doc. Ing.

Marek Baláš

Ph.D.

FME, EI DPE – Associate professor

+420 54114 2583
Marek.Balas@vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Energetické transformace pro udržitelnou energetiku, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  TK01020168, Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02020032, Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02030120, Termické zpracování zbytků po suché fermentaci, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2016

  TH02030260, Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  TH02020025, Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy, zahájení: 01.11.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2014

  Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2011

  Vybrané komponenty trigeneračních procesů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Polygenerace malých výkonů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Aplikace vodní páry do procesu zplyňování biomasy, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Čištění energoplynu niklovými katalyzátory, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2005

  Studie možnosti degradace vysokých uhlovodíků vznikajících při zplyňování, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Náhrada elektroohřevu katalytického filtru spoluspalováním plynu, zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Studie možnosti degradace vysokých uhlovodíků vznikajících při zplyňování biomasy pomocí dávkování vápence do reaktoru, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Měření vlhkosti energoplynu na stendu BIOFLUID 100 VUT Brno, zahájení: 01.04.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail