Product detail

Výrobek validující výrobní systém velkorozměrových prutových struktur z termoplastů

VAŠÁTKO, M. KŘIVOHLAVÝ, P. KRČMA, M. KREJČIŘÍK, P. ŠKAROUPKA, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o experimentální produkt představující stoličku na sezení, která ověřuje typické zatížení, na které byl výrobní systém navrhován.

Keywords

3D tisk, prutové struktury, KUKA robot, mechanické vlastnosti, výrobní systém

Create date

18. 5. 2022

Location

D5/121 FSI VUT v Brně, Technická 2

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek