Ing.

Jana Musilová

FEEC, UBMI – Researcher

musilovajana@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jana Musilová

Projects

 • 2023

  Vývoj pokročilých metod pro analýzu signálů, systémů a dat v oblasti bioinženýrství a bioinformatiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2021

  Genomová a fenotypová typizace průmyslově využitelné extremofilní bakterie Aneurinibacillus species H1 , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Computer-aided approach for gene prediction based on metabolite genome-wide association studies in ecology and biotechnology, zahájení: 01.02.2021, ukončení: 31.01.2023
  Detail

 • 2020

  Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail