Project detail

Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

On the project

Projekt využívá synergie metody verifikace chování a rozvoje konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva, kombinovaných konstrukcí vytvořených z různých druhů dřevin a konstrukcí vzniklých vhodnou kombinací dřeva a železobetonu pomocí numerického modelování a experimentálního testování. Částí projektu je ověření materiálových a stavebně fyzikálních vlastností dřevěných prvků a zjištění těchto vlastností u nově vyvinutých prvků kombinovaných z různých druhů dřevin a prvků kombinovaných z dřeva a železobetonu.

Mark

FAST-S-16-3345

Default language

Czech

People responsible

Bečkovský David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dohnal Jakub, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Karlík Štěpán, Ing. - fellow researcher
Kučera Radim, Ing. - fellow researcher
Kyceltová Lucie, Ing. - fellow researcher
Lampa Martin, Ing. - fellow researcher
Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pospíšil Jaroslav, Ing. - fellow researcher
Selníková Klára, Ing. - fellow researcher
Šuhajdová Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vajkay František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Building Structures
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

UTÍKALOVÁ, I.; KOŠÍČKOVÁ, I. Systémy vertikálních zahrad. In Juniorstav 2016. 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

LAVICKÝ, M. Stěnové nevyztužené panely z pálených zdicích prvků spojovaných dvousložkovým polyuretanovým lepidlem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-146.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; DOHNAL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T. Static numeric and experimental analysis of prefabricated winder wooden staircase with central stringer made from scots pine (Pinus sylvestris L.). WOOD RESEARCH, 2016, vol. 61, no. 4, p. 553-564. ISSN: 1336-4561.
Detail

KUČERA, R.; BEČKOVSKÝ, D.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. EnviHut Enviromentální experimentální přemístitelný objekt. In Mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. s. 271-275. ISBN: 978-80-904739-7-3.
Detail

NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; VAHALOVÁ, E.; JIROUŠEK, Z. The temperature distribution during the microwave drying of wooden elements. Sanace a rekonstrukce staveb 2016. 38. konference. Brno 2016: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky-WTA CZ, 2016. p. 134-134. ISBN: 978-80-02-02701-0.
Detail

SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z. Mikrovlnná teorie ve stavební praxi. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2016. 38.konference (18. konference WTA CZ. Brno 2016: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2016. s. 11-19. ISBN: 978-80-02-02701-0.
Detail

STRUHALA, K.; STRÁNSKÁ, Z. Impact of Buildings's Lifespan on the Life Cycle Assessment. In CESB16 - Central Europe Towards Sustainable Building 2016. 1st edition. Prague: Grada Publishing a.s., 2016. p. 1489-1496. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

ŠAFÁŘOVÁ, M.; STODŮLKA, J.; ŠUHAJDA, K. Polyurethane adhesives in flat roofs. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; KARAFIÁTOVÁ, H. Differential substrate subsidence of the EnviHUT project pitched extensive green roof. In 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

KARLÍK, Š.; LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J. Analysis of Unreinforced Ceramic Wall Panels in the Mounting State. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 861, no. 861, p. 48-55. ISSN: 2297-8941.
Detail

LAVICKÝ, M.; PĚNČÍK, J.; KARLÍK, Š. Design and Numerical Modelling of Prefabricated Roller Blind Lintels. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 861, no. 861, p. 56-63. ISSN: 2297-8941.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; FUCIMAN, O.; PAZDERA, L. An Initial Investigation on the Potential Applicability of Non-Destructive Methods to Assessing Joint Condition in Prefabricated Structures. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. softcover. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 489-492. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
Detail

STODŮLKA, J.; MATĚJKA, L.; ŠAFÁŘOVÁ, M. Analysis of the Causes of Defects due to Quality Roofing Membranes Mechanical Anchoring. In Building defects. MATEC Web of Conferences. EDP France: EDP Sciences, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

KUČERA, R.; HAZUCHA, J. Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy: doporučení pro návrh a stavbu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 305 s. ISBN: 978-80-247-4551-0.
Detail

SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z. MIKROVLNNÁ TEORIE VE STAVEBNÍ PRAXI. TZB-info, 2017, roč. 1, č. 04/2017, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L.; FRANK, M.; BRZOŇ, R. The influence of ventilated façade on sound insulation properties of envelope walls. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

KUČERA, R.; ŠUHAJDA, K. HIENONEN M.; ILLIKAINEN K. Analysis and Design Rehabilitation Foundation of Timber Houses in Scandinavian Climate Condition. Procedia Engineering, 2017, no. 195, p. 1-8. ISSN: 1877-7058.
Detail

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: Oslunění Lite; Oslunění Lite. web ústavu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
Detail