Product detail

Program pro optimalizaci reologických a magnetických parametrů MR tlumiče

KUBÍK, M. PŘIKRYL, M.

Product type

software

Abstract

Prezentovaný program simuluje reologické a magnetické poměry ve štěrbině pístu magnetoreologického tlumiče. Pro danou geometrii, vybranou MR kapalinu a dané magnetické pole program vypočítá rychlostní charakteristiku MR tlumiče. Výpočet je založen na vztazích pro proudění ne-newtonovské kapaliny (Binghamské) štěrbinou v magnetickém poli a uvažuje také vtokové a výtokové ztráty. Program zahrnuje nelineární závislost meze toku na intenzitě magnetického pole a změnu zdánlivé viskozity MR kapaliny s teplotou. Tyto závislosti byly stanoveny experimentálně a významně ovlivňují výslednou tlumící sílu. Výsledné vypočtené tlumící síly byly porovnány s naměřenými data z funkčního vzorku MR tlumiče. Rozdíl mezi výsledky z modelu (program) a experimentem se pohyboval v rozmezí od 10 % do 20 %, což se ukazuje jako vyhovující přesnost. Program umožní návrh celé typorozměrové řady nových MR tlumičů.

Keywords

magnetoreologická kapalina, reologie, magnetoreologie

Create date

18. 11. 2019

Location

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno místnost A2/412

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www