Ing.

Petr Krejčiřík

FME, IMID DREAT – Researcher

+420 54114 3256
Petr.Krejcirik@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Krejčiřík

Creative activities

 • ŠKAROUPKA, D.; KREJČIŘÍK, P.; GURÁŇ, R.; JANDÁSEK, M.; HLOŽEK, J.; VODEHNAL, M.: PPE v01; Pneumatický pístový extruder vysoce plněných termoplastů. FSI VUT v Brně Technická 2 D5/121. (funkční vzorek)
  Detail

 • KREJČIŘÍK, P.; ŠKAROUPKA, D.: Robot Filament Printhead v01; 3D tisková hlava pro robotický tisk plastů ze strunového filamentu. FSI VUT v Brně Technická 2 Brno D5/121. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; STRECKER, Z.; KOUTECKÝ, T.; KREJČIŘÍK, P.; NOVÁK, J.; FLÁDR, J.; KOHOUTKOVÁ, A.; KOIŠ, J.; KRESA, J.; JOHN, J.; NOVÁČEK, M.: 2019V003; Ověřená technologie v poloprovozní praxi – poloprovoz. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KOUTECKÝ, T.; KREJČIŘÍK, P.; NOVÁK, J.; FLÁDR, J.; KOHOUTKOVÁ, A.; KOIŠ, J.; KRESA, J.; JOHN, J.; NOVÁČEK, M.; ONDRAČKA, T.: 2019V003; Výroba prototypu 3D tiskárny. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • KRČMA, M.; ŠKAROUPKA, D.; KREJČIŘÍK, P.: Koncové zařízení extruderu pro prostorový tisk; 3D tisková hlava pro robotickou aditivní výrobu prutových struktur. D5/121. (funkční vzorek)
  Detail

 • VAŠÁTKO, M.; KŘIVOHLAVÝ, P.; KRČMA, M.; KREJČIŘÍK, P.; ŠKAROUPKA, D.: BCC chair 01; Výrobek validující výrobní systém velkorozměrových prutových struktur z termoplastů. D5/121 FSI VUT v Brně, Technická 2. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.