Project detail

Research and development of design and technology of new generation of spherical roller thrust bearings

Duration: 01.09.2017 — 31.12.2020

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2017-09-01 - 2020-12-31)

On the project

Vyvinout konstrukci a technologii výroby axiálních soudečkových ložisek s vyššími užitnými parametry. Využití současných poznatků z oblasti fyzikálních jevů, materiálů a technologií obrábění nebo tváření k dosažení vysoké životnosti výrobků. Dále prohloubit znalostní databázi pro zpřesnění nedestruktivní diagnostiky rozvoje poškození povrchu v důsledku kontaktního zatěžování.

Keywords
axiální soudečkové ložisko; diagnostika

Mark

TH02010306

Default language

Czech

People responsible

Mahmoud Houssam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skřivánková Vendula, Ing. - fellow researcher
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Švejcar Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2017-09-01 - 2020-12-31)

Results

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Verifikační zkoušky axiálních ložisek s využitím nedestruktivní diagnostiky. 2021. s. 1-17.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V. Vysokocyklová únava vybraných materiálů pro axiální ložiska. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-13.
Detail

MAZAL, P. Výroční zpráva o řešení projektu TA ČR TH 02010306. Brno: VUT v Brně, 2018. s. 1-5.
Detail

MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. ACTIVE DIAGNOSIS OF TOROIDAL BEARINGS USING ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. p. 87-92. ISBN: 978-80-214-5799-7.
Detail

HLOŽEK, J.; MAZAL, P.; NOHÁL, L. ZMĚNY SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE V DŮSLEDKU DYNAMICKÉHO ZATĚŽOVÁNÍ LOŽISKOVÉ OCELI 100Cr6. Brno: VUTIUM, ČNDT, 2019. s. 33-40.
Detail

MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; MAYA, B. Active Monitoring of RCF in Toroidal Bearings using Acoustic Emission. In Proceedings of the 5th International Conference on Maintenance, Condition Monitoring and Diagnostics 2021. 1. Springer Singapore, 2023. p. 73-81. ISBN: 978-981-99-1988-8.
Detail

VLAŠIC, F.; MOHAMMAD, H. Mikroskopická analýza bainiticky kalených ocelí. 2021. s. 1-10.
Detail

MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F. Modernizace zařízení pro zkoušky kontaktní únavy. 2021. s. 1-23.
Detail

MOHAMMAD, H.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Active Monitoring of RCF in Toroidal Bearings Using Acoustic Emission Technique. University of Oulu - Finnish Maintenance Society (Promaint)., 2021.
Detail

MAZAL, P.; PAPAJ, L.; VLAŠIC, F. Modernizace zkušebních zařízení R-mat s využitím kombinace diagnostických metod. Defektoskopie 2021. sborníky. Brno: Česká společnost pro NDT a VUT v Brně, 2021. s. 43-52. ISBN: 978-80-214-5988-5.
Detail

MAZAL, P.; BANČÁK, M.; VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.: Test AE kontakt; Stanice pro kalibraci snímačů AE pro zkoušení ložisek. VUT v Brně, FSI, budova A3/111, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/projekty/seznam/. (funkční vzorek)
Detail