Project detail

Vliv trhlin od zatížení a koroze na životnost železobetonových konstrukcí

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Podstatou je modelování degradačních procesů pomocí nelineární lomové mechaniky i analytických modelů degradace (karbonatace, průnik chloridů a koroze výztuže). Důraz bude kladen na stanovení zbytkové životnosti a zatížitelnosti stávajících ŽB konstrukcí (zejm. mostů) s uvažováním náhodné povahy vstupních parametrů. Součástí řešení bude i studie citlivosti různých faktorů (napjatosti, rychlosti rozvoje korozních produktů na výztuži, šířky trhlin) na časový průběh degradace (trhliny, odprýskávání betonu) a užitné vlastnosti konstrukce.

Mark

FAST-S-13-2017

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2013-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

DOLEŽEL, J.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D. Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy. In Betonářské dny 2013. Hradec Králové, Česká republika: 2013. s. 312-318. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; DOLEŽEL, J.; LEHKÝ, D. Probabilistic load bearing capacity assessment of post-tensioned composite bridge. In Poceedings of 11th International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 451-460. ISBN: 978-80-214-4800-1.
Detail

TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Asserting failure probability associated with degradation of concrete structures. In 11th International Probabilistic Workshop (IPW 11). Brno, Česká republika: 2013. p. 461-467. ISBN: 978-80-214-4800-1.
Detail

TEPLÝ, B.; VOŘECHOVSKÁ, D. Asserting failure probability associated with degradation of concrete structures. The FESI Bulletin, 2014, vol. 8, no. 2, p. 15-19. ISSN: 2045-5100.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; VOŘECHOVSKÝ, M. Analytical and numerical approaches to modelling of reinforcement corrosion in concrete. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, 2014, vol. 14, no. 1, p. 183-192. ISSN: 1804-4824.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D. Time dependent probabilistic analysis of a deteriorating reinforced concrete bridge. In Proceedings of the Fourth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (IALCCE 2014) – Life-Cycle of Structural Systems: Design, Assessment, Maintenance and Management. London, UK: Taylor & Francis Group, 2015. p. 1852-1858. ISBN: 978-1-138-00120-6.
Detail

DOLEŽEL, J.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D. Probabilistic assessment of shear capacity of precast prestressed hollow-core slab ELEMATIC using parameters identification and statistical simulation. In International Probabilistic Workshop. Brno, Česká republika: 2013. p. 93-100. ISBN: 978-80-214-4800-1.
Detail