prof. Ing.

Miloslav Novotný

CSc.

FCE, PST – Head of Department

+420 54114 7400, +420 54114 7409
miloslav.novotny@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Projects

 • 2024

  Digitální fabrikace v pozemním stavitelství s využitím technologie 3D tisku a digitálních dvojčat., zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2019

  MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI SANACI HISTORICKÉHO ZDIVA, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TH04020263, Výzkum a vývoj systému konstrukčních kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken pro dřevostavby a občanskou výstavbu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Modernizace vzdělávací infrastruktury na FAST (InfraS), zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.10.2020
  Detail

 • 2016

  FV10078, Rozvoj retenčních materiálů na bázi recyklátu technologicky kombinované stavební vegetační konstrukce pomocí naměřených dat s verifikací na výseku prototypu, zahájení: 01.09.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Ověření mechanické odolnosti konstrukčního dřeva vybraných listnatých dřevin spojovaného zubovitým a úkosovým spojem, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2014

  Analýza vlhkostního kmitu dřevěné stěny v závislosti na kvalitě a způsobu provedení difúzního retardéru, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Zpřesnění povrchových okrajových podmínek a modelování teplotního a vlhkostního pole zemin, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Prostup vlhkosti skladbou difúzně uzavřené obvodové stěny dřevostavby při správné a nesprávné realizaci parozábrany, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vliv hluku z provozu rozvodů vodovodu a kanalizace na vnitřní akustické mikroklima, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Ověření skutečných tepelně technických vlastností reflexních izolací, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Ověření vlivu tepelně izolačních okenic v dynamickém režimu na vnitřní mikroklima budov, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studijní opora pro tvorbu výkresové dokumentace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Experimentální ověření vlivu intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnotu plošné průvzdušnosti, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Technické podklady pro zpracování stavebních programů - Masarykova Univerzita, zahájení: 11.04.2012, ukončení: 30.04.2012
  Detail

  Rekonstrukce objektu pro Vojenský ústřední archiv, budova č.2 - Metrostav, zahájení: 16.03.2012, ukončení: 31.05.2012
  Detail

  Expertní stanovisko pro posouzení dvou variant předsazených konstrukcí Milánských stěn v hloubené části tunelového komplexu Blanka - Metrostav, zahájení: 27.01.2012, ukončení: 29.02.2012
  Detail

  Mendelova univerzita Brno, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.01.2012
  Detail

  Vliv difúzního odporu deskových materiálů v konstrukcích dřevostaveb na vzduchotěsnost materiálu., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Zvukoizolační vlastnosti skladeb stropních konstrukcí novodobých dřevostaveb s využitím betonových prefabrikovaných prvků , zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Numerické ověřování a optimalizace prefabrikovaného prvku pro suché podlahové konstrukce moderních dřevostaveb, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Optimalizace návrhu novodobých dřevěných konstrukcí z hlediska stavební fyziky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Monitoring vhkostní bilance difúzně otevřených a uzavřených konstrukci moderních nízkoenergetických dřevostaveb, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Analýza funkčnosti parozábrany mechanicky kotvených střešních plášťů plochých střech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Optimalizace návrhu novodobých dřevěných stropních konstrukcí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GAP104/10/1390, Analýza vlivu mikrovlnného předsoušení při aplikaci chemických injektáží vlhkého zdiva, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2005

  Stanovení hladiny intenzity elektromagnetického záření při vysoušení různých druhů vlhkého zdiva mikrovlnnou metodou, zahájení: 01.02.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2001

  Analýza působení mikrovlnného záření na stavební matriály, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail