Publication detail

Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace

BAYEROVÁ, Z. SMILEK, J.

Original Title

Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace

Czech Title

Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se věnuje přípravě hydrogelů z modifikovaného chitosanu s opačně nabitými tenzidy či polysacharidy

Czech abstract

Příspěvek se věnuje přípravě hydrogelů z modifikovaného chitosanu s opačně nabitými tenzidy či polysacharidy

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT160709,
 author="Zuzana {Bayerová} and Jiří {Smilek}",
 title="Příprava hydrogelů na bázi trimethylchitosanu s perspektivou pro biomedicínské aplikace",
 annote="Příspěvek se věnuje přípravě hydrogelů z modifikovaného chitosanu s opačně nabitými tenzidy či polysacharidy",
 address="Slovenská chemická knižnica",
 booktitle="Recenzovaný sborník příspěvků z 21. celosvětové studentské vědecké konfrence s mezinárodní účastí s názvem Chemie a technologie pro život",
 chapter="160709",
 howpublished="online",
 institution="Slovenská chemická knižnica",
 year="2019",
 month="november",
 pages="255--256",
 publisher="Slovenská chemická knižnica",
 type="conference paper"
}