doc. Ing.

Ivana Laníková

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7847
lanikova.i@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D.

Publications

 • 2020

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. MATEC Web of Conferences,4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. p. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. Soudní inženýrství, 2019, vol. 30, no. 3, p. 46-50. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; JENEŠ, R. Vybrané vady a poruchy zjištěné při projektování zásahů do panelových domů a při průzkumech. TZB-info, 2019, vol. 2019, no. 11, p. 1-10. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; JENEŠ, R. Vybrané vady a poruchy zjištěné při projektování zásahů do panelových domů a při průzkumech. In Sborník recenzovaných přednášek 28. mezinárodního sympozia SANACE 2019. Brno: SSBK, VUT FAST, 2019. p. 85-94. ISBN: 978-80-214-5749-2.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 620-627. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. SPACE 2019. first. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 27-27. ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

 • 2018

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Life Cycle Assessment Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining. In FIB Conference: Sustainable Concrete: Materials and Structures. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-10. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastic optimization of reinforced concrete elements’ design. In 2018 International Joint Conference on Materials Science and Mechanical Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Hong Kong: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastic optimization of a reinforced concrete elements using heuristic algorithm. In 24th Concrete Days 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 262-269. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

 • 2017

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stochastická optimalizace železobetonových prvků pomocí heuristického algoritmu. In 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: 2017. p. 1-10. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I. Optimalizace železobetonových konstrukcí. Brno: Vutium, 2017. p. 1-40.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace. In Zborník úríspevkov z 10. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: IRIS, 2017. p. 27-32. ISBN: 978-80-8200-014-9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠULÁK, P. The Strengthening of Reinforced Concrete Structures. In Static and Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Structures. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 238-248. ISBN: 978-3-0357-1114-1. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Deterministic based optimization of a shotcrete tunnel lining. In fib Symposium 2016. Performance-Based Approaches for Concrete Structures. Proceedings. 1. Cape Town: fib, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-2-88394-121- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a tunnel lining with respect to integrated life cycle assessment. In CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016. 1. Praha: Grada, 2016. p. 911-918. ISBN: 978-80-271-0248-8.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a tunnel lining reinforced with FRP. Key Engineering Materials (print), 2016, vol. 691, no. -, p. 148-159. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Life Cycle Cost Optimization of a Shotcrete Tunnel Lining. In CINPAR 2016 - XII International Conference on Structural Repair and Rehabilitation. Porto: FEUP, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-972-752-203- 3.
  Detail

  VENCLOVSKÝ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Optimization of a reinforced concrete polygonal cross section. In CESB16 - Central Europe toward Sustainable Building 2016. 1. Praha: Grada, 2016. p. 942-947. ISBN: 978-80-271-0248-8.
  Detail

 • 2015

  GIRGLE, F.; MATUŠÍKOVÁ, A.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I. Návrh konstrukcí vyztužených vnitřní FRP výztuží - zohlednění plánované životnosti. In Zborník príspevkov z 9. seminára SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. Brno: Tribun EU, s.r.o., Brno, 2015. p. 119-124. ISBN: 978-80-263-0882- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; VENCLOVSKÝ, J. Optimization of a Tunnel Lining. In Mendel 2015, 21st International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: 2015. p. 175-182. ISBN: 978-3-319-19823-1. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Probability- Based Design and Life Cycle Assessment of a Spun Concrete Pole. In Proceedings of the 2015 International Conference on Structural, Mechanical and Material Engineering. Advances in Engineering Research. Paris, France: Atlantis Press, 2015. p. 76-81. ISBN: 978-94-6252-144- 5. ISSN: 2352-5401.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2014

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, 2014, vol. 14, no. 4, p. 495-511. ISSN: 1369-4332.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Reliability Based Structural Optimization For Concrete Structures Including Environmental Aspects. In The Fourth International fib Congress 2014, Mumbai. Improving Performance of Concrete Structures. Mumbai: IMC- fib, 2014. p. 918-929. ISBN: 978-81-7371-919- 6.
  Detail

 • 2013

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Strengthening of an RC Frame Structure with Insufficient Concrete Strength. In Advances in Cement and Concrete Technology in Africa. Berlin: BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-3-9815360-3- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. RC frame structure strengthening by reason of insufficient concrete strength. In Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII. WIT Transactions on the Built Environment. Southampton: Wit Press, 2013. p. 135-146. ISBN: 978-1-84564-730- 8. ISSN: 1743- 3509.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Probabilistic Design Of Concrete Structures - Environmental Aspects. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. p. 637-642. ISBN: 978-4-86384-041- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; VÍTEK, L.; ŠKOLAŘ, J.; ŠŤASTNÍK, S.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Dlouhodobé sledování kvality betonů při extrémním zatížení. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: Jaga, 2013. p. 85-90. ISBN: 978-80-8076-109- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; KOSTIHA, V.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Vliv zesílení sloupů ovinutím kompozitní tkaninou na jejich únosnost. In 8. seminár Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Jaga, 2013. p. 137-142. ISBN: 978-80-8076-109- 7.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIMIZED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES WITH REGARD TO ENVIRONMENTAL ASPECTS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: Grada Publication, 2013. p. 473-476. ISBN: 978-80-247-5018- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; GIRGLE, F. Reinforcing of concrete structures with prestressed FRP reinforcement. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. p. 1-15. ISBN: 978-85-63406-30-9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Strengthening of an RC Frame Structure – Design Alternatives and Final Solution. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. p. 1-14. ISBN: 978-85-63406-30-9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Alternatívny návrh realizácie sanácie železobetonového skeletu. Stavebné materiály, 2013, vol. IX. (2013), no. 2, p. 16-19. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of Concrete Structures Design with Environmental Aspects Inclusion. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. p. 643-650. ISBN: 978-4-86384-041- 6.
  Detail

 • 2012

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. In Proceedings of the First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering (PLSE 2012). 1. Hong Kong, China: The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, 2012. p. 1793-1801. ISBN: 978-988-15439-3- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. Soudní inženýrství, 2012, vol. 2012 (23), no. 3, p. 176-179. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu budovy univerzity v Olomouci. In 19th Czech Concrete day 2012/ 19. Betonářské dny 2012. Proceedings / Sborník příspěvků. Praha: ČBS Servis, 2012. p. 273-278. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  KOSTIHA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; MANSOUR, M.; LANÍKOVÁ, I. Zesilování železobetnových prvků pomocí kompozitní NSM výztuže. In Sborník příspěvků - Konference 19. Betonářské dny 2012 spojené s výstavou BETON 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2012. p. 461-465. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIONS FOR THE STRENGTHENING OF AN RC FRAME STRUCTURE WITH INSUFFICIENT CONCRETE STRENGTH. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. p. 1-8. ISBN: 0-947644-71- 7.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. p. 1-14. ISBN: 0-947644-71- 7.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Structural Faults and Repair - 2012. 1. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2012. p. 93-94. ISBN: 0-947644-59- 8.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Problémy hurdiskových stropov. Stavebné materiály, 2012, vol. 8, no. 2, p. 12-14. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce. In ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 159-264. ISBN: 978-80-214-4412- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized design of concrete structures considering environmental aspects and life time assessment. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 138-143. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probability based optimized design of concrete structures. In Life- Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure System. London: Taylor & Francis Group, London, 2012. p. 2345-2350. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Comparison of Deterministic and Probabilistic Design (environmental aspects). In Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures. Aix-en-Provence, France: AFGC, 2012. p. 1-8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Environmental aspects of optimized design of concrete structures. In Concrete in the Low Carbon Era. 1. Dundee, UK: University of Dundee – Concrete Technology Unit, 2012. p. 122-133. ISBN: 978-0-9573263-0- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Optimization of reinforced concrete and reinforced fibre concrete pole design. In 8th RILEM International Symposium on Fibre Reinforced Concrete :(BEFIB 2012) : Challenges and Opportunities. 1. Bagneux: RILEM, 2012. p. 1-9. ISBN: 978-2-35158-132- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Zesílení betonové konstrukce - analýza, varianty návrhu a realizace. Beton TKS, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 20-24. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 45-52. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu. In Betonárské dni 2012, Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2012. p. 331-336. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

 • 2011

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, vol. 22, no. 2, p. 146-155. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Stavební obzor, 2011, vol. 20, no. 2/ 2011, p. 42-49. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probabilistic and Optimized Design of Concrete Structures. In fib Symposium Prague 2011 Concrete engineering for excellence and efficiency. Praha: CBS Servis, 2011. p. 1033-1036. ISBN: 978-80-87158-29- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. A probabilistic approach to the environmental evaluation of concrete structures. In Design of Concrete Structures and Bridges Using Eurocodes, Proccedings of Workshop. Bratislava: STU Bratislava, 2011. p. 29-36. ISBN: 978-80-8076-094- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PLŠEK, J.; ŠIMŮNEK, P. Life Time Assesment and Deterministic Based Optimization of Concrete Structure Design. In Mendel 2011 -17th. International Conference of Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. p. 301-306. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; DANĚK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. 1. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 401-410. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. In Zborník prednášok zo 7. seminára Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2011. p. 111-116. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I. Popis některých oblastí aplikovaného výzkumu na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. p. 44-49. ISBN: 978-80-553-0748- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Fully probabilistic design – the way for optimising of concrete structures. IBRACON Structures and Materials Journal, 2011, vol. 4, no. 2, p. 173-178. ISSN: 1983- 4195.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2011, vol. 22, no. 2- 3, p. 99-103. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. In Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011. Brno: VUT Brno, 2011. p. 456-462. ISBN: 978-80-214-4238- 2.
  Detail

 • 2010

  ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ĎURECH, D. Nový kotevní systém předpjaté FRP výztuže. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. p. 385-390. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Úsporný návrh betonových konstrukcí pomocí plně pravděpodobnostního přístupu. Soudní inženýrství, 2010, vol. 21, no. 1, p. 48-55. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; POPELA, P. Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou. In 17. Betonářské dny 2010, Sborník ke konferenci. Praha: ČBS, 2010. p. 79-84. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. Soudní inženýrství, 2010, vol. 21, no. 6, p. 305-310. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring method for prestressing of FRP reinforcement. In Proceedings of the 35th Conference on Our World in Concrete & Structures. Singapore: CI- Premier PTE LTD, 2010. p. 107-117. ISBN: 978-981-08-5200- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F. Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. p. 257-262. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Beton TKS, 2010, vol. 10, no. 5/ 2010, p. 74-79. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. The Way for Optimising of Concrete Structures: Fully Probabilistic Design. In Design of Concrete Structures Using EN 1992-1- 1. Praha: CTU Prague, 2010. p. 291-298. ISBN: 978-80-01-04581- 7.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí). Soudní inženýrství, 2010, vol. 21, no. 5, p. 239-245. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Fully probabilistic design of concrete structures. In Mendel 2010, 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT v Brně, FSI, 2010. p. 426-433. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of concrete structures design. In Mendel 2010 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT FSI Brno, 2010. p. 434-440. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ĎURECH, D.; HORÁK, D. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. In Sborník ke konferenci 17. Betonářské dny 2010. 2010. p. 207-212. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F.; ZLÁMAL, M. Možnosti optimalizace návrhu železobetonových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, vol. 19, no. 8, p. 229-233. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D. Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, vol. 19, no. 7, p. 193-196. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Optimization of Reinforcement of RC Framed Structures. Engineering Mechanics, 2010, vol. 17, no. 5/ 6, p. 285-297. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 197-205. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; HORÁK, D. Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpětí). In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 218-227. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. p. 206-217. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

 • 2009

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Pravděpodobnostní posouzení stožáru z odstřeďovaného betonu. In IDEAS 09. Ostrava: VŠB- Technická universita Ostrava, 2009. p. 105-106. ISBN: 978-80-248-2091- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů. In Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. p. 125-126. ISBN: 978-80-01-04457- 5.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimised design of poles. In Technical sheets 2008, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. p. 123-124. ISBN: 978-80-01-04460- 5.
  Detail

 • 2008

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů. CIDEAS. 2008. p. 1-11.
  Detail

  HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma. In Stavebné materiály a zkúšobnictvo 2008, 5. ročník medzinárodnej konferencie. Stúpava, SK: Orgware, 2008. p. 213-218.
  Detail

  PESLAR, P.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; GIRGLE, F. Vývoj a vlastnosti vnitřní FRP výztuže. In 15. BETONÁŘSKÉ DNY 2008 Konference s mezinárodní účastí Sborník příspěvků. ČVUT Praha: ČBS servis,s.r. o, 2008. p. 282-290. ISBN: 978-80-87158-11- 1.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Stožáry z předpjatého betonu - parametrické studie pro optimalizaci návrhu. In REQUEST ´08, sborník konference CQR. Brno: VUT v Brně, FSI CQR, 2008. p. 122-127. ISBN: 978-80-214-3774- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of prestressed poles from spun concrete. In Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of cencrete structures. Brno: CERM, 2008. p. 180-185. ISBN: 978-80-214-3773- 9.
  Detail

 • 2007

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie. In Technické listy 2007, Soubor technických listů řešení. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-04176- 5.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimised design of the spun concrete poles - parametric studies. In Technical Sheets 2007, Part 2: Application of Advanced materials in Integrated Design of Structures. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. p. 1-2. ISBN: 978-80-01-04179- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie. CIDEAS. 2007. p. 1-17.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1- 1. In ZBORNÍK príspevkov z VIII. VEDECKEJ KONFERENCIE STAVEBVEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERSITY V KOŠICIACH. Košice: 2007. p. 93-98. ISBN: 978-80-8073-790- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu. In Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. p. 2.5.1. 2 ( p.)ISBN: 978-80-01-03892- 5.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie. In Konference s mezinárodní účastí 14. Betonářské dny 2007. Praha: ČBS, 2007. p. 421-426. ISBN: 978-80-87158-04- 3.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimised design of the spun concrete poles in accordance with ČSN EN 1992-1- 1. In Ecology and new building materials and products. Brno: 2007. p. 341-344. ISBN: 978-80-239-9347- 9.
  Detail

 • 2006

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásah ČSN EN 1992-1- 1. In Sborník příspěvků "13. Betonářské dny 2006". Praha: ČSB Servis, s.r. o, 2006. p. 256-261. ISBN: 80-903807-2- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Integrovaný návrh nosných konstrukcí ISMD. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. p. 135-136. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I. Optimized design of the spun concrete poles. In Technical Sheets 2006, Technical sheets of results. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-01-04054- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu. CIDEAS. 2006. p. 1-14.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Integrated design of load bearing structures ISMD. In Technical sheets 2005, Volume 1: Initial technical sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. p. 135-136. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

 • 2005

  LANÍKOVÁ, I.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; KNĚZEK, J. Kompozitní konstrukce "lapolu". In IX. Konference Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2005. p. 286-290. ISBN: 80-2394905- 5.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovanýnávrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu. In Sborník z 27. konference České stavební konference, 7. konference WTA CZ " Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2005. p. 399-405. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Automatizovaný návrh železobetonových, předpjatých a kombinovaných stožárů z odstřeďovaného betonu. In Sbornůík příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. p. 346-351. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

 • 2001

  ŠTĚPÁNEK, P., LÁNÍKOVÁ, I. Aplikace teorie optimalizovaného návrhu výztuže na železobetonové konstrukce. Beton TKS, 2001, vol. 1, no. 5, p. 38 ( p.)ISSN: 1213- 3116.
  Detail

 • 2000

  ŠTĚPÁNEK, P., LÁNÍKOVÁ, I. Teoretické základy optimalizace návrhu výztuže v železobetonové konstrukci. Stavební obzor, 2000, vol. 2000, no. 6, p. 177-185. ISSN: 1210-4027.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Teorie pro optimalizaci návrhu výztuže železobetonové konstrukce podle mezních stavů při geometricky a fyzikálně nelineárním chování. Beton a zdivo, 2000, vol. 2000, no. 3, p. 11-13. ISSN: 1211-5444.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.