Ing.

Jiří Doležel

Ph.D.

FCE, STM – Researcher

Jiri.Dolezel@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Doležel, Ph.D.

Publications

 • 2023

  NOVÁK, D.; STRAUSS, A.; NOVÁK, L.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LIPOWCZAN, M.; SLOWIK, O.; DOLEŽEL, J.; PUKL, R.; SATTLER, F.; APOSTOLIDI, E. Nonlinear probabilistic structural assessment: Findings from Austrian and Czech bridges. In EUROSTRUCT 2023 - European Association on Quality Control of Bridges and Structures: Digital Transformation in Sustainability. ce/papers. Berlin, Germany: Ernst & Sohn GmbH & Co. KG., 2023. p. 1242-1251. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D. On Mathematical Models of Degradation Processes According to ISO16204 and fib Model Code. In EUROSTRUCT 2023 - European Association on Quality Control of Bridges and Structures: Digital Transformation in Sustainability. ce/papers. Berlin, Germany: Ernst & Sohn, 2023. p. 1221-1227. ISSN: 2509-7075.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠPLÍCHAL, B.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J. Návrhová odolnost mostního nosníku s ohledem na průběh degradačních procesů. 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství JUNIORSTAV 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. p. 427-432. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail | WWW

 • 2022

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J. Životnost betonových konstrukcí: matematické modelování degradačních procesů dle TP 175, ISO 16204 a fib Model Code. Beton TKS, 2022, vol. 2022, no. 4/2022, p. 74-79. ISSN: 1213-3116.
  Detail | WWW

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J. Deterioration-based probabilistic assessment of design resistance of railway bridge. In Bridge Safety, Maintenance, Management, Life-Cycle, Resilience and Sustainability - Proceedings of the 11th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS 2022), Barcelona, Spain, July 11–15, 2022. 1. London, UK: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2022. p. 339-347. ISBN: 978-1-032-35623-5.
  Detail

 • 2021

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Pokročilé metody nelineárního hodnocení stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí: Prohlídky mostních objektů, inženýrských konstrukcí a tunelů v Rakousku. Žďár nad Sázavou: DIVYP Brno s.r.o., 2021. p. 121-124.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, L.; LIPOWCZAN, M.; VYHLÍDAL, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Probabilistic analysis and safety formats approaches applied for Czech bridge structures under the ATCZ190 SAFEBRIDGE project. In Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Sustainability and Innovations. 1. London: CRC Press/Balkema, 2021. p. 221-226. ISBN: 9780367232788.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D.; NOVÁK, L. Spolehlivostní metody hodnocení mostních konstrukcí. 26. mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2021 – Sborník příspěvků. Brno, Česká republika: Sekurkon s.r.o., 2021. p. 211-215. ISBN: 978-80-86604-86-2.
  Detail

 • 2020

  DOLEŽEL, J.; NOVÁK, L.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LIPOWCZAN, M.; VYHLÍDAL, M.; SLOWIK, O.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; PUKL, R. Projekt ATCZ190 Safebridge: Využití pravděpodobnostních metod při analýze mostních konstrukcí. Brno, Česká republika: 2020. p. 206-211. ISBN: 978-80-86604-82-4.
  Detail

 • 2019

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Pokročilé metody nelineárního hodnocení stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. Žďár nad Sázavou: 2019. p. 129-132.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; PROKŠ, T.; NOVÁK, D.; VYHLÍDAL, M. Semi-pravděpodobnostní metody a nelineární MKP analýza při návrhu betonových konstrukcí. In 26.Betonářské dny(2019). 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-907611-2-4.
  Detail

 • 2018

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Pokročilé metody nelineárního hodnocení stavu a spolehlivosti mostních konstrukcí. Žďár nad Sázavou, Česká republika: 2018. p. 122-124.
  Detail

 • 2017

  DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; PETRŮ, J. Assessment of the transportation route of oversize and excessive loads in relation to the load-bearing capacity of existing bridges. In BESTInfra2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Praha, Česká republika: IOP Publishing, 2017. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PETRŮ, J.; DOLEŽEL, J.; KŘIVDA, V. Assessment of the transport routes of oversized and excessive loads in relation to the passage through roundabout. In IOP Conference Series-Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. New York: Institute of Physics Publishing, 2017. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail

 • 2016

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Assessment of Load Bearing Capacity of Concrete Bridge after Exceeding the Design Life. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. Switzerland: 2016. p. 173-178. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Modeling of degradation processes in concrete: Probabilistic lifetime and load-bearing capacity assessment of existing reinforced concrete bridges. ENGINEERING STRUCTURES, 2016, vol. 2016, no. 119, p. 49-60. ISSN: 0141-0296.
  Detail

 • 2015

  DOLEŽEL, J.; HERKA, M.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Využití pravděpodobnostních metod při odhadu aktuální zatížitelnosti mostů pozemních komunikací. In 20. Mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015: Sborník příspěvků. Brno, Česká republika: Sekurkon, 2015. p. 275-279. ISBN: 978-80-86604-65- 7.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Application of Probabilistic Methods for the Assessment of Structural Load Bearing Capacity. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. p. 90-93. ISBN: 978-3-03835-474- 1.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Time dependent probabilistic analysis of a deteriorating reinforced concrete bridge. In Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management. London, UK: Taylor & Francis Group, 2015. p. 1852-1858. ISBN: 978-1-138-00120-6.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti železobetonového trámového mostu ve vztahu k jeho zbytkové životnosti. Beton TKS, 2015, vol. 2015, no. 5, p. 38-43. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Odhad zatížitelnosti betonových mostů po překročení návrhové životnosti. In Betonářské dny 2015. Litomyšl: 2015. p. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Verification of Bridge Load Bearing Capacity with Respect to Its Current Condition. Kodaň, Dánsko: Stang, H. & Braestrup, M., 2015. p. 1-7.
  Detail

 • 2014

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Aplikace pravděpodobnostních metod při stanovení zatížitelnosti stavebních konstrukcí. In Sborník ke konferenci 21. Betonářské dny 2014. Hradec Králové: 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-903806-7- 7.
  Detail

 • 2013

  ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D. Probabilistic load bearing capacity assessment of post- tensioned composite bridge. In Poceedings of 11th International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 451-460. ISBN: 978-80-214-4800- 1.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy. In Betonářské dny 2013. Hradec Králové, Česká republika: 2013. p. 312-318. ISBN: 978-80-87158-34- 0.
  Detail

  NOVÁK, D.; PUKL, R.; TEPLÝ, B.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J. Reliability and durability of concrete structures under complex conditions. In Concrete under Severe Conditions - Environment and Loading. Nanjing, China: 2013. p. 1085-1091. ISBN: 978-2-35158-124- 7.
  Detail

  NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M. Service life probabilistic assessment of highly deteriorated reinforced concrete arch bridge. In Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling & Construction. Tel-Aviv, Israel: 2013. p. 399-402. ISBN: 978-965-92039-0- 1.
  Detail

  LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti a spolehlivosti spřaženého mostu z MPD nosníků. Beton TKS, 2013, vol. 13, no. 4, p. 108-113. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; NOVÁK, D. Pravděpodobnostní analýza zatížitelnosti betonového obloukového mostu. In Mosty 2013. Brno, Česká republika: 2013. p. 194-200. ISBN: 978-80-86604-60- 2.
  Detail

  DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow- core slab ELEMATIC using parameters identification and statistical simulation. In International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 93-100. ISBN: 978-80-214-4800- 1.
  Detail

 • 2011

  SADÍLEK, V.; VOŘECHOVSKÝ, M.; DOLEŽEL, J. Řešené úlohy z oblasti spolehlivosti stavebních konstrukcí. In Juniorstav 2011. Brno: 2011. p. 229-229. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.