doc. Ing. arch.

Ivo Boháč

Ph.D.

FA, UPP – Head

+420 54114 6683
Bohac@fa.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.

Projects

 • 2021

  Berlín Kreuzberg a Neuköln - Analýza architektonických a urbánních změn vlivem přistěhovaleckých komunit., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2018

  Dřevo v tradiční architektuře a stavitelství, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Století sakrální architektury - Výstava sakrální architektury brněnské diecéze , zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Rozvoj městských center Berlína: Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí, zahájení: 01.06.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

  Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2017

  700 let Řádu rytířů Kristových, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Bilance zahraničních exkurzí Řecko v rámci výukového procesu - aktualizace 2017, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  ZOO Brno - hledání identity , zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Průmyslové dědictví Moravy, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Karel IV. - Sakrální architektura, zahájení: 01.05.2016, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  100. výročí vzdělávání architektů na Fakultě architektury VUT v Brně, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Panská sídla jižní Moravy - historie, potenciál a limity využití - část Litenčická pahorkatina, zahájení: 01.06.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  FA a FaVU – místa, lidé, historie., zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  ARCHITEKTONICKÁ INTERPRETACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ NAŠÍ HISTORIE, zahájení: 01.04.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail