Project detail

Ověření mechanické odolnosti konstrukčního dřeva vybraných listnatých dřevin spojovaného zubovitým a úkosovým spojem

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

On the project

Podstatou výzkumu je ověření mechanické odolnosti zubovitého a úkosového spoje konstrukčního dřeva včetně ověření lepení spoje, a to pro listnaté dřeviny, jichž se v budoucnosti očekává nadbytek. Styky lamel jsou klíčové pro únosnost celého prvku lepeného lamelového dřeva. Současná legislativa zahrnuje konstrukční dřevo spojované zubovitým spojem zejména jehličnatých dřevin. Měření budou prováděna na zkušebních tělesech z více druhů dřeva a za použití více druhů lepidel.

Mark

FAST-J-16-3726

Default language

Czech

People responsible

Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Šuhajdová Eva, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Building Structures
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

VAHALOVÁ, E.; MIŠKUFOVÁ, M.; ŠUHAJDOVÁ, E.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K. Posouzení vlivu skladby stěny dřevostavby na dobu vysychání zabudované vlhkosti. Tepelná ochrana budov, 2016, roč. 19, č. 5, s. 13-16. ISSN: 1213-0907.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E. Použití listnatých dřevin v konstrukcích staveb na území CR v historii a budoucnosti. Juniorstav 2017 Sborník abstraktů. Brno: omega design, 2017. s. 38-38. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K.; SCHMID, P.; STRAKA, B. Evaluation of Suitability of Selected Hardwood in Civil Engineering. Gradevinski Materijali i Konstrukcije, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 73-82. ISSN: 2217-8139.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E. Použití listnatých dřevin v konstrukcích staveb na území CR v historii a budoucnosti. In Juniorstav 2017. Brno: omega design, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely. In DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2017. s. 131-139. ISBN: 978-80-86837-87-1.
Detail