Publication detail

Ergonomická optimalizace pracovního prostředí pro grafické a projekční práce.

RUBÍNOVÁ, D.

Original Title

Ergonomická optimalizace pracovního prostředí pro grafické a projekční práce.

English Title

Ergonomical optimalisation of working enviroment in graphic and designing work.

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek je zaměřen na optimalizování počítačového pracoviště grafika, projektanta, konstruktéra či designéra tak, aby se minimalizovala pracovní zátěž se všemi pro zdraví nepříznivými důsledky. Toto pracoviště má na rozdíl od klasického počítačového pracoviště to specifikum, že se jedná o složitější systém kladoucí vyšší nároky na uspořádání jednotlivých prvků. Soustava je modelována s ohledem na antropometrické parametry člověka, pracovní polohu vsedě, souslednost pracovních pohybů konaných v manipulačním prostoru a vhodné optické charakteristiky prostředí. To vše se zvláštním zřetelem na užitnost a pohodu soustavy.

English abstract

Minimalisation of designer and graphic designer working loading - modelling of system man-machine-enviroment with respect to antropometric charakteristics of human.

Key words in English

optimalisation, ergonomics, workplace, design engineer, graphic designer

Authors

RUBÍNOVÁ, D.

RIV year

2006

Released

13. 6. 2006

Publisher

VŠB-TU Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

80-86634-86-8

Book

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 200613.6.2006

Edition number

1.

Pages from

280

Pages to

285

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT17069,
  author="Dana {Rubínová}",
  title="Ergonomická optimalizace pracovního prostředí pro grafické a projekční práce.",
  booktitle="Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 200613.6.2006",
  year="2006",
  number="1.",
  pages="280--285",
  publisher="VŠB-TU Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="80-86634-86-8"
}