Project detail

Informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií ČR

Duration: 01.07.1998 — 31.12.2000

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje (1998-2000)

- whole funder (1998-07-01 - 2000-12-31)

On the project

Cílem projektu je vytvořit informační systém umožňující on-line přístup k informacím o výzkumu a vývoji pro pracovníky v oblasti výzkumu materiálů a technologií a pro uživatele jejich výsledků. Systém bude zejména obsahovat databáze projektů, expertů. Dále bude systém bude obsahovat databáze literatury, odborných akcí, vlastností v ČR vyrobených materiálů, databáze pracovišť materiálového výzkumu a jejich přístrojového i personálního vybavení.

Mark

LB98269

Default language

Czech

People responsible

Horníková Jana, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šandera Pavel, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Švejcar Jiří, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units