Ing.

Petr Sadovský

Ph.D.

FEEC, UFYZ – Researcher

+420 54114 6013
petrsad@vut.cz

Send BUT message

Ing. Petr Sadovský, Ph.D.

Creative activities

 • Sedlák P., Šikula J., Majzner J., Grmela L.: UA100KHZ; Ultrazvukový aktuátor s pracovní frekvencí 100kHz. UFYZ. (prototyp)
  Detail

 • Šikula J., Sedlák P., Majzner J., Hájek K.: WPD100; Výkonový zesilovač pro buzení ultrazvukových aktuátorů. UFYZ. (prototyp)
  Detail

 • SADOVSKÝ, P.; SADOVSKÝ, M.: f200601; Laboratorní přípravek pro demonstraci Hallova jevu. Brno. (prototyp)
  Detail

 • SADOVSKÝ, P.; SADOVSKÝ, M.: f200602; Zdroj napětí pro demonstraci hallova jevu. Brno. (prototyp)
  Detail

 • SADOVSKÝ, P.: s200701; Virtuální laboratoř - měření optoelektronických součástek. Brno. (software)
  Detail

 • SADOVSKÝ, P.: MZM2; Hrot. Moravské zemské muzeum. URL: http://fyzika.feec.vutbr.cz/~petrsad/hrot/. (software)
  http://fyzika.feec.vutbr.cz/~petrsad/hrot/, number of downloads: 1
  Detail

 • MACKŮ, R.; SADOVSKÝ, P.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V.; KOKTAVÝ, P.: Photon v. 1.0; Vícekanálový optický detektor - Photon v. 1.0. Icontio Ltd, U Vodárny 2, 616 00 Brno. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 2
  Detail

 • MACKŮ, R.; HOLCMAN, V.; SADOVSKÝ, P.; GRMELA, L.; KOKTAVÝ, P.: CurrDet v. 1.0; Citlivý proudový detektor - CurrDet v. 1.0. Icontio ltd., U Vodárny 2, 616 00 Brno. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86, number of downloads: 3
  Detail

 • ŠKARVADA, P.; GRMELA, L.; VONDRA, M.; SADOVSKÝ, P.; PALAI-DANY, T.; TRČKA, T.; ŠICNER, J.: SimSenAFC; Senzorický simulátor. VUT FEKT UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • SADOVSKÝ, P.: Hall02; Přípravek pro měření parametrů látek, spojených s Hallovým jevem. Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • SADOVSKÝ, P.; HAMADA, V.: vzl01; Vzdálené dozimetrické pracoviště. Technická 8, Brno, 616 00. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • SADOVSKÝ, P.; HAMADA, V.: remotesw01; Software pro řízení vzdálených pracovišť. Technická 8, 616 00 Brno. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • VONDRA, M.; SADOVSKÝ, P.; ŠKARVADA, P.; PALAI-DANY, T.: XY software; Software pro měření LED a OLED panelů. UFYZ. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/software-pro-mereni-LED-a-OLED-panelu. (software)
  http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/2013/software-pro-mereni-LED-a-OLED-panelu, number of downloads: 1
  Detail

 • BORTSOV, V.; KHOPTIAK, M.; MATÚŠKOVÁ, S.; MINKS, Š.; ROHAĽOVÁ, D.; RUTTKAY, L.; SOUČKOVÁ, V.; VARGA, B.; ZELINKOVÁ, N.; KLÍMA, O.; ORSÁG, F.; SADOVSKÝ, P.: RIV23-MPO-28305264; Univerzální telemedicínské softwarové knihovny. Produkt je umístěný u hlavního řešitele.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/823/. (software)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/823/, number of downloads: 0
  Detail

 • BENEŠ, M.; BETÁŠ, P.; ČÍŽEK, J.; KOVÁŘOVÁ, B.; KOŽUCHOVÁ, L.; KRATOCHVÍLOVÁ, M.; LIGENZA, T.; MAHR, L.; MAREK, T.; PONC, P.; SLÁDEČEK, D.; STACHO, J.; TESAŘÍK, J.; VARGA, M.; VŠETEČKOVÁ, I.; ZACHARIÁŠ, J.; KLÍMA, O.; GRMELA, L.; KASPAR, P.; ČEKAN, O.; KOKTAVÝ, P.; KRČMA, M.; ORSÁG, F.; PÁNEK, R.; PODIVÍNSKÝ, J.; SADOVSKÝ, P.: RIV24-MPO-05215480; Systém pro analýzu a vyhodnocení půdy. Produkt je umístěn u hlavního řešitele.. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/824/. (software)
  https://www.fit.vut.cz/research/product/824/, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.