prof. Ing.

Jiří Švejcar

CSc.

FME, IMSE DSPA – Professor

+420 54114 3102
svejcar@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.

Projects

 • 2018

  FV30305, Nekonvenční technologie výroby odlitků z Mg slitin metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  TH02010306, Výzkum a vývoj konstrukce a technologie nové generace axiálních soudečkových ložisek, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials II., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2013

  Analýza vad (vměstky) na 9 dodaných vzorcích odebraných ze zkušebních odlitků, zahájení: 05.12.2013, ukončení: 20.12.2013
  Detail

  Aluminizace zkušebních tyčí, zahájení: 01.12.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Metalografické analýzy oceli P91, zahájení: 17.05.2013, ukončení: 30.06.2013
  Detail

  Renovace staronových těles ložiskových pánví prováděných žárovými nástřiky kompozic, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 15.03.2013
  Detail

  Analýza 5 ks IPX statoru, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.05.2013
  Detail

  Analýza XDS dílců, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.05.2013
  Detail

  Výzkumný projekt zaměřený na vlastnosti materiálu pomocí strukturní a fázové analýzy, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  TA03010517, Výzkum a vývoj technologie rychlého obrábění velmi tvrdých povlaků připravovaných žárovými nástřiky, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  OD62200031; Stanovení materiálových charakteristik střel, zahájení: 13.11.2012, ukončení: 30.11.2012
  Detail

  OD62200024; Stanovení obsahu zbytkového austenitu ve struktuře tepelně zpracovaných prstenců, zahájení: 05.11.2012, ukončení: 16.11.2012
  Detail

  OD62200021; Stanovení obsahu zbytkového austentu, zahájení: 25.09.2012, ukončení: 31.10.2012
  Detail

  OD62200020; Renovace statorových těles ložiskových pánví prováděných žárovými nástřiky kompozic, zahájení: 25.09.2012, ukončení: 31.10.2012
  Detail

  OD62200015; Měření obsahu zbytkového austenitu a mezikrystalové koroze, zahájení: 24.07.2012, ukončení: 17.08.2012
  Detail

  OD62200010; Měření obsahu zbytkového austenitu, zahájení: 12.07.2012, ukončení: 27.07.2012
  Detail

  OD62200008; Zjištění výskytu a popřípadě hloubky mezikrystalické koroze, zahájení: 05.06.2012, ukončení: 18.06.2012
  Detail

  OD62200005; Stanovení obsahu zbytkového austenitu, zahájení: 31.05.2012, ukončení: 13.06.2012
  Detail

  OD62200006; Stanovení obsahu zbytkového austenitu, zahájení: 25.05.2012, ukončení: 06.06.2012
  Detail

  OD62200007; Mechanické zkoušky stabilizátoru Porsche, zahájení: 23.05.2012, ukončení: 01.06.2012
  Detail

  OD62200004; Ověření zbytkového astenitu na třech vzorcích oceli po TZ, zahájení: 23.05.2012, ukončení: 06.06.2012
  Detail

  OD62200003; Vypracování znaleckého posudku k příčině vad ve výkovcích, zahájení: 13.04.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  OD62200001; Měření obsahu zbytkového austenitu ve struktuře nástrojové oceli, zahájení: 16.02.2012, ukončení: 15.04.2012
  Detail

  FR-TI4/295, Výzkum a vývoj valivého uložení převodovek domíchávačů betonu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Výzkum a vývoj netoxických materiálů pro malorážní střely, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  GAP107/12/1922, Žárový proces přípravy a vysokoteplotní strukturní stabilita nanokrystalických termálních bariér, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  Zvýšení odolnosti povlaků typu MCrAlY vůči vysokoteplotní oxidaci, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Studium vrstevnatých keramických a kovových materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/175, Výzkum a vývoj konstrukce a technologie výroby tenkostěnných soudečkových ložisek, zahájení: 01.03.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GD106/09/H035, Víceúrovňový design pokrokových materiálů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  Inovace a rozvoj výukové metalografické laboratoře, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Podpora činnosti ČSNMT ve FEMS a dalších mezinárodních společnostech, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/151, Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  FT-TA3/134, Výzkum a vývoj soudečkových ložisek se zvýšenou životností NEW FORCE, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2005

  Inovace a rozvoj výukové laboratoře instrumentálních analytických metod, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  GD106/05/H008, Víceúrovňový design pokrokových materiálů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2003

  LA 202, Účast ČSNMT v práci FEMS a světových materiálových společností , zahájení: 01.10.2003, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2000

  Ústav materiálových věd a inženýrství, odbor strukturní a fázové analýzy, zahájení: 01.01.2000
  Detail

 • 1999

  PG99164, Společná účast na konferenci Euromat 99, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.1999
  Detail

  MSM 262100002, Progresivní funkčně gradientní a nanostrukturní materiály, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1998

  LB98269, Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií ČR, zahájení: 01.07.1998, ukončení: 31.12.2000
  Detail

 • 1997

  PG97034, Účast doktorandů na národní konferenci JUNIORMAT 97, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1997
  Detail

  Surface Engineering, zahájení: 01.01.1997, ukončení: 31.12.1999
  Detail

 • 1994

  GA106/94/0567, Lom kovových materiálů při rázovém zatěžování, zahájení: 01.01.1994, ukončení: 31.12.1996
  Detail

  GA106/94/1843, Vztah mezi výchozí strukturou a mech. vlastnostmi kovových materiálů při vysokých rychlostech deformace, zahájení: 01.01.1994
  Detail