doc. Ing.

Karel Šuhajda

Ph.D.

FCE, PST – Associate professor

+420 54114 7417
Karel.Suhajda@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Digitální fabrikace v pozemním stavitelství s využitím technologie 3D tisku a digitálních dvojčat., zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Rozšíření datového souboru vlivu vegetační fasády na budovu a její okolí, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Založení dřevostaveb systémem crawl space: Pokračování v analýze mikroklimatu , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Ověření vlivu vegetační fasády na okolní prostředí, jakožto redukčního činitele vzniku tepelných ostrovů., zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Studium 3D tištěných konstrukcí pozemního stavitelství 4.0, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Založení dřevostaveb systémem crawl space: Analýza teplotně vlhkostního pole., zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Studium tepelně vlhkostních procesů v 3D tištěných konstrukcích pozemních staveb, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Studium fyzikálních vlastností recyklovaných materiálů pro rozvoj jejich využitelnosti v systémech zelených stěn, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Zkoušení požární odolnosti konstrukcí dřevostaveb, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Studium využití mikrovlnného záření pro vytvrzení pojivové složky při využití odpadních tepelně izolačních materiálů jako plniva, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Studium parametricky definovaných prostorových struktur fasádních prvků vyráběných z recyklovaných materiálů za pomoci aditivní výroby, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Analýza vzduchotěsnosti stavebních konstrukcí realizovaných pomocí technologie 3D tisku , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vývoj výplňových lehčených směsí do keramických tvarovek s využitím převážně odpadních tepelně izolačních materiálů., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Srovnání metod zkoušení požární odolnosti konstrukcí s dřevěnými nosnými prvky, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Studium vlivu ultrafialového záření a povrchové úpravy na světlostálost a fotodegradaci různých vzorků dřevin, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Studium fyzikálních procesů v kritických detailech obalových konstrukcí budov s téměř nulovou potřebou energie, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Měření vnitřního mikroklimatu provětrávané fasády v závislosti na opláštění konstrukce, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TH04020263, Výzkum a vývoj systému konstrukčních kompozitních desek na bázi cementu a organických vláken pro dřevostavby a občanskou výstavbu, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  FV40357, Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Měření a simulace vnitřního mikroklimatu provětrávané fasády v závislosti na tloušťce a opláštění konstrukce, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Studium využití organických desek v konstrukcíh podlah v konstrukcích dřevostaveb, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  SVĚTELNĚ A TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI INTERIÉRU BUDOV, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Studium povrchového smáčení různě upravených vzorků dřevin, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Studium vázaného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Studium tepelně vlhkostních procesů u desek na bázi oraganických vláken v konstrukcích dřevostaveb, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ A SIMULACE VZDUCHOTĚSNOSTI DETAILŮ KOMPOZITNÍCH STAVEB V ZÁVISLOSTI NA TEPELNĚ-VLHKOSTNÍCH PROCESECH V DŘEVĚNÝCH PRVCÍCH KONSTRUKCE, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Experimentální měření a simulace vnitřního mikroklimatu provětrávané fasády v závislosti na tloušťce a opláštění konstrukce, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Experimentální ověření a simulace teplotně-vlhkostních dějů kritických detailů kompozitních staveb, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  ANALÝZA RŮSTU PLÍSNÍ A DIFUZNÍCH VLASTNOSTÍ U DESEK NA BÁZI DŘEVA ZASAŽENÝCH NADMĚRNOU VLHKOSTÍ, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  TEPLOTNĚ-VLHKOSTNÍ ANALÝZA ZABUDOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Zjišťování úbytku hmotnosti na čase v závislosti pomocí cyklického ozařování, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2014

  Autorský dozor, zahájení: 24.07.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Využití mikrovlnné technologie pro inaktivaci dřevěných konstrukcí a prvků, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Vliv způsobu vysoušení obvodové stěny moderní dřevostavby na fyzikální parametry OSB desek, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Prostup vlhkosti skladbou difúzně uzavřené obvodové stěny dřevostavby při správné a nesprávné realizaci parozábrany, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Rozvoj a inovace laboratoře pro průzkum staveb a detekci stavu stavebních konstrukcí, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Analýza vlivu konstrukce zelené střechy na parametry vnitřního prostředí obytných budov, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Optimalizace návrhu novodobých dřevěných konstrukcí z hlediska stavební fyziky, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Monitoring vhkostní bilance difúzně otevřených a uzavřených konstrukci moderních nízkoenergetických dřevostaveb, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Analýza funkčnosti parozábrany mechanicky kotvených střešních plášťů plochých střech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GPP104/10/P388, Experimentální analýza účinnosti mikrovlnného záření při likvidaci biologických činitelů způsobující korozi stavebních materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Optimalizace návrhu novodobých dřevěných stropních konstrukcí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Optimalizace technologie spojování asfaltových izolačních pásů, zahájení: 30.10.2009, ukončení: 30.06.2010
  Detail