Ing.

Jiří Doležel

Ph.D.

FCE, STM – Researcher

Jiri.Dolezel@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Doležel, Ph.D.

Projects

 • 2013

  Vliv trhlin od zatížení a koroze na životnost železobetonových konstrukcí , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Rozvoj pokročilých metod pro stochastickou analýzu zatížitelnosti mostů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Numerické modelování smykového porušení betonových nosníků se smykovou a bez smykové výztuže s následným odhadem návrhové hodnoty únosnosti, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Analýza spolehlivosti konstrukcí s kvazikřehkou matricí s využitím lomových testů a identifikace parametrů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail