doc. Ing.

Jiří Kytýr

CSc.

FCE, STM – Associate professor

+420 54114 7380
Jiri.Kytyr@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc.

Publications

 • 2018

  PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; EKR, J.; KYTÝR, J.; GRATZA, R. Impact of Creep on Flange Clamping Force. The Civil Engineering Journal, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 237-246. ISSN: 1805-2576.
  Detail | WWW

 • 2016

  KYTÝR, J.; GRATZA, R.; PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; EKR, J. Statika II - Řešené příklady. Statika II - Řešené příklady. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm. cz, 2016. ISBN: 978-80-7204-946- 2.
  Detail

 • 2015

  RIDOŠKO, T.; PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J. Comparing of Numerical Material Models for Coated Technical Textiles. In Juniorstav 2015. Brno, Česká republika: 2015. p. 1-10. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

 • 2014

  KYTÝR, J.; GRATZA, R.; PLÁŠEK, J.; EKR, J.; RIDOŠKO, T. Statika I - Řešené příklady. Statika I - Řešené příklady. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm. cz, 2014. ISBN: 978-80-7204-868- 7.
  Detail

 • 2013

  RIDOŠKO, T.; PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J. Analýza vybraných metod meření napětí ne membránové konstrukci. In Juniorstav 2013. Brno, Česká republika: 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4669- 4.
  Detail

  PLÁŠEK, J.; RIDOŠKO, T.; KYTÝR, J.; GRATZA, R. Časová změna kruhové tuhosti korugovaného termoplastového kanalizačního potrubí. Stavební obzor, 2013, vol. 2013, no. 03, p. 76-80. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2012

  PLÁŠEK, J.; KYTÝR, J.; RIDOŠKO, T. Studie změny tuhosti termoplastového potrubí s ohledem na napjatost. In Sborník anotací konference Juniorstav 2012. 2012. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

 • 2010

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Statické řešení podzemní válcové nádrže z termoplastu. Stavební obzor, 2010, vol. 19, no. 3, p. 70-72. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2009

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Statické řešení částí potrubní systémů z termoplastu. Brno, Česká republika: 2009. p. 1-11.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vliv doby působení zatížení na stabilitu termoplastového dílce. Stavební obzor, 2009, vol. 18, no. 10, p. 296-301. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2008

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu. Brno: 2008. p. 1-11.
  Detail

 • 2007

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vliv časového faktoru při zatížení na termoplastové konstrukce. Výzkumné zprávy 2006. 1. Brno: 2007. p. 1-14.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Model podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu. In OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. 2007. p. 87-90. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Podzemní stojatá válcová nádrž z termoplastu. In OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. 2007. p. 237-240. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Stabilita termoplastových konstrukcí. In OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. 2007. p. 69-72. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Studie nelineární časové ztráty stability výřezu nádrže z termoplastu. In OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. 2007. p. 200-200. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Podzemní stojatá válcová nádrž z termoplastu. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, Slovensko: 2007. p. 237-240. ISBN: 978-80-227-2732- 7.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Model podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. p. 87-90. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vliv časového faktoru při zatížení na termoplastové konstrukce. 1. Brno, Česká republika: 2007. p. 1-14.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. VLIV ČASOVÉHO FAKTORU PŘI ZATÍŽENÍ NA TERMOPLASTOVÉ KONSTRUKCE. Výzkumné zprávy 2007. 1. Brno, česká republika: 2007. p. 1-14.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vliv časového faktoru při zatížení na termoplastové konstrukce. In Soubor technických listů 2007. 1. Brno, Česká republika: 2007. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-04175- 8.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Time factor Influence to Thermoplastic Structures by Load. In Technické listy 2007. 1. Brno: 2007. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vliv časového faktoru při zatížení na termoplastové konstrukce. In Technické listy 2007. 1. Brno: 2007. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

 • 2006

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Thermoplastic Underground Cylinder Reservoir. In Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Podzemní válcový zásobník z termoplastu. In Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Thermal Change Influence to Thermoplastic Structures. In Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vliv teplotních změn na termoplastové konstrukce. Výzkumná zpráva 2006. 1. Brno: 2006. p. 1-15.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Statická analýza nádrží z termoplastů. Výzkumné zprávy 2006. 1. Brno: 2006. p. 1-14.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vnitřní nadzemní válcová nádrž z polyetylénu. In Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Možnosti statického řešení termoplastových nádrží. In Svařované konstrukce z termoplastů a zajištění jakosti při svařování. UNO PRAHA, spol. s r. o., 2006. p. 10-13.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Stabilita podzemních nádrží z termoplastů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2006, vol. 4, no. 2, p. 89-94. ISSN: 1213- 1962.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Stabilita podzemních nádrží z termoplastů. In OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. 2006. p. 89-94. ISBN: 80-248-1187- 1.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Podzemní ležatá válcová nádrž z termoplastu. In Modelování v mechanice 2006. VŠB- TU Ostrava, 2006. p. 9-10. ISBN: 80-248-1035- 2.
  Detail

  KYTÝR, J.; GRATZA, R. STUDIE VHODNOSTI MATERIÁLOVÉHO MODELU IMPLICITNÍHO CREEPU PRO VYSTIŽENÍ CHOVÁNÍ TERMOPLASTŮ. In sborník. BRNO: VUT v BRNĚ, FAST, 2006. p. 189-194. ISBN: 80-214-3110- 5.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Inside Above- Ground Polyethylene Cylinder Reservoir. In Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vliv teplotních změn na termoplastové konstrukce. In Technické listy 2006, Díl 2: Soubor technických listů řešení. 1. Brno: 2006. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

 • 2005

  KYTÝR, J.; GRATZA, R. Studie srovnání dvou různých závislostí pro vystižení reologického chování termoplastů. In New Trends in Static and Dynamics of Buildings. Bratislava: 2005. p. 65-68. ISBN: 80-227-2277- 4.
  Detail

  KYTÝR, J.; GRATZA, R. Vnitřní nadzemní nádrž z termoplastu. In New Trends in Static and Dynamics of Buildings. Bratislava: 2005. p. 53-56. ISBN: 80-227-2277- 4.
  Detail

  KYTÝR, J.; GRATZA, R. REQUIREMENTS FOR STATICAL ANALYSIS OF THERMOPLASTIC RESERVOIRS. In STATICKO-KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO- FYZIKÁLNE PROBLÉMY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ. Štrbské Pleso: 2005. p. 29-30. ISBN: 80-7099-742- 7.
  Detail

  KYTÝR, J.; GRATZA, R. Statická analýza podzemního zásobníku z termoplastu. In JUNIORSTAV 2005. Brno: 2005. p. 81-86. ISBN: 80-214-2829- 5.
  Detail

  KYTÝR, J.; FRANTÍK, P. Statika I. Studijní opory 2005. Brno: 2005. p. 1-50.
  Detail

  KYTÝR, J.; FRANTÍK, P. Statika II. Studijní opory 2005. Brno: 2005. p. 1-56.
  Detail

  KYTÝR, J.; GRATZA, R. Statická analýza připojení potrubí z polyetylénu. In Modelování v mechanice 2005. Ostrava: 2005. p. 41-44. ISBN: 80-248-0776- 9.
  Detail

  KYTÝR, J.; KUBZA, K. Analýza kontaktního chování spirálovitého lana. In Modelování v mechanice 2005. Ostrava: 2005. p. 131-134. ISBN: 80-248-0776- 9.
  Detail

 • 2004

  GRATZA, R., KYTÝR, J. Analýza vlivu teploty na konstrukci z termoplastů. In Modelování v mechanice 2004. Ostrava: 2004. p. 57 ( p.)ISBN: 80-248-0546- 4.
  Detail

  GRATZA, R., KYTÝR, J. The Study of Effect Settlement on Thermoplastic Structures. In 6. Odborná konference doktorského studia. Brno: 2004. p. 197 ( p.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Welded Joints of Thermoplastic Structures. In Proc. of International Conference New Trends in Static and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovensko: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 223 ( p.)ISBN: 80-227-2116- 6.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. svařované spoje termoplastových konstrukcí. In experiment. Brno, Česká republika: 2004. p. 101-106.
  Detail

  GRATZA, R.; KYTÝR, J. Studie vlivu teploty na dno nádrže z termoplastu. In Svařované konstrukce. Skalský Dvůr, Česká republika: 2004. p. 1-6.
  Detail

  KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z. Základy stavební mechaniky. Studijní opory 2004. Beno: 2004. p. 1 ( p.)
  Detail

  KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z. Silové soustavy. Studijní opory 2004. Brno, ČR: 2004. p. 4-48.
  Detail

  KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z. Staticky určité prutové konstrukce - část I. Studijní opory 2004. Brno, ČR: 2004. p. 1-48.
  Detail

  KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z. Průřezové charakteristiky. Studijní opory 2004. Brno, ČR: 2004. p. 1-34.
  Detail

  KYTÝR, J.; KERŠNER, Z.; ZÍDEK, R.; VLK, Z. Staticky určité prutové konstrukce - část II. Studijní opory 2004. Brno, ČR: 2004. p. 1-48.
  Detail

 • 2003

  GRATZA, R., KYTÝR, J. Studie stabilitní analýzy části konstrukce z termoplastů. In Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Brno: 2003. p. 27 ( p.)ISBN: 80-214-2489- 3.
  Detail

  GRATZA, R., KYTÝR, J. The Study of Linear and Nonlinear Stability Analysis of Thermoplastic Element. In New Trends in Static and Dynamics of Buildings. Bratislava, Slovensko: 2003. p. 125 ( p.)ISBN: 80-227-1958- 7.
  Detail

  GRATZA, R., KYTÝR, J. Mezní podmínky pro posuzování konstrukcí z termoplastů. In Staticko-konstrukčné a stavebno- fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice, Slovensko: 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-232-0221- 9.
  Detail

  GRATZA, R., KYTÝR, J. Analysis of Thermoplastic Structures. In 2nd PhD Workshop. Brno: 2003. p. 14 ( p.)ISBN: 80-214-2506- 7.
  Detail

 • 2002

  DRNEC, M., KYTÝR, J. The Modelling of Static Solution of Membrane Systems. In Sborník ze VII. vědecké konference TU v Košicích. Košice, Slovensko: 2002. p. 38 ( p.)ISBN: 80–7099–815– 6.
  Detail

  KYTÝR, J., NEVAŘIL, A. Nonlinear Analysiss of Cable Bridge Systems. In Sborník ze VII. vědecké konference TU v Košicích. Košice, Slovensko: 2002. p. 210 ( p.)ISBN: 80-7099-815- 6.
  Detail

  KYTÝR, J., GRATZA, R. Statical Carrying Capacity of Polypropylene Block Structures. In Proc. of International Conference New Trends in Static and Dynamics of Buildings. 2002. p. 69-74. ISBN: 80-227-1790- 8.
  Detail

 • 2001

  KYTÝR, J.; NEVAŘIL, A. Static Analysis of Cable Bridge System. In Proc. of Scientific Session VSU 2001. Sofia, Bulharsko: 2001. p. 42 ( p.)
  Detail

  KYTÝR, J. Equilibrium Analysis of Elasto-Plastic Two- Band Suspension Cable Systems. In Proc. of 4- th European Conference TRANSCOM 2001. Žilina, Slovensko: 2001. p. 111 ( p.)
  Detail

  NEVAŘIL, A., KYTÝR, J. Static Analysis of Cable Bridge System. In Scientific Session VSU' 2001. Bulharsko: 2001. p. 42 ( p.)
  Detail

  KUBZA, K.; KYTÝR, J. Static Analysis of Two- Band Suspension Cable Systems. In Proc. of Scientific Session VSU 2001. Sofia, Bulharsko: 2001. p. 37 ( p.)
  Detail

  UHLÍK, T.; KYTÝR, J. Modulus of Elasticity of Steel Cables. In Proc. of Scientific Session VSU 2001. Sofia, Bulharsko: 2001. p. 26 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.