Product detail

3D tisková hlava pro robotický tisk plastů ze strunového filamentu

KREJČIŘÍK, P. ŠKAROUPKA, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení slouží k experimentálnímu 3D tisku plastů ze strunového filamentu pomocí 6-osého robotického ramene. Extruze roztaveného materiálu je realizována skrz trysku o výstupním průměru 2 mm. Robotické rameno umožňuje posun a náklon tiskové hlavy vůči podložce. Díky tvaru hotendu je možné realizovat náklon tiskové hlavy vůči podložce o 45 ° bez rizika kolize nástroje s tiskovou podložkou. Extruze s náklonem tiskové hlavy zajišťuje kvalitnější spoj nanášených vláken při tisku převisů. To umožňuje realizovat převisy s úhlem větším než 50 ° bez užití podpůrných struktur. To u klasického 3D tisku není možné při požadavku zachování kvality povrchu výtisku.

Keywords

robotický 3D tisk; 6-osý 3D tisk; FFF; PLA; fused filament fabrication; 3D tiskové strategie; velkorozměrový 3D tisk

Create date

1. 5. 2018

Location

FSI VUT v Brně Technická 2 Brno D5/121

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek