prof. Ing.

Jiří Švejcar

CSc.

FME, IMSE – Professor Emeritus

+420 54114 3102
svejcar@fme.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.

Creative activities

  • FOREJT, M.; ŠLAIS, M.; ŠVEJCAR, J.: 2007-008; Zařízení pro využití Hopkinsonových dělených tyčí k dynamickým tahovým zkouškám. VUT v Brně, FSI, ÚST, laboratoř B1/411. (funkční vzorek)
    Detail

  • ŠVEJCAR, J.; JAN, V.: Nanášení kluzných povlaků PTFE na povrch součástí valivých ložisek plazmovým nástřikem bez technologického kroku úpravy povrchu. ÚMVI- o.SaFA. (funkční vzorek)
    Detail

  • ČELKO, L.; HALUZA, M.; KLAKURKOVÁ, L.; HUDEC, M.; JULIŠ, M.; HUZLÍK, R.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; ŠVEJCAR, J.: CavitPow 13-01; Prototyp zařízení pro přípravu magneticky vodivých prášků s využitím kavitace - CavitPow 13-01. laboratoře - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana. (prototyp)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.