Ing.

Martin Mohapl

Ph.D.

FCE, TST

+420 54114 7993
martin.mohapl@vut.cz

Send BUT message

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Inovativní přístupy ke zvýšení efektivity stavebnictví a provádění zelené infrastruktury, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Výzkum hydrologických poměrů při provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  Analýza stavebně-technologických procesů při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Problematika dopravy prefabrikovaných dílců pro zelené střechy, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Možnosti prefabrikace v procesu zelených střech, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2016

  Optimalizace funkčního prototypu a rozvoj skladby vegetační šikmé střechy za účelem technologického a konstrukčního hodnocení ve vybrané lokalitě České Republiky, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Optimalizace technologie provádění a ověření skladby konstrukce na modelu šikmé zatravněné střechy za účelem hodnocení stability a použitelnosti ve vybrané lokalitě České Republiky, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  Metodika posuzování dlouhodobého chování základní a finální vrstvy vnějšího kontaktního zateplovacího systému, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Dovybavení měřící techniky pro výukovou laboratoř Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail