doc. PhDr.

Martin Horáček

Ph.D.

FA, UPP – Associate professor

+420 54114 6725
horacek.m@vutbr.cz

Send BUT message

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

Publications

 • 2023

  HORÁČEK, M. James Stevens Curl a jeho kritika barbarství v architektuře. Brno: Kontexty 2023/1, 2023. p. 89-104.
  Detail

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2023 je Ben Pentreath. Brno: Archiweb, 2023. p. 1-2.
  Detail | WWW

 • 2022

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2022 je Rob Krier. Brno: Archiweb, 2022. p. 1-2.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Two Centuries of the Natureculture Conservation in Czechia: What Next?. ICOMOS 2020 Scientific Symposium Sydney, Australia, 5-9 October 2020 Selected Abstracts. Sydney: ICOMOS International, 2022. p. 196-196. ISBN: 978-2-918086-61-1.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Das gemeinsame Erbe — der lebende Planet als gemeinsames Ziel von Denkmal- und Umweltschutz. Werte des gemeinsamen Erbes / Hodnoty společného dědictví. Krems: Universität für Weiterbildung Krems, Zentrum für Baukulturelles Erbe, 2022. p. 128-143. ISBN: 978-3-903150-86-7.
  Detail | WWW

 • 2021

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2021 je Sebastian Treese. Brno: Archiweb, 2021. p. 1-2.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Tradice a inovace ve stavební kultuře - raději společně než proti sobě. Bratislava: STUBA, 2021.
  Detail

  HORÁČEK, M. Tradice a inovace ve stavební kultuře - raději společně než proti sobě. Urban Context of Monument Protection and Preservation - Identity Restoration - Built Culture Continuity. Bratislava: STUBA, 2021. p. 20-26. ISBN: 978-80-227-5166-7.
  Detail

  HORÁČEK, M. Zemřel americký architekt Thomas Gordon Smith, čelný představitel postmodernismu a tradicionalismu. Brno: Archiweb, 2021. p. 1-2.
  Detail | WWW

 • 2020

  HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; ADAMEC, E.; MAŠKOVÁ, K. Brno - Nanning: Cooperation between the College of Architectural Arts of Guangxi Arts University in Nanning and the Faculty of Architecture of Brno University of Technology in 2018 and 2019. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2020. 118 p. ISBN: 978-80-214-5841-3.
  Detail

  HRUBÝ, J.; HORÁČEK, M.; BOHÁČ, I.; ŠLAPETA, V. Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedinečná tradice zobrazování na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2020. 70 p. ISBN: 978-80-214-5840-6.
  Detail

  HORÁČEK, M. Christopher Alexander a hledání podstaty řádu světa, ve kterém žijeme. Brno: Kontexty 2020/4, 2020. p. 41-49.
  Detail

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2020 je Ong-ard Satrabhandhu. Brno: Archiweb, 2020. p. 1-2.
  Detail | WWW

 • 2019

  HORÁČEK, M. Památková péče v asijských zemích. Praha: ČVUT, 2019. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Göbekli Tepe (Turecko). Praha: ČVUT, 2019. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles, or, Some Nineteenth-Century Lessons for the Twenty-First Century. Tunis: Academie des sciences des lettres et des arts, 2019. p. 1-7.
  Detail

  HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 p. ISBN: 978-80-214-5768-3.
  Detail

  HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles. Nanning: Guangxi Arts University, 2019. p. 1-7.
  Detail

  HORÁČEK, M. Památky jako rezervace života, rezervace jako památky na život?. Krems, Donau-Universität: 2019. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. World Heritage Sites in the Czech Republic. Istanbul, Yildiz Technical University: 2019. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2019 je Maurice Culot. Brno: Archiweb, 2019. p. 1-2.
  Detail | WWW

 • 2018

  HORÁČEK, M. Držiteli Driehausovy ceny 2018 jsou Marc Breitman a Nada Breitman-Jakov. Archiweb, 2018, vol. 2018, no. leden, p. 1-2. ISSN: 1801-3902.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017. Zprávy památkové péče, 2018, vol. 77, no. 6, p. 633-642. ISSN: 1210-5538.
  Detail

  HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury. Praha: ČVUT, 2018. p. 1-70.
  Detail

  HORÁČEK, M. Posudek knihy: Jan Galeta ed., Architektura mezi myšlenkou a skutečností. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Recenze článku pro Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Recenze článku o Rudolfu Eitelbergerovi pro Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2018. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Recenze článku o obnově památky pro Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2018. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Reflection on the Venice Charter: Questionnaire for the European Committees of ICOMOS: Czechia. Paris-Charenton: ICOMOS, 2018. p. 1-13.
  Detail

  HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; ADAMEC, E.; KŘÍŽOVÁ, I. Databáze studentských výtvarných děl ze seminářů Ústavu teorie architektury, FA VUT v Brně. Brno: FA VUT v Brně, 2018.
  Detail

  HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat. Tallinn: Tallinn University of Applied Sciences, 2018. p. 1-80.
  Detail

  HORÁČEK, M. Conservation Area or Integrated Development? The Cases of Český Krumlov and Třebíč. Nîmes: Scientific Symposium Heritage and Sustainable City, CIVVIH ICOMOS, 2018. p. 1-10.
  Detail

  HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic. Hong Kong: The University of Hong Kong, Architectural Conservation Laboratory, 2018. p. 1-90.
  Detail

  HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic. Shanghai: Tongji University, College of Architecture and Urban Planning, 2018. p. 1-90.
  Detail

  HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic. Nanning: Guangxi Arts University, 2018. p. 1-90.
  Detail

  HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory. London: INTBAU World Congress, 2018. p. 1 (1 s.).
  Detail

  HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory. Poundbury: INTBAU World Congress, 2018. p. 1 (1 s.).
  Detail

  HORÁČEK, M. Pustevny v mezičase. ERA 21, 2018, vol. 2018, no. 4, p. 16-17. ISSN: 1801-089X.
  Detail

  HORÁČEK, M. Posudek knihy Pavla Kaliny Hluboké město. Praha: Academia, 2018. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. „Duchovní organismus prostoupený uměním“: Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad. Zprávy památkové péče, 2018, vol. 78, no. 2, p. 124-129. ISSN: 1210-5538.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury. Brno: VUTIUM, 2018. p. 1-7.
  Detail

 • 2017

  HORÁČEK, M. The architectural rhythm of a small town ... is very familiar to as. A Small Town as an Aesthetic Ideal of the Twentieth Century. In Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Praha: Karolinum press, 2017. p. 52-73. ISBN: 978-80-246-3645-0.
  Detail

  HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat. Sofia: 2017.
  Detail

  HORÁČEK, M. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita. Brno: VUTIUM, 2017. 402 p. ISBN: 978-80-7485-138-4.
  Detail

  ŠMÍDEK, P.; HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru. Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5533-7.
  Detail

  HORÁČEK, M. Výjimečná hodnota díla Josipa Plečnika v kontextu architektury humanismu ve 20. a 21. století. In Cesta za Plečnikem 2017. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017. p. 40-51. ISBN: 978-80-214-5534-4.
  Detail

  HORÁČEK, M. Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti: Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. Zprávy památkové péče, 2017, vol. 77, no. 1, p. 155-164. ISSN: 1210-5538.
  Detail

  HORÁČEK, M. Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites. Delhi: ICOMOS, 2017. p. 1 (1 s.).
  Detail

  HORÁČEK, M. Architektura a umění na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska. In Cesta k Bodamskému jezeru 2017. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017. p. 8-13. ISBN: 978-80-214-5533-7.
  Detail

 • 2016

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2016 je Scott Merrill. Archiweb, 2016, vol. 2016, no. 4, p. 1-2. ISSN: 1801-3902.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M.; TOMÁŠOVÁ, L. Tradition in contemporary architecture of the Czech Republic. London: INTBAU, 2016. p. 1-10.
  Detail

  HORÁČEK, M. Hana Kovářová, Způsoby osvětlování různých druhů místností v bytě. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. Architektura - mezi uměním a řemeslem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. ISBN: 978-80-214-5337- 1.
  Detail

  HORÁČEK, M. Architektura tělocvičen a sokoloven v letech 1861- 1918. Praha: ICOMOS, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Dějiny architektury jako ateliérová disciplína?. In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. Martin Horáček. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. p. 85-101. ISBN: 978-80-214-5337- 1.
  Detail

  HORÁČEK, M. Recenze článku: Šárka Koukalová, Přenesené pavilony z celonárodních výstav z konce 19. století. Praha: Národní památkový ústav, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Posudek bakalářské diplomové práce: Barbora Benčíková, Adéla Bramborová-Kopřivová – rodinný dům Arnošta Sáňky v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Tradiční architektura a obraz města ve 20. a 21. století. Jihlava: INTBAU Czechia, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Moderní architektura a historické prostředí: Pět (a mnoho dalších) otázek. Brno: Metodické centrum moderní architektury MCMA, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. A View of Current Classical Architecture in Europe and the USA. South Bend, Indiana, USA: University Notre Dame, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Tradicionalismus v současné architektuře. Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci. Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Max Dvořák: Katechismus památkové péče pro 20. a 21. století?. Praha: ICOMOS, 2016. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M.; DÝR, P. a kol. Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. Martin Horáček. Brno 2016: Ústav architektury FAST VUT Brno, 2016. p. 115-122. ISBN: 978-80-214-5337-1.
  Detail

  HORÁČEK, M. Anna Holešovská, Vliv materiálové textury a ornamentu na člověka. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2016. p. 1-2.
  Detail

 • 2015

  HORÁČEK, M. Čtvrt století ochrany památek ve svobodné společnosti: Bilanční anketa mezi osobnostmi památkové péče. Zprávy památkové péče, 2015, vol. 75, no. 1, p. 5-6. ISSN: 1210-5538.
  Detail

  HORÁČEK, M. Úvod do památkové péče. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 111 p. ISBN: 978-80-244-4621-9.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Martin Horáček, kniha Za krásnější svět. In ARC+ 10. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 64-65. ISBN: 978-80-214-5097- 4.
  Detail

  HORÁČEK, M. Rozmanitost v architektuře, rozmanitost v životě. In ARC+ 10. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 76-77. ISBN: 978-80-214-5097- 4.
  Detail

  HORÁČEK, M. Posudek disertační práce: Lukáš Beran, Průmyslový architekt Bruno Bauer. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. The Problem of Expiration of Style and the Historiography of Architecture. In Revival: Memories, Identities, Utopias. Courtauld Books Online. London: The Courtauld Institute of Art, 2015. p. 86-99. ISBN: 978-1-907485-04-6.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Review of a paper: Anna Holešovská, Ornament in Contemporary Architecture. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Tradicionalismus v soudobém urbanismu. 2015.
  Detail

  HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’ s Villa Tugendhat. Vysoké učení technické v Brně, 2015.
  Detail

  HORÁČEK, M. Zelný trh v Brně 1695, 1915 a 2015. ERA 21, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 15-16. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  HORÁČEK, M. Recenze článku: Nikolay Brankov, Libor Bayer – jeden z českých průkopníků bulharského urbanismu. Praha: České vysoké učení technické, 2015. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Recenze článku: Vladimíra Šilhánková, Je urbanismus věda? Historicko- lingvistické pojednání o předmětu našeho studia. Praha: České vysoké učení technické, 2015. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Meziválečná architektura v Brně a Kaunasu. Metodické centrum moderní architektury, vila Stiassni, Brno: Národní památkový ústav, 2015.
  Detail

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2015 je David M. Schwarz. Archiweb, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Posudek ke státní doktorské zkoušce: David Eyer. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Josip Plečnik a architektura humanismu ve 20. a 21. století. Praha: Národní památkový ústav, ú. o. p., 2015.
  Detail

  HORÁČEK, M. Desáté výročí oboru Architektura na Fakultě stavební VUT. Události na VUT v Brně, 2015, vol. 25, no. 10, p. 16-17. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  HORÁČEK, M. Doporučené tituly. In Česká architektura / Czech Architecture 2012- 2013. Praha: Prostor, 2015. p. 204-213. ISBN: 978-80-87064-14- 6.
  Detail

  HORÁČEK, M. Hana Kovářová, Genius loci - srovnání přístupů architektury Velké Británie a České republiky na vybraných příkladech. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2015. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Liubov Subbotina, Přínos architektonického dědictví a památkové péče k udržitelnému rozvoji. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Beran, Lukáš et al., Industriální topografie Olomouckého kraje. Zprávy památkové péče, 2015, vol. 74, no. 1, p. 73-74. ISSN: 1210- 5538.
  Detail

  HORÁČEK, M. Josip Plečnik a architektura humanismu ve 20. a 21. století. In Mimořádné dílo Josipa Plečnika: Kostel nejsvětějšího Srdce Páně. Praha: Městská část Praha 3, 2015. p. 42-53. ISBN: 978-80-905856-4- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M. Josip Plecnik and architecture of humanism in the 20th and 21st century. In The extraordinary work of Josip Plecnik: The church of the Most Sacred Heart of Our Lord. Praha: Městská část Praha 3, 2015. p. 44-57. ISBN: 978-80-905856-5- 2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Recenze: Miloš Hořejš, Protektorátní Praha jako německé město. Zprávy památkové péče, 2015, vol. 75, no. 2, p. 186-187. ISSN: 1210- 5538.
  Detail

 • 2014

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2014 je Pier Carlo Bontempi. Archiweb, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Architekt Jan Vejrych ve Slaném, reformovaná česká renesance a velké stavby na malém českém městě. In Od kabaly k Titaniku: Deset studií nejen z dějin umění. Praha: Artefactum, 2014. p. 69-101. ISBN: 978-80-86890-58- 6.
  Detail

  HORÁČEK, M. Věda a výzkum v architektuře. Bulletin České komory architektů, 2014, vol. 2014, no. 1, p. 61-62. ISSN: 1804- 2066.
  Detail

  HORÁČEK, M. Museum of Art Versus the City as a Work of Art: A Case of the New Acropolis Museum in Athens. Archnet-IJAR, 2014, vol. 8, no. 2, p. 47-61. ISSN: 1994-6961.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Ponorka na horách. ERA 21, 2014, vol. 2014, no. 4, p. 15-16. ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století. Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století. Habilitační a inaugurační spisy. Brno: VUTIUM, 2014. ISBN: 978-80-214-4921- 0.
  Detail

  HORÁČEK, M. Martin Horáček: Za krásnější a pestřejší svět. Xantypa, 2014, vol. 20, no. 5, p. 94-98. ISSN: 1211- 7587.
  Detail

  HORÁČEK, M. Editorial. Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2014. p. 81-81. ISSN: 1210- 5538.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět - prezentace knihy, Olomouc. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2014. p. 1-40.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět - prezentace knihy, Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně - centrum VUT, 2014. p. 1-40.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět - prezentace knihy, Praha. Praha: Divadlo Gong, 2014. p. 1-30.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět - prezentace knihy, Ostrava. Ostrava: Antikvariát Fiducia, 2014. p. 1-100.
  Detail

  HORÁČEK, M. Toward a More Beautiful World: Traditionalism in Architecture of the 20th and 21st Centuries - presentation of the book in the USA. South Bend, Indiana, USA: Notre Dame School of Architecture, 2014. p. 1-90.
  Detail

  HORÁČEK, M. New Hopes: Urban Renewal in the Czech Republic, 1989– 2014. Chicago: T. G. Masaryk Czech School, 2014. p. 1-80.
  Detail

  HORÁČEK, M. David Eyer, Vitalita v architektonickém prostoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Moderní architektura a historické prostředí – pět (a mnoho dalších) otázek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014. p. 1-66.
  Detail

  HORÁČEK, M. Martin Horáček. Události na VUT v Brně, 2014, vol. 24, no. 4, p. 16-17. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  HORÁČEK, M. Věra Kučová, Ochrana historických měst a vesnic jako morální povinnost a základ kulturní identity. Praha: Národní památkový ústav, 2014. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Petr Sládeček, Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání. 2014. p. 1-2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Sabina Soušková, K otázce filozofie památkové péče a restaurování: Alois Riegl a Václav Wagner v současnosti. Praha: Národní památkový ústav, 2014. p. 1-2.
  Detail

 • 2013

  HORÁČEK, M. „Buldozerové plánování“ a ničení strukturálního řádu: Krajina a architektura v socialistickém Československu. Kontexty, 2013, vol. V, no. 4, p. 28-36. ISSN: 1803- 6988.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století. Umění a dějiny umění. Umění a dějiny umění. Brno: VUTIUM a Barrister a Principal, 2013. 448 p. ISBN: 978-80-7485-002- 8.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět - rozhovor s historikem a teoretikem architektury Martinem Horáčkem. Brno: CDK, 2013. p. 3-9.
  Detail

  HORÁČEK, M. Přání smrti: Konec slohu a dějepis architektury. In Tvary - formy - ideje: Studie k dějinám a teorii architektury. dějiny umění. Praha: Artefactum, 2013. p. 217-231. ISBN: 978-80-86890-47- 0.
  Detail

  HORÁČEK, M. Poznámky k bodu 7 Výšková regulace a potenciál z Ducha plánu Kanceláře Metropolitního plánu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Bulletin České komory architektů, 2013, vol. 20, no. 3, p. 38-39. ISSN: 1804- 2066.
  Detail

  HORÁČEK, M. Umění, dějepis umění a péče o památky - nesamozřejmé partnerství. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. p. 63-70. ISBN: 978-80-7395-594- 6.
  Detail

  HORÁČEK, M. Konec slohu. Brno: FF MU, 2013.
  Detail

  HORÁČEK, M. Krása a krize. Archiweb, 2013, vol. 2012, no. 45, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail

  HORÁČEK, M. Architekt August Prokop. Brno: Pecha Kucha Night, 2013.
  Detail

  HORÁČEK, M. Julius Bühler - architekt knížete Karla Maxe Lichnowského. Umění, 2013, vol. 61, no. 5, p. 474-476. ISSN: 0049- 5123.
  Detail

  HORÁČEK, M. Mrakodrap v evropské architektuře 1897- 2013. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2013.
  Detail

 • 2012

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2012 je Michael Graves. Archiweb, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Osud architektury 20. století v 21. století - pokus o předpověď. In Proměny architektury 2. poloviny 20. století. dějiny umění. Ostrava: VŠB- TU, 2012. p. 10-15. ISBN: 978-80-87079-27- 0.
  Detail

  HORÁČEK, M. "Harmonic Impression" against "the Spirit of the Time": Variety in Traditionalist Approaches in the Architecture of Bohemia and Moravia, 1900– 1939. Milton Keynes, UK: Open University, 2012.
  Detail

  HORÁČEK, M. Tradice a avantgarda. Archiweb, 2012, vol. 2012, no. 45, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail

  HORÁČEK, M. Osud architektury 20. století ve 21. století - pokus o předpověď. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012.
  Detail

  HORÁČEK, M. Umění, dějepis umění a péče o památky: Nesamozřejmé partnerství. Litomyšl: Univerzita Pardubice, 2012.
  Detail

  HORÁČEK, M. Moderní architektura a historické prostředí – pět (a mnoho dalších) otázek. Brno: Univerzita Pardubice, 2012.
  Detail

  HORÁČEK, M. Death Wish: The End of a Style and the Historiography of Architecture Death Wish: End of a Style and the Historiography of Architecture. London, UK: Courtauld Institute of Art, 2012.
  Detail

  HORÁČEK, M. Kuželník Gröbovy vily v Praze. In Naprej! Česká sportovní architektura 1567 - 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 38-41. ISBN: 978-80-87064-08- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M. Bowling alley at Gröbes villa in Prague. In Naprej! Czech Sports Architecture 1567- 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 38-41. ISBN: 978-80-87064-09- 2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Tělocvična Sokola Pražského. In Naprej! Česká sportovní architektura 1567 - 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 60-63. ISBN: 978-80-87064-08- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M. Tělocvična Brněnského tělocvičného spolku. In Naprej! Česká sportovní architektura 1567 - 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 64-67. ISBN: 978-80-87064-08- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M. Sokolovna v Českém Brodě. In Naprej! Česká sportovní architektura 1567 - 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 68-71. ISBN: 978-80-87064-08- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M. Sokolovna ve Vysokém Mýtě. In Naprej! Česká sportovní architektura 1567 - 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 80-83. ISBN: 978-80-87064-08- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M. Sokolovna v Rakovníku. In Naprej! Česká sportovní architektura 1567 - 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 102-105. ISBN: 978-80-87064-08- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M. Turistický areál Pustevny na Radhošti. In Naprej! Česká sportovní architektura 1567 - 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 76-79. ISBN: 978-80-87064-08- 5.
  Detail

  HORÁČEK, M. House of Prague Sokol PE Union. In Naprej! Czech Sports Architecture 1567- 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 38-41. ISBN: 978-80-87064-09- 2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Gymnasium of the Brno assiociation for physical education. In Naprej! Czech Sports Architecture 1567- 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 64-67. ISBN: 978-80-87064-09- 2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Sokol centre in Český Brod. In Naprej! Czech Sports Architecture 1567- 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 68-71. ISBN: 978-80-87064-09- 2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Pustevny hiking resort on Radhošť. In Naprej! Czech Sports Architecture 1567- 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 76-79. ISBN: 978-80-87064-09- 2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Sokol centre in Vysoké Mýto. In Naprej! Czech Sports Architecture 1567- 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 80-83. ISBN: 978-80-87064-09- 2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Sokol centre in Rakovník. In Naprej! Czech Sports Architecture 1567- 2012. Architektura. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. p. 102-105. ISBN: 978-80-87064-09- 2.
  Detail

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2013 je Thomas Beeby. Archiweb, 2012, vol. 2012, no. 52, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail | WWW

 • 2011

  HORÁČEK, M. Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott a krásná klasická architektura, aneb historik umění a jeho vkus. Tvarujete si sami? Sborník z 3. sjezdu historiků umění. Praha: Lidové noviny, 2011. p. 202-215. ISBN: 978-80-7422-073- 9.
  Detail

  HORÁČEK, M. Muzeum umění ve městě vs. město jako umělecké dílo: Případ Nového muzea Akropole v Athénách. Olomouc: 2011.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v současné architektuře. Brno, Seminář dějin umění FF MU: 2011.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v současné architektuře. Ostrava, FF OU: 2011.
  Detail

  HORÁČEK, M. Přání smrti: Konec slohu a dějepis architektury. Seminář dějin umění FF MU: Brno, 2011.
  Detail

  HORÁČEK, M. O Staroměstském náměstí v Praze - Beseda Revue Beau! II. O dostavbě Staroměstské radnice. Archiweb, 2011, vol. 2011, no. 6, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. O Staroměstském náměstí v Praze - Beseda Revue Beau! III. O soutěži na dostavbu radnice. Archiweb, 2011, vol. 2011, no. 6, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Hodnota architektury a historik umění. Praha: Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 2011.
  Detail

  HORÁČEK, M. Nové muzeum Akropole v Athénách a adaptivní design jako recept na novostavby v historickém prostředí. Zprávy památkové péče, 2011, vol. 71, no. 3, p. 174-179. ISSN: 1210- 5538.
  Detail

  HORÁČEK, M. O Staroměstském náměstí v Praze - Beseda Revue Beau! I. Archiweb, 2011, vol. 2011, no. 6, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail | WWW

 • 2010

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2010 je Rafael Manzano Martos. Archiweb. Brno: Archiweb, 2010. p. 1-2.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Editorial: The Plight of Architectural Historians: A View from the "Other" Europe. European Architectural History Network Newsletter, 2010, vol. 2010, no. 2, p. 6-7. ISSN: 1997- 5023.
  Detail

  HORÁČEK, M. Edwin Lutyens. Archiweb. Brno: Archiweb, 2010.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Una citta a misura di uomo: Manifesto for an architecture on the human scale. San Antonio: Nikos Salingaros, 2010. p. 1-3.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Architectural History with(out) Theory. Brno: 2010.
  Detail

  HORÁČEK, M. Nová organická architektura I. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2010.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2011 je Robert Arthur Morton Stern. Archiweb, 2010, vol. 2010, no. 51, p. 1-2. ISSN: 1801- 3902.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Nová organická architektura III. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2010.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Nová organická architektura IV. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2010.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Nová organická architektura V. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2010.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Nová organická architektura VI. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2010.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Nová organická architektura VII. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2010.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Nová organická architektura II. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2010.
  Detail | WWW

 • 2009

  HORÁČEK, M. Tradicionalismus v současné světové architektuře. Praha, Klub Za starou Prahu: 2009.
  Detail

  HORÁČEK, M. Dům není stroj: Edwin Lutyens a britská architektura 20. století. Olomouc: Arcidiecézní muzeum, 2009.
  Detail

  HORÁČEK, M. Intelligence-based architecture, aneb Teorie architektury pro 21. století?. Brno: Seminář dějin umění FF MU, 2009.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v současné architektuře II. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2009.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v současné architektuře III. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2009.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Krásné klasické tvary: Formalismus v teorii architektury, vkus a vědy o mozku. Praha: 2009.
  Detail

  HORÁČEK, M. Recenze: John Onians, Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki. Umění, 2009, vol. 57, no. 1, p. 100-102. ISSN: 0049- 5123.
  Detail

  HORÁČEK, M. Věčný Lutyens? Poznámky ke klasicismu v architektuře 20. a 21. století. Architektúra, 2009, vol. 43, no. 3- 4, p. 2-19. ISSN: 0044- 8680.
  Detail

  HORÁČEK, M. Abdel-Wahed El- Wakil držitelem Driehausovy ceny 2009. Archiweb. 2009. p. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v současné architektuře I. Revue Beau!. Praha: Revue Beau!, 2009.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Sgrafito v 19. století. Litomyšl, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování: Univerzita Pardubice, 2009.
  Detail

  HORÁČEK, M. Za krásnější svět: Tradicionalismus v současné architektuře. Praha, Ústav dějin umění AV ČR: 2009.
  Detail

 • 2008

  HORÁČEK, M. Architektura. Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog, 2008, vol. 38, no. 3, p. 104-104. ISSN: 1210- 1222.
  Detail

  HORÁČEK, M. Tradicionalismus v současné světové architektuře. -. 2008.
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Čtvrť Kirchsteigfeld, Postupim. -. Brno: Archiweb. cz, 2008. p. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

  HORÁČEK, M. Věda, architekti a památky. -. Brno: Archiweb. cz, 2008. p. 1 (1 s.).
  Detail | WWW

 • 2007

  HORÁČEK, M. Úloha historika umění ve vzdělávání výtvarných pedagogů. In Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2007. p. 75-81. ISBN: 978-80-244-1953- 4.
  Detail

  HORÁČEK, M. Škola muzejní pedagogiky II: Dějepis umění v současnosti. Škola muzejní pedagogiky II: Dějepis umění v současnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 1-78. ISBN: 978-80-244-1867- 4.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.