Project detail

Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2016

On the project

Podstatou práce je aplikace metody RV (rozvoj-verifikace) k získání nelineárních anizotropních materiálových charakteristik dřeva a oblastí tvořících konstrukční spáry s ŽB konstrukcí. Součástí je i ověření použitelnosti získaných modelů vzhledem ke kombinaci fyzikálně-mechanických a teplotně-vlhkostních zatížení. Ověření použitelnosti experimentálně získaných materiálových modelů bude provedeno pomocí numerického modelování v systému COMSOL Multiphysics v rámci porovnání modelu a experimentálně získaných dat na prototypu konstrukce.

Mark

FAST-S-15-2757

Default language

Czech

People responsible

Dohnal Jakub, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Karlík Štěpán, Ing. - fellow researcher
Kučera Radim, Ing. - fellow researcher
Lampa Martin, Ing. - fellow researcher
Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Plachetský Jiří, Ing. et Ing. - fellow researcher
Pospíšil Jaroslav, Ing. - fellow researcher
Soudek Pavel, Ing. - fellow researcher
Špás Luděk, Ing. - fellow researcher
Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šuhajdová Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vajkay František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vávra Petr, Ing. - fellow researcher
Vitík Jan, Ing. - fellow researcher
Vlach František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žižka Lukáš, Ing. - fellow researcher
Žižková Lucie, Ing. - fellow researcher
Bečkovský David, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Building Structures
- (2015-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

Results

PĚNČÍK, J. Modelling of Experimental Tests of Wooden Specimens from Scots Pine (Pinus sylvestris) with the Help of Anisotropic Plasticity Material Model. Drvna industrija, 2015, vol. 66, no. 1, p. 27-33. ISSN: 0012-6772.
Detail

JULINOVÁ, P. pH measurement and potential impact of building materials on living walls with a moss vegetation. 2018. p. 845-851.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F. Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in-situ monitoring. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 508-606. ISSN: 1662-7482.
Detail

PĚNČÍK, J.; LAVICKÝ, M.; KRÁL, P.; HAVÍŘOVÁ, Z. Analysis of Behaviour of Prefabricated Staircases with One-Sided Suspended Stairs. Drvna industrija, 2015, vol. 66, no. 2, p. 147-156. ISSN: 0012-6772.
Detail

PĚNČÍK, J. Analysis of support of stairs in a wooden prefabricated staircase with one-sided suspended stairs made from scots pine (Pinus sylvestris) with the use of experimental tests and numerical analyses. WOOD RESEARCH, 2015, vol. 60, no. 3, p. 477-490. ISSN: 1336-4561.
Detail

KUČERA, R.; ŠUHAJDA, K. DYNAMICKÁ SIMULACE DETAILU ZALOŽENÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY. In Junior stav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

JULINOVÁ, P. Typy zelených fasád a jejich vliv na konstrukce budov a vnitřní klima. 2017.
Detail

DOHNAL, J. NUMERICKÁ SIMULACE HYGROTERMÁLNÍCH JEVŮ DŘEVĚNÉHO VZORKU VYSTAVENÉHO KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM. In Sborník. 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

SMOLKA, R.; SOBOTKA, J.; ŠULISTOVÁ, J. Design proposal for door thresholds. In MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Volume 93. France: EDP Sciences, 2016. p. 1-6. ISBN: 978-2-7598-9012-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; TICHOMIROV, V. Computer tools to determine physical parameters In wooden houses. Materiali in tehnologije, 2016, vol. 50, no. 4, p. 607-610. ISSN: 1580-2949.
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro dálkové sledování stavu stavebních konstrukcí. 28264, užitný vzor. (2015)
Detail

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: Oslunění Lite; Oslunění Lite. web ústavu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
Detail

VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.: LUMILYSER 2016.1.0; Lumilyser Luminance Analyser. Web ústavbu pozemního stavitelství. URL: http://pst.fce.vutbr.cz/en/software4u/. (software)
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; PĚNČÍK, J.; VLACH, F.; DOHNAL, J.: Stabilizační komora; Stabilizační komora. FAST D120. (funkční vzorek)
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.: Green Roof Test Platforms; Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; VLACH, F.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.: EnviHut; EnviHut - Relocatable Test Hut. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
Detail