Ing.

Miloslav Výskala

Ph.D.

FCE – External Pedagogue

miloslav.vyskala@vut.cz

Send BUT message

Ing. Miloslav Výskala, Ph.D.

Projects

 • 2023

  Analýza nákladů stavebních objektů v rámci životního cyklu, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Life cycle cost modelling using 6D BIM in construction, zahájení: 01.08.2022, ukončení: 15.12.2022
  Detail

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Analýza nákladů stavebních objektů z hlediska životnosti a opotřebení, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Management ekonomických procesů ve stavebnictví , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Ekonomické a manažerské aspekty stavebních projektů, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Management podnikových nákladů a nabídkových cen ve stavebnictví, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2010

  Tvorba software pro zpracování modelu projektu zlepšování tepelně-technických vlastností budov, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail