU: The Case of Wheat Yields. Transformations in Business&Economics, 2022, vol. 20, no. 3C (54C), p. 653-669. ISSN: 1648-4460.
Detail

LAPINSKA, J.; SUDOLSKA, A.; KRYJOM, P.; ZINECKER, M. Kompetencje i zawody przyszłości: perspektywa Krajowych Klastrów Kluczowych. Olsztyn (Poland): Instytut Badań Gospodarczych (Poland), 2022. 104 s. ISBN: 978-83-65605-58-0.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. Characteristics of Business Angels Investment in the Czech Republic: The Current Stage of Development. European Forum of Entrepreneurship 2022. Praha: 2022. p. 254-264. ISBN: 978-80-87325-58-2.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. Development of Investment and Sectoral Classification of Venture Capital in the Czech Republic over The Last Twenty Years. Workshop specifického výzkumu 2021. 2022. p. 173-184. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

Ing. Michael Bílek. Qualified investors funds taxation in the Czech Republic and in Luxembourg: Comparative study with focus on real estate fuds. Workshop specifického výzkumu 2021. 2021. p. 16-24. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

OKLEŠŤKOVÁ, S. Assessing Business Angels activity in Europe between 2016 and 2021. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno, Fakulta podnikatelská: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 108-115. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

MALÍŘ, J. Initial public offering (IPO) – Theoretical basis. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2021. p. 78-84. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

OKLEŠŤKOVÁ, S. Research of start-up funding by Business Angels in Czech republic: A Literature Review. In IFRS: GLOBAL RULES AND LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS 10th International Scientific Conference. 2022. p. 346-352. ISBN: 978-80-7638-031-8.
Detail

KOVANDOVÁ, K. Reduction of the weekly working hours in the Czech Republic. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysokén učení technické v Brně, 2021. p. 59-66. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

SKALICKÝ, R.; ZINECKER, M.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M.; ROGALSKA, E. Valuation of embedded options in non-marketable callable bonds: a new numerical approach. Technological and Economic Development of Economy, 2022, vol. 28, no. 4, p. 1115-1136. ISSN: 2029-4913.
Detail

SKALICKÝ, R.; MELUZÍN, T.; ZINECKER, M.; BALCERZAK, A.; ROGALSKA, E. Brand valuation: an innovative approach based on conversion ratios. EKON ISTRAZ, 2022, vol. 2022, no. JUN, p. 1-24. ISSN: 1331-677X.
Detail

RYCZKOWSKI, M.; ZINECKER, M. The Interconnectedness of Stock Prices, Money, and Credit across Time and Frequency from 1970 to 2016. Technological and Economic Development of Economy, 2022, vol. 07, no. 2022, p. 1-39. ISSN: 2029-4913.
Detail

SKALICKÁ, M.; ZINECKER, M.; BALCERZAK, A.; PIETRZAK, M. Business angels and early stage decision making criteria: empirical evidence from an emerging market. EKON ISTRAZ, 2022, vol. 2022, no. APR, p. 1-26. ISSN: 1331-677X.
Detail

SVOBODA, J. Analysis of behavioral factors influencing investment decisions. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská, 2021. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

VEJMĚLKOVÁ, L. Externí a interní faktory rozhodování investora neformálního rizikového kapitálu. ACTA STING, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 38-72. ISSN: 1805-6873.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K. The impact of digital transformation on the country's social progress. Trends in Economics and Management, 2022, vol. 16, no. 40, p. 9-20. ISSN: 2336-6508.
Detail

HORNUNGOVÁ, J. Human Resource Management in Work-life Balance Issues in the Context of Covid-19 Pandemic: an Interpretative Phenomenological Analysis. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022, vol. 12, no. 2, p. 60-64. ISSN: 2464-6733.
Detail

CZUPICH, M.; LAPINSKA, J.; BARTOŠ, V. Environmental Sustainability Assessment of the European Union's Capital Cities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, no. 7, p. 1-18. ISSN: 1660-4601.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K. The Relationship Between Digital Performance and Production of Greenhouse Gas Emissions in EU Countries: Correlation Analysis and ANOVA Method. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Česká zemědělská univerzita v Praze GA IN, 2023, vol. 15, no. 1, p. 21-33. ISSN: 1804-1930.
Detail

SUDOLSKA, A.; LAPINSKA, J.; JOANNA, G.; CHODOREK, M.; ZINECKER, M. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwach chemicznych w kontekście Przemysłu 4.0. Torun (Poland): Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022. 120 s. ISBN: 978-83-231-4889-0.
Detail

OKLEŠŤKOVÁ, S.: IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE – BEYOND THE NUMBERS 2022. Praha (06.10.2022)
Detail