doc. Ing.

Ivana Laníková

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7847
lanikova.i@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D.

Creative activities

 • LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: OPTIM 1; Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu dle ČSN 73 1201 - 86. VUT FAST. (software)
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: Optim 2; Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle ČSN EN 1992-1-1. VUT FAST. (software)
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: OpRam 1; Optimalizace návrhu železobetonových rámů. VUT v Brně, FAST UBZK. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i, number of downloads: 2
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: ADC2-P; Plně pravděpodobnostní návrh stožáru. VUT Brno, FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i/software/ADC2-P.htm. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i/software/ADC2-P.htm, number of downloads: 2
  Detail

 • GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.: ZtrátyPPD-EN; Výpočet ztrát předpětí PPD SPIROLL dle ČSN EN 1992-1-1. VUT v Brně, FAST UBZK. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/girgle.f/Spiroll/Ztráty-DEMO.xlsx. (software)
  http://www.fce.vutbr.cz/BZK/girgle.f/Spiroll/Ztráty-DEMO.xlsx, number of downloads: 6
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; VESELÝ, R.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 01; Trámový prvek s podélnou Fe-výztuží v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, R.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; VESELÝ, R.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 02; Nerezovou ocelí vyztužený soubor ohýbaných prvků z jemnozrnného betonu a statický výpočet. Výzkumný ústav stavebních hmot, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 06; Soubor sklovláknobetonových nosníků s FRP výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PRACHAŘ, V.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 09; Soubor výztužných žeber z cementového kompozitu s disperzní PVA-vláknovou výztuží a s podélnou FRP- výztuží a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 11; Soubor sklovláknobetonových tenkostěnných deskových prutů s ocelovou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 13; Tenkostěnný nosník vyztužený skleněnou sítí v jemnozrnném betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; LANÍKOVÁ, I.: nosník FV 15; Soubory PVA- vláknobetonových nosníků vyztužených skleněnou sítí a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; NEŠPOR, B.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; STŘÍTECKÝ, M.: nosník FV 16; Soubor PVA-síti vyztužených tenkých nosníků z jemnozrnného betonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J.; ČECHMÁNEK, J.; LEDERER, L.; LEDERER, P.; PŘICHYSTALOVÁ, E.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; STŘÍTECKÝ, P.: nosník FV 18; Soubor PVA-sítí vyztužených tenkostěnných nosníků z PVA-vláknobetonu a statický výpočet. Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.. (funkční vzorek)
  Detail

 • LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZMEK, B.; PROKEŠ, J.: Výroba vysokomodul. výztuže; Poloprovozní výroba kompozitní výztuže s vyšším modulem pružnosti. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (poloprovoz)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: Roštová výztuž; Roštová kompozitní výztuž. VUT FAST Brno Prefa Kompozity Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZLÁMAL, M.; PROKEŠ, J.; KRŮPA, P.; RŮŽIČKOVÁ, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.: Stropní panel s FRP; Funkční vzorek stropního panelu s kompozitní výztuží. Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno Bestex Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M.; RŮŽIČKOVÁ, J.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.; HORÁK, V.: Zákrytová deska; Funkční vzorek zákrytové desky s kompozitní výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • GIRGLE, F.; KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; HOLÁK, M.; ŠEVČÍK, M.: prvek s NSM; Funkční vzorek prvku zesíleného nepředpjatou kompozitní NSM výztuží. Prefa Brno; Prefa Kompozity Brno; VUT FAST Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PROKEŠ, J.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: Kombinobaný styk NKL; Kombinovaný šroubovaný a lepený spoj kompozitních pultrudovaných prvků. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Kompozity, a.s. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: Systém spřažení L1; Systém spřažení mezi kompozitním pultrudovaným profilem a betonovou nebo hybridní deskou. Prvek byl zhotoven v podniku Prefa Kompozity, a.s. Po destruktivní zkoušce byly zbytky odvezeny na skládku suti a následně zrecyklovány.. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; JUNEK, L.; JUNEK, L.; KLAŠKA, P.; ŠŤÁSTNÁ, K.: Metodika komplexního hodnocení spolehlivosti a životnosti významných stavebních konstrukcí v jaderné energetice.; Metodika komplexního hodnocení spolehlivosti a životnosti významných stavebních konstrukcí v jaderné energetice. Ústav betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, ÚAM Brno, s.r.o. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.