Ing.

Jan Škoda

Ph.D.

FEEC, UEEN – Assistant professor

+420 54114 6238
skoda@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jan Škoda, Ph.D.

Publications

 • 2023

  ŠKODA, J.; MOTYČKA, M.; BAXANT, P. Měření TI. Sborník - Kurz osvětlovací techniky XXXVII. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2023. p. 196-206.
  Detail

  MOTYČKA, M.; BAXANT, P.; NOVÁK, F.; ŠKODA, J. The Measurement Uncertainty of the Imaging Luminance Measurement Devices. PROCEEDINGS of the 30th Session of the CIE. 1. Lublaň, Slovinsko, 18.9.2023: CIE - International Commission on Illumination, 2023. p. 1917-1926. ISBN: 978-3-902842-77-0.
  Detail

  NOVÁK, F.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Using a Luminance Analyser to Measure The Luminance of Celestial Bodies During Eclipses and Other Astronomical Measurements. PROCEEDINGS of the 30th Session of the CIE Ljubljana, Slovenia, September 15 – 23, 2023. 2023. p. 1070-1080. ISBN: 978-3-902842-77-0.
  Detail

 • 2022

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; BAXANT, P. The Measurement Uncertainty of the Imaging Luminance Measurement Device based on the DSLR Camera. In PROCEEDINGS of the 14th European Lighting Conference LUX EUROPA 2022. 1. 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, Czech Republic: Česká společnost pro osvětlování, z.s., 2022. p. 60-64. ISBN: 978-80-11-02269-3.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M.; NOVÁK, F. Využití jasového analyzátoru v praxi. Sborník - Technika osvětlování XXIX. 1. Plzeň: Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, p. s., 2022. p. 96-104.
  Detail

 • 2021

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Nový formát pro popis svítidel. Sborník Kurz osvětlovací techniky XXXVI. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická universita Ostrava, 2021. p. 229-233. ISBN: 978-80-248-4556-2.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; BAXANT, P.; NOVÁK, F. Nejistoty měření rušivého světla pomocí jasového analyzátoru LDA - LumiDISP. In Sborník Kurz osvětlovací techniky XXXVI. 2021. p. 148-155. ISBN: 978-80-248-4556-2.
  Detail

  NOVÁK, F.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M.; ŠKODA, J. ALAN MEASUREMENT IN BRNO. 2021.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Nový formát pro popis svítidel. Světlo, 2021, vol. 2021, no. 6, p. 42-44. ISSN: 1212-0812.
  Detail | WWW

 • 2019

  NEKVAPIL, J.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Influence of changes of material's BRDF on a skylight performance under various exterior conditions. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. p. 150-154. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; NEKVAPIL, J. The Practical Correction of Wavelength Uncertainty of Array Spectroradiometers. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. p. 159-163. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Lighting Design Using Ray Tracing. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). Třebíč, Czech Republic: Czech Lighting Society, 2018. p. 107-111. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Závislost indexu podání barev na kombinaci různých světelných zdrojů. 2018.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; NEKVAPIL, J. The Uncertainty of Measurement of Spectroradiometric System with Double Monochromator. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. p. 75-79. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
  Detail | WWW

  NEKVAPIL, J.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; KRBAL, M. Simulation of Skylight in TracePro and Comparison with Laboratory Measurement. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: 2018. p. 465-468. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Vliv ustalování světelných parametrů na hodnoty fotobiologické bezpečnosti. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIV. 2018. p. 201-209. ISBN: 978-80-248-4221-9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M.; NEKVAPIL, J. Measurement of Photobiogical Safety for LEDs with Different Spectra. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. p. 137-141. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
  Detail | WWW

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. The Calibration of Integrating Sphere with spectroradiometer with Traceability to Goniophotometer. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. p. 486-490. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M.; NEKVAPIL, J. Changes of blue light hazard for RGB LED. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2018. p. 482-485. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
  Detail

 • 2017

  ŠKODA, J. Optimální křivky svítivosti svítidel pro osvětlování komunikací. In Sborník ODBORNÉHO SEMINÁŘE Kurz osvětlovací techniky XXXIII. 1. Ootrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 210-216. ISBN: 978-80-248-4105-2.
  Detail

  HLAVIČKOVÁ, I.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Finding the spectral sensitivity of a photodiode with help of orthogonal projection. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: UNOB Brno, 2017. p. 105-109. ISBN: 978-80-7582-026.
  Detail | WWW

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Dependency of the Colour Rendering Index on a Combination of Different Light Sources. In SVETLO – LIGHT 2017 Proceedings of the 22nd International Conference. 1. Bratislava: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2017. p. 301-306. ISBN: 978-80-972865-0-7.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; SUMEC, S.; ŠTĚPÁNEK, J.; MOTYČKA, M. Jasový analyzátor LDA - LumiDisp. 2017.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. Porovnání nejistot měření vybraných spektroradiometrů z hlediska spektrální přesnosti. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. 2017. p. 133-139. ISBN: 978-80-248-4104-5.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. The Uncertainty of Measurement of the Luminous Flux in an Integrating Sphere. In Proceedings 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. p. 242-245. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Cirkadiánní aktivační index denního světla. Světlo, 2017, no. 3, p. 41-43. ISSN: 1212-0812.
  Detail | WWW

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. Uncertainty analysis of spectroradiometric systems. In Proseedings of the 22nd International Conference Light 2017 Zborník z 22. medzinárodnej konferencie Svetlo 2017. Podbanské, SK: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2017. p. 182-187. ISBN: 978-80-972865-0-7.
  Detail

  NEKVAPIL, J.; ŠKODA, J. Experimentální měření dutých světlovodů v laboratoři. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. 2017. p. 144-153. ISBN: 978-80-248-4104-5.
  Detail

  PARMA M.; BAXANT P.; ŠKODA J. Experimental LED Luminaire for Investigation, of Non- visual Effect of Light to Human, Circadian System. In PROCEEDINGS of the Lux Europa 2017 Conference, Lighting for modern society. first. Ljubljana: Matej B. Kobav, University of Ljubljana, Slovenia, 2017. p. 658-662. ISBN: 978-961-93733-4- 7.
  Detail

  NEKVAPIL, J.; ŠKODA, J. Experimentální měření světlovodů v laboratoři. Světlo, 2017, vol. 20, no. 6, p. 24-27. ISSN: 1212-0812.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M. Reducing of blue light hazard. In PROCEEDINGS of the Lux Europa 2017 Conference. 2017. p. 644-648. ISBN: 978-961-93733-4- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M.; KRBAL, M. Porovnání světelných zdrojů pro veřejné osvětlení z hlediska jejich vlivu na cirkadiánní rytmy. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. 2017. p. 217-223. ISBN: 978-80-248-4104- 5.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M. Visual angle in photobiological safety. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2017. p. 287-290. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail | WWW

  MOTYČKA, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. The Comparison of different types of Spectroradiometers in terms of Uncertainty of measurement. In PROCEEDINGS of the Lux Europa 2017 Conference. 2017. p. 684-688. ISBN: 978-961-93733-4- 7.
  Detail

  NEKVAPIL, J.; ŠKODA, J. Experimental measurement of tubular skylight in laboratory. In Proseedings of the 22nd International Conference Light 2017 Zborník z 22. medzinárodnej konferencie Svetlo 2017. Podbanské, SK: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2017. p. 194-203. ISBN: 978-80-972865-0-7.
  Detail

  ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. The Optimal Luminous Intensity Curves of Luminaries for Roadway Lighting. In PROCEEDINGS OF THE LUX EUROPA 2017. 1. Ljubljana: Lighting engineering society of Slovenia, 2017. p. 590-594. ISBN: 978-961-93733-4-7.
  Detail

 • 2016

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; MOTYČKA, M. Influence of background luminance on UGR result. In VI IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4 - Proceedings. 2016. p. 32-35. ISBN: 978-1-5090-3304-1.
  Detail | WWW

  ŠKODA, J. Jak vybrat správný světelný zdroj do domácnosti (1. část). ELEKTRO, 2016, no. 2/ 2016, p. 22-25. ISSN: 0322-9025.
  Detail

  ŠKODA, J. Jak vybrat správný světelný zdroj do domácnosti (2. část - Dokončení). ELEKTRO, 2016, no. 3/ 2016, p. 109-112. ISSN: 0322-9025.
  Detail

  ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Porovnávací měření fotometrických parametrů svítidla. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXII. první. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, 2016. p. 279-288. ISBN: 978-80-248-3969- 1.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; SUMEC, S. Pokroky v analýze jasů. Světlo, 2016, no. 6/ 2016, p. 45-49. ISSN: 1212-0812.
  Detail

  MOTYČKA, M.; ŠKODA, J. Nejistoty měření v laboratoři světelné techniky. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXII. 2016. p. 211-288. ISBN: 978-80-248-3969- 1.
  Detail

  BAXANT, P.; SUMEC, S.; ŠKODA, J. Contrast Analysis in Lighting Technology. In Proceedings of 2016 IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2016. p. 1-6. ISBN: 978-1-5090-3305-8.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Cirkadiánní aktivační index denního světla. Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXII. 2016. p. 289-293. ISBN: 978-80-248-3969-1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; WASSERBAUER, V. Comparison of Light Sources for Household Use due Circadian Effect. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2016. p. 485-488. ISBN: 978-1-5090-0908-4.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; KRBALOVÁ, M. Ecodesign of Light Sources. In Proceedings VI IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4. 2016. p. 36-39. ISBN: 978-1-5090-3304-1.
  Detail | WWW

  PAVELKA, T.; ŠKODA, J.; BAXANT, P. Historie světelných diod LED. Světlo, 2016, vol. 2016, no. 2, p. 26-28. ISSN: 1212-0812.
  Detail

  KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; SUMEC, S. Laboratory High Voltage Capacitor with Low PD Level and Low Dissipation Factor. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. May 16, 2016, Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, Department of Electrical Power Engineering, 2016. p. 306-310. ISBN: 978-1-5090-0908-4.
  Detail | WWW

  BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Kontrastní analýza ve světelné technice. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXII. 2016. p. 49-58. ISBN: 978-80-248-3969- 1.
  Detail

  KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P. Use of Photometry in the Field of High Voltage. In VI IEEE Lighting Conference of the Visegrad Countries LUMEN V4. first. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2016. p. 27-31. ISBN: 978-1-5090-3304-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PARMA, M. Measurement of Discomfort Glare Throught the Luminance Analyzer. In Proceedings of 28th CIE Session 2015. 1. Babenbergerstrasse 9, A- 1010 Vienna, AUSTRIA: CIE Central Bureau, 2015. p. 1374-1381. ISBN: 978-3-902842-55- 8.
  Detail

  BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Vývoj jasového analyzátoru. 2015. p. 1 (1 s.).
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T. Porovnání LED s konvenčními světelnými zdroji. 2015, vol. 6, no. 3/ 2015, p. 60-62.
  Detail

  ŠKODA, J. Jak vybrat správný světelný zdroj do domácnosti? – Část 1. Světlo, 2015, no. 2/ 2015, p. 34-38. ISSN: 1212-0812.
  Detail

  ŠKODA, J. Jak vybrat správný světelný zdroj do domácnosti? – Část 2. Světlo, 2015, no. 3/ 2015, p. 16-19. ISSN: 1212-0812.
  Detail

  ŠKODA, J.; KRBAL, M.; PARMA, M.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Growth chamber illumination with a special luminaire. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Ostrava - Poruba: VSB – Technical University of Ostrava, 2015. p. 42-45. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
  Detail | WWW

  ŠKODA, J.; SUMEC, S. Analýza viditelnosti chodců při osvětlení různými druhy světlometů. 2015. p. 1 (1 s.).
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S. Výzkum vlivu optických materiálů na fotometrické parametry nových typů svítidel. 2015. p. 1-2.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S. Výzkum vlivu optických materiálů na fotometrické parametry nových typů svítidel. 2015. p. 1-2.
  Detail

  BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Vývoj jasového analyzátoru. 2015. p. 1 (1 s.).
  Detail

  KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; BAXANT, P. Wireless Luminaires. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVětlo 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 284-287. ISBN: 978-80-214-5244- 2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; BILÍK, M.; KLEDUS, R.; SUMEC, S.; ŠKODA, J. Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility. Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 133-137. ISBN: 978-80-214-5244-2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Photobiological Safety of the Sun. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. Brno: 2015. p. 117-119. ISBN: 978-80-214-5244- 2.
  Detail

  SUMEC, S.; ŠKODA, J.; BAXANT, P.; KRBAL, M. Realtime Luminance Analyse. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 277-279. ISBN: 978-80-214-5244- 2.
  Detail

  PARMA, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Comparison of Spectral Power Distribution of Various Light Sources in Correlation to Human Circadian System. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. First. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 25-28. ISBN: 978-80-214-5244- 2.
  Detail

  GAŠPAROVSKÝ, D.; DUBNIČKA, R.; NOVÁK, T.; ŠKODA, J. Education of Lighting Technology in Sslovakia and Czech Republic. In Proceedings of 28th CIE Session 2015. Vienna: CIE Central Bureau, 2015. p. 1026-1035. ISBN: 978-3-902842-55- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Dependence of Luminous Flux on Light Source Position. In Proceedings of the 2015 16th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2015. p. 542-545. ISBN: 978-1-4673-6787-5.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Photobiological safety of LCD screens. In Proceedings of CIE 2015 conference. 2015. p. 1244-1251. ISBN: 978-3-902842-55- 8.
  Detail

  BAXANT, P.; SUMEC, S.; ŠKODA, J. Vývoj jasového analyzátoru LumiDISP - LDA. 2015. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Vývoj jasového analyzátoru. 2015. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Vývoj jasového analyzátoru. 2015. p. 1 (1 s.).
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T. Near Field Photometry. In Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015. first. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2015. p. 253-256. ISBN: 978-80-214-5244- 2.
  Detail

 • 2014

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T. Porovnání LED s konvenčními světelnými zdroji. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXI. 1. 2014. p. 33-39. ISBN: 978-80-248-3553- 2.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; KRBAL, M.; BAXANT, P.; PAVELKA, T. Comparison incandescent lamps with alternative light sources with E27 thread. In LUMEN V4 2014 - Proceedings. 1. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 93-98. ISBN: 978-963-9299-21- 4.
  Detail

  BRADÁČ, A. a kol. Zajímavé výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod. XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 113-120. ISBN: 978-80-214-4852-0.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S.; ISKANDIROVA, M. Database systems for a unified description of the parameters of luminaires and light sources. In Published by MEE Világítástechnikai Társaság H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6. Hungary Publisher/Felelős Kiadó: Nagy János. 1. Budapest, Hungary: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 149-154. ISBN: 978-963-9299-21- 4.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Operating Parameters of Luminaires for Phytotron. In Proceedings of 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. 1. 2014. p. 671-674. ISBN: 978-1-4799-3806- 3.
  Detail

  KRBAL, M.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Světelné zdroje a svítidla pro pěstování rostlin. Světlo, 2014, vol. 17, no. 5, p. 48-51. ISSN: 1212- 0812.
  Detail

  KRBAL, M.; KRBALOVÁ, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Světelné zdroje a ekologie. Světlo, 2014, vol. 17, no. 2, p. 48-51. ISSN: 1212- 0812.
  Detail

  PAVELKA, T.; ŠKODA, J.; BAXANT, P. Historie LED. In Kurz osvětlovací techniky XXXI. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 165-169. ISBN: 978-80-248-3553- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXXI. První. 17. listopadu 15/ 2172, 708 33 Ostrava- Poruba: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 91-95. ISBN: 978-80-248-3553- 2.
  Detail

  KRBAL, M.; ŠKODA, J.; ISKANDIROVA, M.; BAXANT, P.; PAVELKA, T.; SUMEC, S.; ŠTĚPÁNEK, J. Ekodesign komponentů pro světelnou techniku. In Kurz osvětlovací techniky XXXI. Ostrava: VŠB - Technická universita Ostrava, 2014. p. 246-250. ISBN: 978-80-248-3553- 2.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Electrical Parameters of Water at Lightning Impulse. In Procceding of 2014 15th International Scientific Conference on Elektrical Power Engineering. 1. 2014. p. 417-420. ISBN: 978-1-4799-3806- 3.
  Detail

 • 2013

  ŠKODA, J.; KRBAL, M.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; PARMA, M. Optimal illuminaton of plants in growth chambers with low energy demand. In Proceedings of CIE Centenary Conference „Towards a New Century of Light“. Paris: COMMISSION INTERNATIONALE DE L ECLAIRAGE, 2013. p. 1199-1207. ISBN: 978-3-902842-44- 2.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; SUMEC, S.; PAVELKA, T. Photometry of LED sources. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, vol. 89, no. 6/ 2013, p. 341-344. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T.; BELÁK, M. Hodnocení odrazných prvků reflexních vest. Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXX. 2013. p. 243-149. ISBN: 978-80-248-3173-2.
  Detail

  ŠKODA, J.; KRBAL, M.; BAXANT, P.; SUMEC, S.; PAVELKA, T. Využití dutých světlovodů pro osvětlení fytotronové komory. In Zborník prednášok SVETLO 2013. 2013. p. 94-101. ISBN: 978-80-89275-35- 9.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P. Position index in disfomfort glare calculation. In Lux Europa 2013 Proceedings. 2013. p. 755-760. ISBN: 978-83-910849-6- 0.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S.; PAVELKA, T.; ISKANDIROVA, M. Ekologická zátěž světelných zdrojů. In Kurz osvětlovací techniky XXX. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 235-238. ISBN: 978-80-248-3173- 2.
  Detail

  SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; ŠKODA, J.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A.; BILÍK, M. Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků. Sborník příspěvků konference EXFOS 2013 na CD. Brno: 2013. p. 210-221. ISBN: 978-80-214-4675-5.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. THE PROPAGATION OF ELECTROMAGNETIC RADIO WAVES DURING OPERATION MODERN LIGHT SOURCES. In Zborník z 20. medzinárodnej konferencie SVETLO 2013 Proceedings of the 20th International Conference LIGHT 2013. první. Podbanské, Slovensko: KONGRES management s.r. o, 2013. p. 20-25. ISBN: 978-80-89275-35- 9.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. The soil moisture and the possibilities of automatic irrigation of plants. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. 1. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2013. p. 729-732. ISBN: 978-80-248-2988- 3.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; SEMELA, M.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Light Reflective Attributes Of Selected Materials. Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. p. 203-210. ISBN: 978-88-903072-7-0.
  Detail

  SUMEC, S.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; BAXANT, P. Evaluation of illumination using digital photography. In Proceedings of CIE Centenary Conference „Towards a New Century of Light“. Paris: COMMISSION INTERNATIONALE DE L ECLAIRAGE, 2013. p. 1208-1215. ISBN: 978-3-902842-44- 2.
  Detail

 • 2012

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P. Pokroky v počítačovém vyhodnocení obrazů a využití ve světelné technice. Světlo, 2012, vol. 15, no. 6, p. 52-54. ISSN: 1212- 0812.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S. Solid angle measurement by digital camera in the evaluation of planth growth. In IV. Lighting Conference of the Visegrad Countries proceedings. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2012. p. 167-174. ISBN: 978-80-89275-32- 8.
  Detail

  HAŠ, S.; ŠKODA, J.; HILLOVÁ, D. Osvětlování rostlin v interiéru. In Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXIX. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2012. p. 170-176. ISBN: 978-80-248-2833- 6.
  Detail

  ŠKODA, J.; KRBAL, M. Osvětlování rostlin různými zdroji světla. In Proceedings - 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. 2012. p. 1193-1198. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Lamps and Light Sources for Growing Plants. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012. First edition. Brno, Czech Republic: 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4514- 7.
  Detail

 • 2011

  PAVELKA, T.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; ŠKODA, J.; DOSTÁL, L. Parameters of classic bulbs under extreme conditions. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. First edition. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; MIŠÁK, S.; ORSÁGOVÁ, J.; PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; BOK, J.; NOVOTNÝ, J.; ŠKODA, J. Provoz distribučních soustav. 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 264 p. ISBN: 978-80-01-04935-8.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; PAVELKA, T.; KRBAL, M.; SUMEC, S. Analysis of Discharge Lamp Luminance Depending on Position. In ELECTRIC POWER ENGINEERING 2011. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Effect of directional reflectance in lighting. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, no. 4, p. 38-40. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Fotometrie Světelných Zdrojů s LED. In Světlo 2011 - LIGHT 2011. 2011. p. 7-11. ISBN: 978-80-248-2480- 2.
  Detail

  KRBAL, M.; BAXANT, P.; ŠKODA, J. Influence of Position to Change Operational Parameters at Metal Halide Discharge Lamp. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. 1. Ostrava, Czech Republic: VSB - Technical University of Ostrava, 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-2393- 5.
  Detail

 • 2010

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Control of lighting systems using compact systems. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunication, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 797-798. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  BAXANT, P.; ŠKODA, J. Digitální fotografie a její využití ve světelné technice. Světlo, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 47-49. ISSN: 1212- 0812.
  Detail | WWW

  BAXANT, P.; ŠKODA, J. Digitální fotografie a její využití ve světelné technice - dokončení z čísla 1/ 2010. Světlo, 2010, vol. 2010, no. 2, p. 46-48. ISSN: 1212- 0812.
  Detail | WWW

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Měření polohy pomocí digitální fotografie. In Kurz osvětlovací techniky XXVIII. 1. Ostrava, 2010: 2010. p. 179-185. ISBN: 978-80-248-2087- 3.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Comparison of Efficiency of Luminaires by the Shape of the Luminous Intensity Curve. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Comunication, Department of Electrical Power Engineering, 2010. p. 799-801. ISBN: 978-80-214-4094- 4.
  Detail

  ŠKODA, J. Visualization in electrical power engineering. In Proceedings of the 16th conference STUDENT EEICT 2010, Volume 4. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. p. 166-169. ISBN: 978-80-214-4079- 1.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Effect of Directional Reflectance in Lighting. In IIIrd Conference of the Visegrad Countries on Lighting. 1. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2010. p. 1-3. ISBN: 978-80-248-2247- 1.
  Detail

 • 2009

  BAXANT, P.; ŠKODA, J.; PAVELKA, T. Progress in the Field of Digital Photography for the Luminance Analyses. In SVETLO- LIGHT 2009. Bratislava, Slovensko: TYPHOON, 2009. p. 78-85. ISBN: 978-80-969403-7- 0.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Measuring of Luminous Intensity Curves by Digital Camera. In LUX EUROPA 2009, 11th European Lighting Conference. 1. Istanbul: Cati Grafik Ltd. Sti - Özgür Matbaacilik, 2009. p. 1093-1097. ISBN: 978-975-561-352- 9.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. The reduction in electricity consumption through proper lighting. In EPE - Electric Power Engineering 2009. 2009. p. 1-4. ISBN: 978-80-248-1947- 1.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Jasová analýza OLED displejů. In Kurz osvětlovací techniky XXVII. 2009. p. 218-222. ISBN: 978-80-248-2087- 3.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Fotometrie svítidel s využitím digitální fotografie. In SVETLO 2009, Zborník z 18. medzinárodnej konferencie. 1. Bratislava, Slovensko: TYPHOON, 2009. p. 1-6. ISBN: 978-80-969403-7- 0.
  Detail

 • 2008

  ŠKODA, J.; BAXANT, P.; BELATKA, M. Unconventional Methods of Measurement in Photometry. In PROCEEDINGS OF THE 2008 INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES. První. Tomsk, Russia: TPU Press, Tomsk, 2008. p. 45-48. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Snížení spotřeby elektrické energie díky správnému osvětlování. In ELEN 2008. první. ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6: Národní komitét CIGRE České a Slovenské republiky, 2008. p. 1-6. ISBN: 978-80-254-2293- 9.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Non- pointed luminaires and their photometry. Przeglad Elektrotechniczny, 2008, vol. 2008, no. 8, p. 44-46. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  ŠKODA, J. Usage Micro-CPU' s Systems in Electrical Power Engineering. In Proceedings of the 14th conference Student EEICT 2008 Volume 3. Ondráčkova 105, Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2008. p. 216-219. ISBN: 978-80-214-3616- 9.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Nekonvenční metody měření fotometrie svítidel. In Proccedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. První. Brno: BUT, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2008. p. 419-423. ISBN: 978-80-214-3650- 3.
  Detail

  ŠKODA, J.; BAXANT, P. Výpočet čar svítivosti z digitální fotografie. In Národní konference s mezinárodní účastí Kurz osvětlovací techniky XXVI. první. 2008. p. 266-269. ISBN: 978-80-248-1851- 1.
  Detail

  BELATKA, M.; MATOUŠEK, A.; ŠKODA, J. Nuclear Fuel for the Czech Republic. In MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2008. 1. Tomsk: TPU Press, 2008. p. 106-110. ISBN: 978-1-4244-1609- 7.
  Detail

 • 2007

  ŠKODA, J. Automatizovaný systém pro měření křivek svítivosti a účinnosti. In Sborník - Cena nadce ČEZ 2007. Praha: ČEZ a.s., 2007. p. 1-4.
  Detail

  Škoda, J. Automated System for Measurement Curves of Luminosity and Efficiency. In Student EEICT 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 150-153.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.