doc. PhDr.

Martin Horáček

Ph.D.

FA, UPP – Associate professor

+420 54114 6725
horacek.m@vutbr.cz

Send BUT message

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

Projects

 • 2023

  TQ01000593, Pasportizace divadel a hracích prostor, zahájení: 01.09.2023, ukončení: 30.11.2026
  Detail

 • 2021

  Mechanický řád a celistvost v architektonickém jazyku , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Mezinárodní konference klasické architektury a sochařství a výstava, zahájení: 15.04.2020, ukončení: 30.04.2020
  Detail

 • 2018

  Tradicionalismus v architektuře a sochařství, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Dřevo v tradiční architektuře a stavitelství, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Teorie památkové péče ve 21. století, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  Bilance zahraničních exkurzí Řecko v rámci výukového procesu - aktualizace 2017, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Teorie architektury a památkové péče, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Architektonické dědictví ve 21. století, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2014

  Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2008

  GP408/08/P167, Historismus v současné architektuře v České republice , zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail