prof. Ing.

Pavel Václavek

Ph.D.

FEEC, UAMT – Professor

+420 54114 6413
vaclavek@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.

Creative activities

 • VÁCLAVEK, P.; BLAHA, P.: PMSMAPOS; Řídicí systém pro servopohon se synchronním motorem s permanentními magnety. FEKT ÚAMT. (funkční vzorek)
  Detail

 • BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SFIO Toolbox; SFIO Toolbox. VUT FEKT ÚAMT, E544, Kolejní 4, Brno. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/projekty/1M0567/vysledky/sfio. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/projekty/1M0567/vysledky/sfio, number of downloads: 1
  Detail

 • VESELÝ, L.; GRAF, M.; VÁCLAVEK, P.; BLAHA, P.: PMSM_MPC; Prediktivní regulátor synchronního motoru s permanentními magnety. VUT FEKT UAMT SD2.138, Technicka 12. (funkční vzorek)
  Detail

 • BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SFIO Toolbox for TC275; SFIO Toolbox for TC275. Produkt je využíván v laboratořích pro validaci funkcí metodou PIL simulace a pro měření jejich časové náročnosti.. URL: http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/sfio-tc27x. (software)
  http://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/sfio-tc27x, number of downloads: 3
  Detail

 • BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: Algoritmus řízení 9PH PMSM; Algoritmus řízení devítifázového synchronního motoru. Laboratoř automatického řízení na UAMT FEKT VUT v Brně, testovací zařízení projetku MotorBrain v laboratořích firmy ZF Friedrichshafen.. URL: https://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/pmsm9ph. (software)
  https://www.uamt.feec.vutbr.cz/vysledky/pmsm9ph, number of downloads: 4
  Detail

 • Blaha Petr, Václavek Pavel: Řídicí systém Zynq pro aplikace řízení motorů; ŘÍDICÍ SYSTÉM PMS MOTORU S VYUŽITÍM SoC ZYNQ. Pracoviště CEITEC, Technická 3082/12, 616 00 Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • Otava Lukáš, Blaha Petr, Václavek Pavel: KNIHOVNA FUNKCÍ PRO INTERPRET; KNIHOVNA FUNKCÍ PRO INTERPRET V PROSTŘEDÍ eLUA. Produkt je umístěn na STI VUT v Brně, Purkyňova 123, 616 00 Brno. URL: http://www.ceitec.cz/cak/libinterpetelua/. (software)
  http://www.ceitec.cz/cak/libinterpetelua/, number of downloads: 1
  Detail

 • VESELÝ, L.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_02_2016; Knihovna bloků pro realizaci vstupů a výstupů při HIL simulaci mechatronických systémů v systémech CompactRIO. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/hil-ios/. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/hil-ios/, number of downloads: 2
  Detail

 • VESELÝ, L.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_03_2016; Knihovna bloků pro HIL simulaci mechatronických systémů v programovatelných hradlových polích. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/hil-motors/. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/hil-motors/, number of downloads: 1
  Detail

 • BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.; KOZOVSKÝ, M.; PETYOVSKÝ, P.; MACHO, T.: 3CCAR_BIPOLAR_STEPPER_MC_FS_2016; Bipolar stepper motor control. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ABOELHASSAN, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: EMC2_FPGA_DESIGN_FOR_RPMSG_DEMONSTRATION_2016; Multicore design in FPGA of ZYNQ for demonstration of RPMsg Lite protocol. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • OTAVA, L.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_01_2017; Knihovna bloků pro monitorování a diagnostiku elektrických pohonů. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/monitor_diag/. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/monitor_diag/, number of downloads: 1
  Detail

 • BARTÍK, O.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_02_2017; Software pro RT simulaci Modelica modelů v systému CompactRIO. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/monitor_diag/. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/monitor_diag/, number of downloads: 1
  Detail

 • POHL, L.; BARTÍK, O.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_CIDAM_01_2018; SW platforma: algoritmy a nástroje pro samonastavitelnou regulaci pohonů. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkynova 123 612 00 Brno. URL: https://www.ceitec.cz/cidam/autotuning. (software)
  https://www.ceitec.cz/cidam/autotuning, number of downloads: 1
  Detail

 • KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: 3CCAR_PMSM_SW_CONTROL; Advanced Control Algorithms for Six-phase PMS Motor with Segregated Windings. Vysoké učení technické v Brně Středoevropský technologický institut Purkyňova 123 612 00 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • BLAHA, P.; VESELÝ, L.; KOZUBÍK, M.; VÁCLAVEK, P.: servomotor s prediktivním řízením; Prototyp servomotoru řízeného algoritmy prediktivního řízení. Vysoké učení technické v Brně. (prototyp)
  Detail

 • BLAHA, P.; OTAVA, L.; POHL, L.; BARTÍK, O.; VESELÝ, L.; BUCHTA, L.; VÁCLAVEK, P.: advanced-gmr-processing; Algoritmy a softwarové ovladače pro určování rychlosti/polohy použitím nových snímačů jako GMR. Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.ceitec.cz/cidam/advanced-gmr-processing. (software)
  http://www.ceitec.cz/cidam/advanced-gmr-processing, number of downloads: 0
  Detail

 • KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P.; BUCHTA, L.; VÁCLAVEK, P.: SW_2020_01; Fail operational control algorithms of electrical drives. software úmístěný na CEITEC VUT. URL: http://autodrive.ceitec.cz/fail-op-alg/. (software)
  http://autodrive.ceitec.cz/fail-op-alg/, number of downloads: 0
  Detail

 • OTAVA, L.; PETYOVSKÝ, P.; MACHO, T.; KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: SW_2020_02; Software drivers for automotive powertrain in microcontroller AURIX 2G. software úmístěný na CEITEC VUT. URL: http://autodrive.ceitec.cz/sw-drivers-automotive/. (software)
  http://autodrive.ceitec.cz/sw-drivers-automotive/, number of downloads: 0
  Detail

 • OTAVA, L.; KOZOVSKÝ, M.; GLOS, J.; DOSEDĚL, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.; HAVRÁNEK, Z.: SW_2020_03; Motor control software for fully electric glider. software úmístěný na CEITEC VUT. URL: http://autodrive.ceitec.cz/sw-mc-glider. (software)
  http://autodrive.ceitec.cz/sw-mc-glider, number of downloads: 0
  Detail

 • BLAHA, P.; SNÁŠEL, V.; ŠIMONÍK, P.; MROVĚC, T.; HARACH, T.; KLEIN, T.; TAKÁČ, J.; SOBEK, M.; VRŠECKÝ, Z.; KRÖMER, P.; PLATOŠ, J.; PROKOP, P.; OLIVKA, P.; GAURA, J.; FUSEK, R.; NOWAKOVÁ, J.; PETEREK, F.; KLEIN, L.; RADECKÝ, M.; BARTÍK, O.; KOZOVSKÝ, M.; OTAVA, L.; FRIML, D.; GLOS, J.; BUCHTA, L.; KLÍMA, B.; VÁCLAVEK, P.; ŠOLC, F.; MASHKO, A.; PAPRČKA, O.; ŠESTÁK, V.; MALÍK, V.; SAVELOV, M.; MACHALOVÁ, K.: New Concepts of Automotive Electronic Systems; New Concepts of Automotive Electronic Systems. CEITEC VUT. (ostatní)
  Detail

 • VÁCLAVEK, P.; BLAHA, P.; OTAVA, L.; GLOS, J.; BUCHTA, L.; KLÍMA, B.; ŠOLC, F.; BARTÍK, O.; FRIML, D.; KOZOVSKÝ, M.; KUČERA, V.; VYHLÍDAL, T.; HANZÁLEK, Z.; SCHLEGEL, M.; FIŠER, J.; KÖNIGSMARKOVÁ, J.; BUŠEK, J.; PEICHL, A.; ŠTĚTINA, M.; KUCHAŘ, M.; SKOPEC, P.; VLK, M.; KNOBLOCH, J.; BREJCHOVÁ, K.; KUČERA, M.; KULÍK, P.: TN010000024/1-V1; Library of software modules for modelling, control, and optimization of processes and systems. VUT v Brně, CEITEC, Brno. URL: https://www.ciirc.cvut.cz/research-education/projects/nck-kui/sub01/library1/. (software)
  https://www.ciirc.cvut.cz/research-education/projects/nck-kui/sub01/library1/, number of downloads: 0
  Detail

 • KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: ITSC EMULATION SYSTEM; Testing system for the analysis of inter-turn short circuits in a multiphase PMS motor. CEITEC, Purkynova 123, B1.04. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOZOVSKÝ, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: ANN for ITSC detection; Inter-turn short circuit detection in PMS motor using artificial neural network. Vysoké učení technické v Brně, CEITEC VUT B1.06 Purkyňova 656/123 612 00 Brno. URL: https://ai4di.ceitec.cz/vysledky/ann_for_itsc_detection. (software)
  https://ai4di.ceitec.cz/vysledky/ann_for_itsc_detection, number of downloads: 0
  Detail

 • BUCHTA, L.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.: IGBT_INVERTER_MODEL; Parametrized model of IGBT inverter with losses simulation. Software je umístěn na sharepointu NewControl skupiny.. URL: https://newcontrol.ceitec.cz/vysledky/igbt_inverter_model. (software)
  https://newcontrol.ceitec.cz/vysledky/igbt_inverter_model, number of downloads: 0
  Detail

 • KOZUBÍK, M.; VÁCLAVEK, P.: NMPC_PMS_POM_ADAPT; NMPC algorithms based on population optimization method. Software je umístěn na sharepointu NewControl skupiny.. URL: https://newcontrol.ceitec.cz/vysledky/nmpc_pms_pom_adapt. (software)
  https://newcontrol.ceitec.cz/vysledky/nmpc_pms_pom_adapt, number of downloads: 0
  Detail

 • KÖNIGSMARKOVÁ, J.; ŠTĚTINA, M.; SCHLEGEL, M.; BRABEC, M.; VYHLÍDAL, T.; SKOPEC, P.; KUCHAŘ, M.; PEICHL, A.; BUŠEK, J.; FIŠER, J.; KULÍK, P.; KUČERA, M.; KNOBLOCH, J.; VLK, M.; HANZÁLEK, Z.; JAROŠ, M.; BLAHA, P.; VÁCLAVEK, P.; KOZUBÍK, M.; FRIML, D.: TN01000024_01_V2; Expansion of the “Library of software modules for modelling, control, and optimization of processes and systems” with new features. CEITEC VUT, Purkyňova 123, 612 00 Brno. URL: http://kui.ceitec.cz/vysledky. (software)
  http://kui.ceitec.cz/vysledky, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.