Ing.

Dana Rubínová

Ph.D.

FME, IMID DID – Assistant professor

+420 54114 2892
rubinova@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Dana Rubínová, Ph.D.

Projects

  • 2022

    Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
    Detail

  • 2007

    Inovace předmětů oboru Průmyslový design ve strojírenství - Ergonomie a Ateliér, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
    Detail