Ing.

Dana Rubínová

Ph.D.

FME, IMID DID – Assistant professor

+420 54114 2892
rubinova@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Dana Rubínová, Ph.D.

Publications

 • 2017

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomics for the Elderly as the Topical Criterion for Industrial Design Creation. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 5. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 101-107. ISBN: 978-619-7105-96-4. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Optimization of Design of Public Passenger Transport Stops Respecting Characteristics of Users as well as Environmental Parameters. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Book 5. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 677-683. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
  Detail

 • 2010

  RUBÍNOVÁ, D. Design prostředků hromadné dopravy na Odboru průmyslového designu FSI VUT v Brně. In Komfort a styl designu české hromadné dopravy. 1. Benešov: Muzeum umění a designu Benešov, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-80-86863-93- 1.
  Detail

 • 2007

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomics as a necessary component of the industrial designers education. In Ergonomics 2007. Zagreb: Croatian Society of Ergonomics, 2007. p. 61-66. ISBN: 978-953-98741-4- 6.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D.; KUBEC, J. Design of a crane truck. In Sborník konference diplomových prací 2007. Ústav konstruování, FSI VUT v Brně: Ústav konstruování, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3406- 6.
  Detail

  RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Krásné stroje II. 1. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. 52 p. ISBN: 978-80-86830-03- 2.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Education of industrial designers in the Czech Republic at the Brno University of Technology. In NES 2007- Ergonomics for a future. Lysekil: Chalmers University of Technology, 2007. p. 42-47.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Analysis of the subsystem of a man and a product in the creative process of an industrial designer. In NES 2007- Ergonomics for a future. Lisekil: Chalmers University of Technology, 2007. p. 66-70.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Obalový design jako specifický nástroj propagace výrobku. In Krásné stroje II. 1. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2007. p. 36-36. ISBN: 978-80-86830-03- 2.
  Detail

 • 2006

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN: 80-214-3313- 2.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomická optimalizace pracovního prostředí pro grafické a projekční práce. In Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 200613.6. 2006. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2006. p. 280-285. ISBN: 80-86634-86- 8.
  Detail

 • 2005

  RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Užití antropometrických dat v praxi. In Sborník mezinárodní XLVI. konference kateder částí a mechanizmů strojů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. p. 288-291. ISBN: 80-7083-951- 1.
  Detail

 • 2004

  RUBÍNOVÁ, D. Respektování ergonomických požadavků jako nezbytné součásti tvůrčí činnosti průmyslového designéra. In Sborník 45. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů. Blansko: Ústav konstruování, VUT v Brně, 2004. p. 346-350. ISBN: 80-214-2702- 7.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Jednotný vizuální styl pro město Brno. Brno: Křížová chodba Nové radnice, 2004.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomické zobrazení člověka ve výkresové dokumentaci v průmyslovém designu. In Sborník referátů z ergonomického semináře- Směry ergonomie v České republice při vstupu do Evropské unie. Brno: MZLU v Brně, 2004. p. 40-44.
  Detail

 • 2003

  RUBÍNOVÁ, D. Metodika zahrnutí ergonomických aspektů do designérského návrhu. 2003.
  Detail

  RAJLICH, J.; KŘENEK, L.; RUBÍNOVÁ, D.; SLÁDEK, J.; ZVONEK, M. Krásné stroje - Design FSI VUT. Brno: Sdružení Bienále Brno, 2003. 48 p. ISBN: 80-902845-7- 4.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Společná výstava Krásné stroje- design FSI VUT. Brno: Design centrum ČR, 2003.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomie jako prostředek k optimálnímu řešení designérského projektu. In Sborník referátů XLIV. Konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 266-269. ISBN: 80-01-02788- 0.
  Detail

 • 2002

  RUBÍNOVÁ, D. Společná výstava Design magický aneb vynikající výrobky desetiletí. Brno: Design Centrum ČR, 2002.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomická konference. Bulletin DC ČR, 2002, no. 4, p. 4-4. ISSN: 1214- 0546.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Úvod do ergonomie. Úvod do ergonomie. Základní kurs racionalizace a normování práce. Brno: 2002.
  Detail

 • 2001

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomická konference. Bulletin DC ČR, 2001, no. 3, p. 15-15. ISSN: 1214- 0546.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomie v designérském návrhu. Konference české ergonomické společnosti. Praha: 2001.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomie v průmyslovém designu ve strojírenství. Psychologie v ekonomické praxi, 2001, no. 3- 4, p. 197-198. ISSN: 0033- 300X.
  Detail

 • 2000

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomie - Učební texty pro průmyslový design ve strojírenství. Ergonomie- učební texty pro průmyslový design ve strojírenství. Brno: 2000.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Ergonomie - výkladový slovník pro průmyslový design ve strojírenství. Ergonomie- výkladový slovník pro průmyslový design ve strojírenství. Brno: 2000.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Metodický postup designérského návrhu s ohledem na ergonomické aspekty. In Zborník referátov XLI. Konferencie Častí a mechanizmov strojov. Košice: TU Košice, 2000. p. 281-284. ISBN: 80-7099-480- 0.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Česká ergonomická společnost. Bulletin DC ČR, 2000, p. 15-15. ISSN: 1214- 0546.
  Detail

  RUBÍNOVÁ, D. Jak naše školství vychovává a pro praxi připravuje průmyslové designéry. Bulletin DC ČR. Bulletin DC ČR. Brno: 2000. p. 10-10. ISSN: 1214- 0546.
  Detail

 • 1998

  RUBÍNOVÁ, D. Společná výstava prací studentů- Architektonické struktury. České centrum, Vídeň, Rakousko: 1998.
  Detail

 • 1996

  RUBÍNOVÁ, D. Společná výstava prací studentů průmyslového deignu. Design centrum ČR, Praha: 1996.
  Detail

 • 1995

  RUBÍNOVÁ, D. Společná výstava prací studentů Průmyslového designu. Design centrum ČR, Brno: 1995.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.